Wat zijn de beroepsvoorwaarden om te starten als vastgoedmakelaar

Laatste aanpassing: 
24/11/2019

1. Wat is een vastgoedmakelaar?

Een vastgoedmakelaar bemiddelt bij de verkoop, aankoop, ruil of verhuring van een onroerend goed, een onroerend recht of een handelszaak. Dit geldt ook voor onroerende goederen, rechten of handelsfondsen waarvan men afstand wenst te nemen.  Een vastgoedmakelaar is ook belast met het beheer van onroerende goederen of van onroerende rechten en het beheer van onroerende goederen in mede-eigendom.

2. Algemene vestigingsvereisten

Wanneer je jezelf wil vestigen als zelfstandige vastgoedmakelaar moet je aan een aantal voorwaarden voldoen, namelijk:

 • Je moet minstens 18 jaar oud zijn;
 • je moet erkend worden als (stagiair) vastgoedmakelaar bij het BIV (Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars).

Om de inschrijving op de lijst van stagiairs te bekomen moet je in het bezit zijn van een diploma. Volgende diploma's komen in aanmerking om bij het BIV ingeschreven te kunnen worden (KB van 30/08/13):

 • een diploma van het hoger onderwijs van minimum niveau 6 in het EQF;
 • een hieraan gelijkwaardig getuigschrift uitgereikt door een examencommissie van de Staat of van een Gemeenschap;
 • een diploma van ondernemingsopleiding dat overeenstemt met het beroep van vastgoedmakelaar;
 • een opleidingstitel uit een andere lidstaat die toelaat om daar tot het beroep van vastgoedmakelaar te worden toegelaten, of deze activiteit daar uit te oefenen

De inschrijving kan eveneens bekomen worden op basis van een beroepservaring (wel enkel aantoonbare  ervaring die moet dateren van voor 1993)

 • zelfstandig vastgoedmakelaar: min. 3 maanden;
 • zelfstandige of bediende vastgoedmakelaar: min. 3 jaar.

3. Specifieke vereisten voor zelfstandige vastgoedmakelaars

• Erkenning aanvragen bij het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV)

4. Stage

INSCHRIJVING

Beschik je over het vereiste diploma om vastgoedmakelaar te worden, dan kan je je aanvraag tot inschrijving op de lijst van stagiairs aangetekend opsturen ter attentie van de voorzitter van de Uitvoerende Kamer. volgende documenten heb je nodig om volledig in orde te zijn:

 • een kopie van je identiteitskaart (recto verso)
 • een kopie van één van de vereiste diploma’s waarover je beschikt (zie hierboven)
 • een recent attest van aansluiting bij een sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen, met de datum van aansluiting en hoofd- of bijberoep vermeld
 • een origineel exemplaar van je stageovereenkomst(en)
 • een uittreksel uit het strafregister (bewijs van goed gedrag en zeden), niet ouder dan drie maanden (cf. art. 5§1 en art.17 Vastgoedmakelaarswet);
 • een bewijs van betaling van de dossierkosten;
 • een bewijs van derdenrekening (behalve als je enkel syndicusactiviteiten zal uitoefenen)

Ook moet je stagemeester uiteraard gerechtigd zijn om je te begeleiden.

Is je dossier volledig in orde (en alleen dan), dan zal je een uitnodiging ontvangen om de competentietest te komen afleggen.

COMPETENTIETEST

Wanneer je een volledig inschrijvingsdossier bij de Uitvoerende Kamer (UK) hebt ingediend en je de bevestiging hebt gehad dat dit dossier in orde is, mag je de competentietest komen afnemen. Dat gebeurt steeds in onze kantoren op de Luxemburgstraat 16B in Brussel, en dit in de taal van je keuze.

De competentietest is een schriftelijke test die je voor aanvang van je stage moet afleggen om je beroepskennis en vaardigheden te testen. Iedereen moet dit doen, ongeacht diploma of achtergrond. Het BIV zal met deze test je eventuele onvolkomenheden en werkpunten blootleggen en nagaan waar je kennis bijgeschaafd dient te worden. Deze test is géén ingangsexamen, en belemmert de toegang tot de stage niet. In principe speelt het dus geen rol of je voor de test “slaagt” of niet. Tijdens je stage zal je extra aandacht aan de pijnpunten moeten besteden, want in de latere bekwaamheidsproef komen dezelfde bevraagde thema's opnieuw aan bod. Er is een aparte test per activiteit (bemiddeling en/of syndicschap) die je wil gaan uitoefenen.

STAGE 

Na de competentietest word je ingeschreven op de lijst van stagiairs en krijg je je BIV-nummer. Je moet dan stage lopen op het kantoor van een stagemeester, een erkend BIV-lid dat aan bepaalde voorwaarden voldoet.

Enkel na de officiële toekenning van je BIV-nummer kan je starten met de stage en dus met het stellen van de vastgoedmakelaarsactiviteiten waarvoor je gekozen hebt (bemiddeling, syndicschap en/of rentmeesterschap) en volgens de deelkolom waar je op ingeschreven bent (bemiddeling en/of syndicschap).

De stage loopt over een periode van 1 jaar (hoofdberoep) of maximaal 36 maanden (bijberoep),  onder begeleiding van een erkende stagemeester. Je wordt vergoed voor je prestaties. Elke stagiair mag voor eigen rekening vastgoedactiviteiten ontplooien buiten de activiteiten die hij uitoefent voor rekening van zijn stagemeester. Het is dus voor de stagiair mogelijk om, tijdens de stage, een eigen kantoor te openen en te werken met bedienden. De stage dient steeds in hoedanigheid van zelfstandige te worden doorlopen.

BEKWAAMHEIDSPROEF

De laatste stap in het traject is de bekwaamheidsproef. Daarmee gaan we na of je als stagiair aan het einde van je stageperiode in staat bent om de theoretische kennis in de praktijk toe te passen, en of je in staat bent om het beroep van vastgoedmakelaar volgens de geldende wetten en deontologische regels uit te oefenen.

ADRES:

Beroepsinstituut van vastgoedmakelaars (BIV)
Luxemburgstraat 16b - 1000 Brussel
Tel. 02/505.38.50
Fax 02/503.42.23
E-mail : info@biv.be - internet: http://www.biv.be/

Meer over: Starten, Beroepen-beroepsvoorwaarden, Beroepsvoorwaarden vrije beroepen

Op zoek naar meer ondernemersinfo?

Voor andere nuttige ondernemersinfo
raadpleeg hier het UNIZO Kennisnet:
geef je zoekterm in of zoek per thema
of trefwoord in onze databank.

Of contacteer UNIZO Ondernemerslijn voor
een persoonlijk eerstelijns advies of een
nuttig contact.

Ons adviesteam staat voor je klaar!