Verschil tussen zelfstandige in hoofdberoep en bijberoep

Goed om weten: De tijd die u als bijberoeper aan uw zelfstandige activiteit besteedt of het inkomen dat u er uit haalt, speelt op zich geen rol. U kan gerust meer verdienen met uw zelfstandig bijberoep dan met uw activiteit als loontrekkende.

Er zijn ook een aantal verschillen naargelang u uw activiteit uitoefent in hoofdberoep, bijberoep, als meewerkende echtgenoot of als gepensioneerde.

Als de zelfstandige activiteit uw voornaamste of enige bezigheid is, dan bent u zelfstandig in hoofdberoep.

Als u naast uw zelfstandige activiteit loontrekkende of ambtenaar bent, kan u eventueel aansluiten als zelfstandige in bijberoep, indien voldaan is aan een voorwaarde met betrekking tot de duur van de geleverde prestaties.

  • Als loontrekkende volstaan prestaties van minstens 235 uur op kwartaalbasis (berekend in een 38-uren week), gepresteerd binnen een contract met minstens een halftijdse tewerkstelling. Er moet ook een arbeidscontract zijn op het begin en het einde van elk kwartaal.
  • Voor een activiteit als ambtenaar volstaat ditzelfde uurrooster gepresteerd gedurende minstens 200 dagen of 8 maanden per jaar.
  • Als contractueel lesgever volstaat een prestatie van 235 u op kwartaalbasis (berekend in een 38-uren week), rekening houdend de uitgestelde bezoldiging tijdens de zomervakantie en vakantiedagen. Vraag steeds een werkloosheidsuitkering aan.  Periodes waarin u werkloosheidsuitkeringen genoot tellen mee voor de 235 uur, net zoals periodes waarin de uitkering geweigerd werd omwille van de uitoefening van de zelfstandige beroepsactiviteit.
  • Voor de vast benoemde lesgever geldt daarentegen een criterium van 6/10de van een volledig uurrooster, er moeten minstens prestaties van 282 u op kwartaalbasis (berekend in een 38-uren week) gepresteerd worden en minstens 8 maanden of 200 dagen tewerkstelling op jaarbasis.

Werkt men niet in een 38-uren week, dan kan het vereiste aantal gepresteerde uren per kwartaal volgens de regel van drie berekend worden.

U zal ook als zelfstandige in bijberoep beschouwd worden wanneer u naast uw zelfstandige activiteit uw pensioenrechten als loontrekkende vrijwaart.

Het effect van hoofd- of bijberoep op uw bijdragen is dat u, als hoofdberoep, geacht wordt minstens een bepaald inkomen te hebben. Ook als u in feite minder verdient, wordt uw bijdrage toch op dit bedrag berekend. U betaalt dan ook steeds minstens de minimumbijdrage. Lees hier hoeveel deze bijdrage momenteel bedraagt.

Voor zelfstandigen in bijberoep gelden dezelfde percentages, maar dan pas vanaf een bepaald inkomen. Verdient u minder, dan hoeft u geen bijdragen te betalen. Indien uw bijdrage als zelfstandige in bijberoep minstens even hoog is als de minimumbijdrage van een zelfstandige in hoofdberoep, dan bekomt u eigenlijk vanuit uw bijberoep dezelfde sociale rechten als een hoofdzelfstandige. Lees hier hoeveel deze bijdrage momenteel bedraagt. Dit is in feite enkel voordelig voor extra pensioenuitkeringen, in die mate dat een onvolledige loopbaan hiermee kan aangevuld worden. De meeste andere sociale rechten geniet u immers vanuit uw loontrekkende activiteit.

Naast het meest voorkomende onderscheid tussen hoofd- of bijberoep, zijn er ook nog enkele uitzonderingscategorieën zoals de meewerkende echtgenoten, de gepensioneerden, en de zelfstandigen in hoofdberoep met gelijkstelling met bijberoep. Hier komen we verder op terug.

Tenslotte moet bij de wettelijke bijdrage een bedrag toegevoegd worden voor de beheerskosten van het sociaal verzekeringsfonds. Deze beheersbijdragen worden berekend als percentages op de sociale bijdragen.

Meer over: Starten, Hoofdberoep-bijberoep, Sociale zekerheid, Verzekeringen, Sociale bijdragen, Wettelijk stelsel

Op zoek naar meer ondernemersinfo?

UNIZO ondernemerslijn - 0800 20 750Voor andere nuttige ondernemersinfo
raadpleeg hier het Unizo Kennisnet:
geef uw zoekterm in of zoek per thema
of trefwoord in onze databank.

Of contacteer Unizo Ondernemerslijn voor
een persoonlijk eerstelijns advies of een
nuttig contact.

Ons adviesteam staat voor u klaar!