Telewerk registreren verplicht !

Om het risico op besmettingen met COVID-19 te beperken, moeten jouw medewerkers verplicht van thuis uit werken. Zolang hun functie dat toelaat, tenminste. Om dat te kunnen controleren, heeft de overheid een registratietool in het leven geroepen. Voortaan moet je als werkgever elke maand ingeven hoeveel medewerkers telewerken, en voor wie thuiswerk niet mogelijk is. Deze regel geldt voor iedereen, behalve de verplicht volledig gesloten ondernemingen en sectoren.

Check wel onze update!

Je vindt de registratietool op de portaalsite van de RSZ.

  Vanaf wanneer? 

  Sinds begin april moet je het thuiswerken registreren via de applicatie 'Corona Telewerkaangifte'. Inmiddels is ook de aangifte voor de maand mei al mogelijk.

  • De aangifte doe je maandelijks ten laatste op de zesde kalenderdag van de maand. Dus: 
   • De situatie op de eerste werkdag van mei 2021 dient aangegeven op uiterlijk donderdag 6 mei 2021
   • De situatie op de eerste werkdag van juni 2021 dient aangegeven op uiterlijk zondag 6 juni 2021

  Niet of laattijdig invullen kan strikt genomen worden gesanctioneerd met een strafrechtelijke geldboete van € 400 tot € 4.000 of een administratieve geldboete van € 200 tot € 2.000.

  UPDATE (4 mei)!

  De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) bevestigde ons uitdrukkelijk dat de federale Regering principieel heeft beslist dat wanneer de inhoud van je aangifte voor de maand mei niet is gewijzigd in vergelijking met de maand april, je geen (nieuwe) telewerkaangifte moet indienen voor de maand mei.  Hetzelfde zal gelden voor de aangifte voor de maand juni.  UNIZO ijverde van meet af aan voor deze versoepeling en hoopt dat ook de overige door haar geopperde versoepelingen (o.m. een uitzondering op de registratieplicht voor ondernemingen met 1-4 werknemers) gauw kunnen worden bekrachtigd.  Enkel zo het enorme Kafka-gehalte van deze verplichting worden teruggedrongen!

  Hoe ziet de applicatie eruit?

  De 'Corona Telewerkaangifte' bestaat uit vijf luiken of stappen, die je als werkgever moet doorlopen. 

  • Aangifte: Dit eerste luik omvat algemene informatie over de verplichte maandelijkse aangifte m.b.t. het telewerk.
  • Vestigingseenheid: Je moet kiezen of je onderneming:
   • één vestigingseenheid heeft.
   • meerdere vestigingseenheden heeft en je aangifte doet voor al die eenheden. 
   • meerdere vestigingseenheden heeft, maar je doet slechts aangifte voor één of enkele. Daarbij zal o.m. via naam of ondernemingsnummer (KBO-nummer) kunnen worden geduid voor welke dan precies. Ondernemingen met meer dan 20 vestigingseenheden zullen hun data via een gestructureerd Excellbestand kunnen indienen.
  • Werknemer: In het luik over je medewerkers moet je twee vragen beantwoorden.
   • Hoeveel personen zijn werkzaam in jouw onderneming?  
   • Hoeveel van die personen oefenen een niet-telewerkbare functie uit?
    • Let op: Het gaat hierbij om een momentopname, een foto zeg maar.  De aangifte heeft betrekking op het aantal personen op de eerste werkdag van de maand.  Dus op 1 april, 3 mei, 1 juni, … Onder ‘werknemer die niet kan telewerken’ wordt verstaan: elke functie die van nature ter plaatse moet uitgevoerd worden, bijvoorbeeld arbeiders, technische bedienden, onthaalpersoneel, keukenpersoneel, schoonmaakpersoneel, administratieve medewerkers die hun opdrachten niet van thuis kunnen verrichten, ambulante functies zoals inspecteurs, koeriers, thuiszorg... Ook tijdelijke werknemers of zelfstandigen die structureel in uw bedrijf werken, moeten opgenomen worden.
  • Contact: Je vult je contactgegevens in. 
  • Overzicht aangifte: Aan het einde krijg je als werkgever een resumé toegestuurd van jouw zonet ingevulde gegevens.

  Controle?

  De sociale inspectiediensten zullen de door jou ingevulde data als referentiepunt hanteren wanneer zij het naleven van het telewerk controleren. De registratie geldt als een indicatie en niet als mathematische telling zoals bij pakweg het samenscholingsverbod. Wie een telewerkbare functie vervult, maar toch in de onderneming aanwezig is, zal zijn of haar aanwezigheid moeten kunnen verantwoorden onder andere met een attest.

  Voor alle hulp bij je personeelsbeleid in coronatijden, kan je terecht bij Liantis.

   

  Wat vindt UNIZO hiervan?

  UNIZO is niet te spreken over de 'Kafkaiaanse' registratieprocedure voor controle op telewerk! Zo overtreedt de...

  Geplaatst door UNIZO op Vrijdag 26 maart 2021