Heb ik als bijberoeper ook recht op de coronasteunmaatregelen?

Ook als zelfstandige in bijberoep blijf je niet in de kou staan als je getroffen bent door de coronacrisis. Je kan beroep doen op een heleboel steunmaatregelen. Let wel: deze zijn niet volledig dezelfde als voor zelfstandigen in hoofdberoep. Het is belangrijk ook even de exacte voorwaarden te bekijken.

Dit weten we zeker: 

Vermindering van sociale bijdragen: JA

Als bijberoeper kan je hierop een beroep doen. Een zelfstandige betaalt elk kwartaal sociale bijdragen. Dit worden berekend op het netto belastbaar inkomen van het jaar zelf. Omdat dit pas twee jaar na de belastingaangifte officieel gekend is, betaal je eerst voorlopige bijdragen en daarna een herziening. De voorlopige bijdragen worden in principe berekend op basis van het netto belastbaar inkomen van het jaar zelf. Als je echter weet – vb. door de coronacrisis – dat je inkomen dit jaar lager zal liggen dan 2 jaar geleden, kan je de voorlopige bijdragen verminderen. Je moet dit aanvragen via het sociaal verzekeringsfonds voor de vervaldag voor dit kwartaal.

Uitstel van betaling van de sociale bijdragen: JA, maar

Wie moeilijkheden heeft om de sociale bijdragen te betalen en voorlopige bijdragen betaalt die minstens gelijk zijn aan de minimumbijdragen voor zelfstandigen in hoofdberoep (berekend op een netto belastbaar inkomen van 13.993,78 euro per jaar) kan tot 15 juni een betalingsuitstel van één jaar aanvragen voor de voorlopige sociale bijdragen van het eerst en het tweede kwartaal van 2020 en voor de regularisatiebijdragen die op 31 maart 2020 betaald moeten zijn. Neem contact op met jouw sociaal verzekeringsfonds voor meer informatie.

Een vrijstelling van sociale bijdragen voor de eerste 2 kwartalen van het jaar 2020: NEEN

Op dit ogenblik kan je hiervan nog niet genieten als zelfstandige in bijberoep. 

Overbruggingsrecht: JA, maar

In tegenstelling tot het klassieke overbruggingsrecht hebben zelfstandigen in bijberoep ook toegang tot het crisis-overbruggingsrecht op voorwaarde dat ze voorlopige sociale bijdragen betalen die minstens gelijk zijn aan de minimumbijdragen voor zelfstandigen in hoofdberoep (berekend op een netto belastbaar inkomen van 13.993,78 euro per jaar). Wanneer je als zelfstandige in bijberoep een inkomen tussen 6.996 euro en 13.993 euro per jaar hebt, heb je toegang tot een half crisis-overbruggingsrecht van 645 euro per maand (807 euro/maand met gezinslast) met een maximumplafond voor de vervangingsinkomsten van 1.614 euro.

Meer info over het vervangingsinkomen

De Vlaamse hinderpremie: Onder voorwaarden

Zelfstandigen in bijberoep komen enkel in aanmerking als je, omwille van de hoogte van je beroepsinkomen, gelijkaardige sociale bijdragen zoals een zelfstandige in hoofdberoep betaalt.    

Meer info over de Hinderpremie                         

De Vlaamse Compensatiepremie: onder voorwaarden

Voor zelfstandigen die nog verder mogen werken maar door de beperkende maatregelen een groot omzetverlies hebben, komt er nu: de compensatiepremie. Als zelfstandige in bijberoep kom je in aanmerking voor die premie onder bepaalde voorwaarden. 

 • Je hebt recht op 3.000 euro, indien: zelfstandige in bijberoep die door de hoogte van het inkomen sociale bijdragen betalen als een zelfstandige in hoofdberoep. 
 • Je hebt recht op een premie van 1.500 euro,
  • indien zelfstandige in bijberoep en je een inkomen hebt tussen 6.996,89 euro en 13.993,78 euro.
  • Ook voor zelfstandigen in bijberoep die verplicht moeten sluiten.
  • Extra voorwaarden: geen combinatie mogelijk, wanneer activiteit als werknemer 80% overschrijdt.

Lees er hier alles over!

Werknemer in hoofdberoep? En door de coronacrisis in tijdelijke werkloosheid geplaatst? 

Normaal (dus los van corona) mag je je bijberoep verder uitoefenen tijdens je werkloosheid als je daarvan een aangifte doet bij de RVA en je nog andere voorwaarden vervult wat betreft het tijdstip waarop je de activiteit uitoefent en het soort activiteit. Ook mag je bepaalde inkomensgrenzen niet overschrijden.

Tot 31.08.2020 is er een versoepeling voor tijdelijk werklozen die, vóór ze op tijdelijke werkloosheid werden gesteld, al een bijberoep uitoefenden. Het bijberoep moet je niet aangeven en de andere voorwaarden wat betreft het tijdstip waarop je de activiteit uitoefent en het soort activiteit moet je niet vervullen. De inkomsten uit je bijberoep zijn zonder invloed op de werkloosheidsuitkering. 

!! Let op: deze versoepeling wordt verlengd tot en met 31.12.2020 indien u tewerkgesteld bent in een bijzonder hard getroffen onderneming of behoort tot een bijzonder zwaar getroffen sector:

 • uitzonderlijk hard getroffen sector: Het gaat om sectoren waar de activiteiten gevoelig verlaagd zijn omwille van maatregelen getroffen door de Minister van Binnelandse Zaken, bijvoorbeeld omdat bepaald activiteiten nog altijd niet mogen plaatsvinden vanaf 01.09.2020. Die sectoren zullen formeel worden vastgelegd door de Minister van Werk. Momenteel bestaat er nog geen lijst van uitzonderlijk hard getroffen sectoren.
 • uitzonderlijk zwaar getroffen onderneming: een onderneming die:
  • tijdens het tweede kwartaal van 2020 - een aantal dagen van tijdelijke werkloosheid hebben gekend
  • omwille van overmacht als gevolg van de coronapandemie of economische redenen
  • voor hun werknemers (totaal van arbeiders en bedienden)
  • ten belope van minstens 20% van het globaal aantal aan de RSZ aangegeven dagen (met uitsluiting van een aantal situaties) 

Bent u ergens anders tewerkgesteld, dan valt u vanaf 01.09.2020 weer onder de gewone regels van tijdelijke werkloosheid.

Andere info die je moet weten over de impact van het coronavirus op jouw bedrijf?

Ga naar het overzicht

Meer over: Corona
Thema: Actueel

Op zoek naar meer ondernemersinfo?

UNIZO ondernemerslijn - 0800 20 750Voor andere nuttige ondernemersinfo
raadpleeg hier het UNIZO Kennisnet:
geef je zoekterm in of zoek per thema
of trefwoord in onze databank.

Of contacteer UNIZO Ondernemerslijn voor
een persoonlijk eerstelijns advies of een
nuttig contact.

Ons adviesteam staat voor je klaar!