Brexitupdate

Op 31 december 2020 loopt de transitieperiode af en valt de handel tussen het Verenigd Koninkrijk (VK) en de Europese Unie (EU) terug op de generieke WTO handelsregels. Om dat cliff edge scenario te vermijden onderhandelen de EU en het VK nog steeds over een handelsakkoord. En de tijd om dat af te sluiten wordt nu wel heel erg krap. Zeker omdat, indien de vertegenwoordigers van de EU en het VK een akkoord kunnen sluiten, dit ook geratificeerd moet worden Ondertussen zijn we begin november 2020 en is eigenlijk nog steeds weinig vooruitgang geboekt in de onderhandelingen. De deadlines die door beide partijen in oktober gezet waren, om tijdige ratificatie mogelijk te maken, zijn overschreden en nog steeds is niet duidelijk hoe de situatie op 1 januari 2021 er precies uit zal zien.

Dat het nu reeds enkele weken redelijk stil is rond de onderhandelingen is geen slecht nieuws.  Brexit is natuurlijk voor een deel ondergesneeuwd door de Covid realiteit, zowel in het VK als in de EU, maar de stilte zou ook kunnen aangeven dat men vooruitgang boekt. Zoals eerder gesteld zijn de voornaamste strijdpunten tussen beide partijen de visserij en het level playing field, vooral op vlak van staatssteun tussen het toekomstige VK en de EU.

En er zijn nog hoopgevende tekenen. Ondertussen heeft het Verenigd Koninkrijk een vrijhandelsakkoord met Japan afgesloten. Dat is eigenlijk het eerste significante handelsakkoord die het VK kan afsluiten sinds ze geen lid meer zijn van de Europese Unie. Gezien het belang van de Europese markt én het feit dat veel Japanse bedrijven in het VK de poort naar Europa zagen (en zien), zei de Japans minister van buitenlandse zaken na het bereiken van de deal dat ze blijven hopen op een akkoord tussen de EU en het VK.  Stel u bv. een grote Japanse autofabrikant voor met een fabriek in het VK, maar die afhankelijk is voor een aantal onderdelen van import uit de EU en een groot deel van de afgewerkte wagens op de Europese interne markt verkocht worden. U ziet waarom een EU-VK deal ook voor Japan van belang kan zijn.

Uiteindelijk blijft het koffiedik kijken. De druk wordt groter en groter, de tijd korter en korter. Maar deal of geen deal, op 1 januari 2021 zal de manier waarop de handel drijven met het VK (drastisch) veranderen. En daarvoor moet elk bedrijf die afhankelijk is van het VK, in kleine of grote mate, zich voor voorbereiden.

COVID-19

De coronacrisis heeft de onderhandelingen niet eenvoudiger gemaakt. Vergaderingen die anders fysiek plaatsvinden zijn niet doorgegaan of vonden online plaats. Komt daarbij dat zowel de EU als het VK door de Covid-19 crisis andere prioriteiten hadden dan de brexit.

Sommige claimen dat de COVID-19 crisis ook gebruikt kan worden als excuus om de gevolgen van brexit mee te legitimeren. De toegenomen werkloosheid die er waarschijnlijk zit aan te komen binnenkort kan zo toegeschreven worden aan de gevolgen van de COVID-19 crisis in plaats van aan de brexit. Dat maakt een no-deal politiek gemakkelijker te verteren.

EU-VK handelsakkoord

Ook al voor de COVID-crisis liepen de onderhandelingen eigenlijk niet goed. Een aantal breekpunten gaan al een heel tijdje mee. O.m. de regels die zullen gelden in het VK voor staatssteun zijn een breekpunt voor de EU. Momenteel is het VK gebonden aan de Europese staatssteunregels, maar dit is niet meer het geval wanneer de transitieperiode stopt. De EU wil garanties dat de nieuwe staatssteunregels in het VK niet tot oneerlijke concurrentie zullen leiden met Europese bedrijven. Ook een gelijk speelveld inzake sociale- of milieunormen blijft voor discussie zorgen. De EU wil een gelijk speelveld om zich te wapenen tegen oneerlijke concurrentie en een achteruitgang op sociaal en ecologisch vlak. Het VK wil vooral de instrumenten in handen houden om bedrijven interessante competitieve voordelen te bieden.

Door de COVID crisis en de impact op de Britse economie bovenop de brexit en het gebrek aan handelsakkoorden met andere partners komt het Verenigd Koninkrijk onder grote druk te staan om alsnog een akkoord met de EU af te sluiten. Anders zouden de economische gevolgen daar heel erg hard kunnen aankomen.

Gesprekken tussen het VK en andere landen

Naast een akkoord met de EU, wil het VK natuurlijk ook andere handelsakkoorden afsluiten met andere landen of handelsblokken. Want eenmaal ze uit de EU zijn gestapt, hebben ze met geen enkel ander land nog een handelsakkoord. Ook die onderhandelingen lopen vrij stroef.

Binnenkort verwacht men een deal met Japan, maar initieel werd deze al veel vroeger verwacht. Bovendien is het VK is er nog niet in geslaagd om een deal met de VS af te sluiten, en gezien de verkiezingen die er aan zitten te komen verwacht men ook niet dat de VS nog een deal op korte termijn zal sluiten.

Conclusie

De druk op het Verenigd Koninkrijk om constructieve stappen te zetten richting een akkoord is groter geworden de voorbije maanden. Maar gezien de krappe timing en de weinige vooruitgang die de voorbije weken en maanden is geboekt blijft de kans op een no-deal scenario heel erg groot. U kan zich daar dan ook maar het best voor wapenen.

Hoe kan ik me het best wapenen?

  • Op deze pagina kan je handige tips vinden
  • Op 25 augustus 2020 was er een Facebook Live sessiemet o.a. mensen van Flanders investment & trade, de Douane, TLV (transport en logistiek Vlaanderen) en UNIZO. Herbekijk die hier!
  • Raadpleeg zeker de brexit-pagina van FIT
  • En de website van de douane 
  • Handboek import & export na Brexit van de Britse overheid (Juli 2020)
Meer over: Brexit