Mag jij ondernemen in deze coronatijden of niet? Hét overzicht!

Welke regels gelden tot 19 november?

Tot 19 november gelden opnieuw verstrengde maatregelen. Op deze pagina vind je de meest actuele stand van zaken. Opgelet, na publicatie van het Ministerieel Besluit kunnen alsnog een aantal zaken wijzigen. Wij passen de site dan uiteraard aan. 

 

Algemeen overzicht per sector

Zoektip: Ben je op zoek naar een specifiek(e) beroep of activiteit? Druk dan gelijktijdig op CTRL en F en geef je zoekterm in of klik hieronder op jouw sector.

Check ook de voorwaarden voor de heropening t.a.v. klanten

Voorwaarden voor de heropening

De ondernemingen die mogen openen en klanten ontvangen, moeten zich wel nog houden aan een aantal regels: 

 • de normale regels rond openingsuren zijn terug van toepassing, behalve voor
  • nachtwinkels: die mogen openen vanaf hun gewone openingsuur tot 22u 's avonds. Tankstations en aangelegen winkels worden niet beschouwd als nachtwinkels. Zij mogen dus tijdens hun gewone openingsuren open blijven, maar mogen geen alcohol verkopen tussen 20u en 5u, en geen afhaalmaaltijden na 22u.
  • restaurants moeten sluiten, maar mogen afhaalmaaltijden aanbieden tot 22u
  • casino's, speelhalautomaten en wedkantoren  moeten sluiten om 23u30, tenzij de gemeente een vroeger sluitingsuur oplegt, en moeten ononderbroken gesloten blijven tot minstens 6.00 uur `s morgens
 • sectorprotocollen: winkels en handelszaken moeten zich houden aan de sectorprotocollen die op hen van toepassing zijn. Het overzicht van alle goedgekeurde sectorprotocollen vind je hier. Is er in jouw sector nog geen sectorprotocol goedgekeurd door de bevoegde Minister? Dan moet je je houden aan een set van specifieke regels.  
 • Je mag enkel heropstarten als je ook ten aanzien van jouw personeel de nodige maatregelen hebt genomen. Telethuiswerk is daarbij verplicht bij alle ondernemingen, verenigingen en diensten, welke grootte zij ook hebben, voor alle personeelsleden wiens functie zich ertoe leent. Indien telethuiswerk niet wordt toegepast, neem je de maatregelen die voorzien zijn in de Generieke Gids van de FOD Waso, aangevuld met de richtlijnen op sectoraal en/of ondernemingsniveau, en/of andere passende maatregelen die minstens een gelijkwaardig niveau van bescherming bieden, in overleg met jouw personeel en de diensten voor bescherming en preventie op het werk. Collectieve maatregelen hebben steeds voorrang op individuele maatregelen. Informeer jouw medewerkers, maar ook externen, tijdig over deze maatregelen en voorzie opleiding waar nodig.
 • het dragen van een mondmasker is verplicht in winkels, op markten, openbaar vervoer, ... . 
 • Voor sportlessen en zwembaden, welnesscentra, casino's, speelautomatenhallen geldt een registratieplicht: de contactgegevens van één bezoeker of deelnemer per huishouden moeten worden geregistreerd bij aankomst en bewaard gedurende 14 dagen (naam en telefoonnummer of mailadres volstaat). Die contactgegevens mogen enkel worden gebruikt voor de doeleinden van de strijd tegen COVID-19, ze moeten worden vernietigd na 14 dagen en de klanten moeten uitdrukkelijk hun akkoord geven. Voor de klanten die dit weigeren wordt de toegang tot de inrichting bij aankomst geweigerd.

Naar boven

Winkels/Handelszaken

Alle ondernemingen die diensten of goederen aanbieden aan consumenten mogen open, met uitzondering van:

 • cafés en restaurants
 • feestzalen
 • discotheken en dancings 
 • de jacuzzi's, stoomcabines en hammams, behalve indien hun gebruik privé is. (Dit is bijvoorbeeld het geval bij de privé-jacuzzi, stoomcabine of hammam die de consument thuis heeft geïnstalleerd. Wellnesscentra mogen jacuzzi’s, stoomcabines en hammams privé verhuren, met name op reservatie en enkel voor personen die tot dezelfde sociale bubbel behoren. Bovendien dienen ze na elk gebruik grondig gereinigd te worden zoals voorzien in het geldende protocol.)
 • ook het individueel of collectief gebruik van waterpijpen blijft verboden in voor het publiek toegankelijke plaatsen. 
 • winetastings zijn niet toegelaten.

Voor winkelcentra gelden afzonderlijke regels: 

 • één klant per 10 m² wordt toegelaten ;
 • het winkelcentrum stelt middelen om de noodzakelijke handhygiëne te voorzien ter beschikking van het personeel en de klanten bij de in- en uitgang;
 • het winkelcentrum vergemakkelijkt het behoud van een afstand van 1,5 meter middels het aanbrengen van markeringen op de grond en/of signalisaties; 
 • iedereen vanaf 12 jaar is verplicht een mondneusmasker te dragen (of een gelaatsscherm wanneer het dragen van een mondneusmasker om medische redenen niet mogelijk is). 

Alles over corona als je een winkel hebt? Check onze checklist!

Signalisatiemateriaal nodig? Ontdek onze toolkit (excl. voor leden)

Naar boven

Horeca 

 • Restaurants, cafés, bars, en andere eet - en drinkgelegenheden moeten sluiten. Het aanbieden en leveren van afhaalmaaltijden of niet - alcoholische dranken om mee te nemen is wel nog toegestaan tot 22u. Een restaurant mag tot 20 u ook alcohol meegeven bij de afhaalmaaltijd. 
 • Foodtrucks, en individuele ambulante voedingskramen (mobiele verkoper van gebraden kip, een ijsjesverkoper) zijn toegelaten onder de gewone voorwaarden van ambulante handel
 • Hotels mogen open blijven. Hun restaurant mag open blijven maar enkel voor de gasten. De bar van het hotel moet wel gesloten blijven. Voor het overige gelden de richtlijnen die door de sector zelf in overleg met de overheid werden uitgewerkt
 • Vakantieparken, B&B's en campings, vakantiehuisjes, Airbnb, ...  mogen eveneens openen, volgens de sectorprotocollen die voor hun sector gelden. Ook zij mogen hun restaurant openen voor de gasten die er verblijven.
 • Het individueel en collectief gebruik van waterpijpen is verboden in voor het publiek toegankelijke plaatsen.

Naar boven

Contactberoepen

De 'contactberoepen' zoals massagesalons, schoonheidssalons, kappers, barbiers, nagelsalons, tatoeage - en piercingsalons, esthetische pedicure en gespecialiseerde voetverzorging houden zich aan de volgende voorwaarden (uit de Gids van de FOD Economie), tenzij er een sectorprotocol is dat door de bevoegde Minnister is goedgekeurd en dat voor hen andere regels voorziet;

 • klanten worden enkel op afspraak ontvangen
 • wachtruimtes mogen niet voor klanten worden gebruikt en, behoudens in noodgeval, de toiletten evenmin;
 • de klant mag slechts in de onderneming aanwezig zijn voor de duur die strikt noodzakelijk is;
 • de toepassing van social distancing, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5m tussen elke persoon, moet steeds gerespecteerd worden; 
 • één klant per 10 m2 wordt toegelaten. Indien de voor klanten toegankelijke vloeroppervlakte minder dan 20 m2 bedraagt, is het toegelaten om twee klanten te ontvangen, mits een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon gegarandeerd is. Kappers mogen meer dan één klant per 10 m2 ontvangen indien de werkstations onderling afgescheiden zijn met een plexiglazen wand of een gelijkwaardig alternatief;
 • elke klant is vanaf de leeftijd van 12 jaar verplicht om de mond en de neus te bedekken met een masker of elk ander alternatief in stof, vanaf het betreden van de onderneming, met uitzondering van de klant voor de duur die strikt noodzakelijk is voor een behandeling aan het gelaat;
 • ook de dienstverlener zelf is verplicht om steeds een mondmasker te dragen. De dienstverlener neemt eveneens de gepaste hygiënemaatregelen om zijn handen, de gebruikte werkinstrumenten en zijn werkstation te desinfecteren tussen elke klant;
 • de werkstations dienen onderling op een afstand van minstens 1,5 meter van elkaar verwijderd te zijn;
 • er worden geen individuele ventilatoren gebruikt; 
 • aan de ingang en op verschillende plaatsen in de onderneming moet handgel voorzien worden. 
 • het personeel wast de handen voorafgaand aan de behandeling van een nieuwe klant.
 • er mag geen voeding of drank worden aangeboden.
 • deze regels moeten duidelijk zichtbaar worden uitgehangen, zowel buiten als in de onderneming.
 • wellnesscentra moeten de gegevens van hun klanten registreren. Die gegevens, die zich kunnen beperken tot een telefoonnummer of een e-mailadres, moeten worden geregistreerd bij aankomst en bewaard gedurende 14 dagen teneinde enig later contactonderzoek te faciliteren. Die contactgegevens mogen enkel worden gebruikt voor de doeleinden van de strijd tegen COVID-19, ze moeten worden vernietigd na 14 dagen en de klanten moeten uitdrukkelijk hun akkoord geven. Voor de klanten die dit weigeren wordt de toegang tot de inrichting bij aankomst geweigerd.

Naar boven

Markten

 • Markten kunnen net als kleine kermissen door de gemeentelijke overheid worden toegelaten onder de volgende voorwaarden:
  • het maximaal aantal bezoekers dat wordt toegelaten op de markt of kermis bedraagt 1 bezoeker per 1,5 lopende meter aan het kraam; de gemeente moet ook een systeem voorzien

   om te controleren hoeveel klanten er op de markt of de kermis aanwezig zijn;

  • het maximaal aantal bezoekers op een kermis bedraagt 200

  • elke bezoeker vanaf 12 jaar draagt een mondmasker of, wanneer het dragen van een mondmasker niet mogelijk is om medische redenen, een gelaatsscherm;

  • de markt- en kermiskramers en hun personeel zijn tijdens het uitbaten van een kraam verplicht om de mond en de neus te bedekken met een masker, elk ander alternatief in stof of, wanneer dit niet mogelijk is omwille van medische redenen, met een gelaatsscherm;

  • de gemeente moet handgels voorzien bij de in- en uitgangen van de markt of de kermis;

  • de markt- en kermiskramers moeten handgels voorzien voor hun personeel en hun klanten;
  • de markt- en kermiskramers mogen voeding en dranken voor consumptie ter plaatse aanbieden. Bezoekers mogen geen voeding of drank nuttigen op de markt.
  • er wordt een éénrichtingsverkeersplan opgesteld, met afzonderlijke toe- en uitgangen tot en van de markt of de kermis, tenzij er in uitzonderlijke omstandigheden een gemotiveerde afwijking wordt toegestaan door de bevoegde lokale overheid, die een alternatieve oplossing bepaalt
  • er wordt op de markt maximaal met 4 personen gewinkeld (tenzij de gemeente dat verbiedt). Wanneer je op de markt samen met een ander persoon winkelt, moet je een afstand van 1,5m tussen elkaar houden wanneer die andere persoon niet tot jouw bubbel behoort
  • een kermis mag niet doorgaan tussen 1u 's nachts en 6u 's ochtends.

De gemeente moet de toegang tot de markt of kermis zodanig organiseren dat de regels van social distancing, in het bijzonder het behoud van 1,5m afstand tussen elke persoon, kunnen worden gerespecteerd, en dat passende preventiemaatregelen kunnen worden gerespecteerd die minstens gelijkwaardig zijn aan degene die omschreven zijn in de Gids van de FOD Economie.

 

Rommelmarkten, broccantes, jaarmarkten, kerstmarkten en winterdorpen zijn verboden.

Naar boven

Sport en recreatie

 • Sportactiviteiten kunnen terug hernemen: 
  • Professionele sporten kunnen doorgaan, maar zonder publiek
  • Alle amateurwedstrijden worden opgeschort. Amateurs kunnen wel blijven trainen, steeds met behoud van 1,5m. Contactsporten kunnen dus niet, behalev bij kinderen. 
  • Jeugdwedstrijden (onder 18 jaar) blijven wel toegelaten, daar mag één ouder aanwezig zijn (mits mondmasker, en er geen voeding /drank wordt genuttigd)
  • kantines zijn gesloten
  • Zwembaden blijven open
 • privélessen (muziek, taal, fotografie, ...) zijn toegelaten
 • Ook een bezoek aan sauna's en welnesscentra is mogelijk. Publiek toegankelijke jacuzzi's, hammams en stoombaden blijven nog gesloten, private bezoeken kunnen wel. Wellnesscentra moeten de gegevens van hun klanten registreren. Die gegevens, die zich kunnen beperken tot een telefoonnummer of een e-mailadres, moeten worden geregistreerd bij aankomst en bewaard gedurende 14 dagen teneinde enig later contactonderzoek te faciliteren. Die contactgegevens mogen enkel worden gebruikt voor de doeleinden van de strijd tegen COVID-19, ze moeten worden vernietigd na 14 dagen en de klanten moeten uitdrukkelijk hun akkoord geven. Voor de klanten die dit weigeren wordt de toegang tot de inrichting bij aankomst geweigerd.
 • Je mag activiteiten organiseren voor jouw klanten, zoals workshops (bloemschikken, keramiek, fotografie, ...), begeleide wandelingen,  ... met maximum 40 personen. OPGELET: voor workshops koken is het nog niet duidelijk of en onder welke voorwaarden zij kunnen doorgaan. 
 • Culturele bezienswaardigheden, musea, natuurbezienswaardigheden, kinderboerderijen, buitenspeeltuinen, parken, provinciale domeinen, ...  mogen open, volgens de geldende sectorprotocollen. Geldt er geen sectorprotocol, dan moeten de basisregels nageleefd worden. 
 • Pretparken gaan dicht, dierentuinen blijven open voor het buitengedeelte. Het aanbieden en nuttigen van drank en voedsel is er verboden.

Naar boven

Bijeenkomsten/Evenementen

 • nachtklok: het is verboden zich op de openbare weg en in de openbare ruimte t ebevinden tussen 00u00 en 05u00, behalve in geval van essentiële, niet - uitstelbare verplaatsingen zoals onder meer:
  • om toegang te hebben tot medische zorgen
  • om bijstand en zorgen te  voorzien voor oudere personen, voor minderjarigen, voor personen met een handicap en voor kwetsbare personen
  • het uitvoeren van de professionele verplaatsingen, met inbegrip van woon-werkverkeer
 • Privé-bijeenkomsten:
  • samenscholingen van meer dan 4 personen, kinderen onder 12 jaar niet meegerekend, zijn verboden
  • ieder huishouden mag maximum vier dezelfde personen per 14 dagen, kinderen onder 12 jaar niet meegerekend, in huis ontvangen
  • het gaat hier voor alle duidelijkheid over niet - georganiseerde bijeenkomsten, zoals het uitnodigen van vrienden bij je thuis. Een georganiseerde wandeling valt daar bijvoorbeeld niet onder. 
 • activiteiten in georganiseerd verband (professionele bijeenkomsten, workshops, georganiseerde sportieve bijeenkomsten (bv een yogasessie), fotoshoots (door een professioneel fotograaf) of bijeenkomsten van een vereniging (georganiseerde wandelingen door een vereniging), ...):
  • 40 personen indien het binnen doorgaat
  • 50 personen indien het buiten doorgaat 
  • het nuttigen van dranken of maaltijden is verboden
 • evenementen en culturele voorstellingen kunnen doorgaan met maximaal 200 personen
  • mondmasker verplicht
  • nuttigen van drank/voeding is verboden
  • een afstand van anderhalve meter tussen de bubbels moet gerespecteerd worden. Een huishouden mag dus naast elkaar in de zaal zitten, maar rond hen moet minstens anderhalve meter gehouden worden. 
 • handelsbeurzen: 
  • maximum van 1 bezoeker per 10m²
  • de organisator neemt de nodige maatregelen om menigtes te vermijden, zowel binnen als buiten het gebouw (bv de parking)
  • de organisator voert een online of telefonisch ticketingsysteem in

Erediensten

 • burgerlijke huwelijken, begrafenissen, crematies en erediensten zijn tot 23 oktober toegelaten in het bijzijn van maximum 200 personen, op voorwaarde dat: 
  • 1,5m tussen elke persoon gegarandeerd is, behalve voor personen die onder hetzelfde dak wonen
  • er bij begrafenissen/crematies geen blootstelling van het lichaam mogelijk is
  • er geen fysieke aanraking is van personen en van voorwerpen door verschillende personen
  • handgels ter beschikking worden gesteld aan de in - en uitgang. 
  • kijk zeker ook naar de relevante sectorgidsen, zoals die voor begrafenissen en crematies.
  • Op recepties die plaatsvinden na uitvaarten mogen 40 personen aanwezig zijn. Andere recepties/banketten zijn verboden. 
  • het dragen van een mondmasker is verplicht voor iedere persoon vanaf 12 jaar. 

Vanaf 24 oktober mogen maximaal 40 personen aanwezig zijn op een begrafenis of op de koffietafel achteraf (dit zonder onderscheid tussen koffietafels die niet worden verzorgd door een professionele catering/ traiteuronderneming en deze die wel worden verzorgd door een professionele catering/ traiteuronderneming). Op de koffietafel moeten de regels, die gelden voor de toegelaten horeca, worden nageleefd:

 • de tafels worden zo geplaatst dat een afstand van minstens 1,5 meter tussen de tafelgezelschappen wordt gegarandeerd, tenzij de tafels worden gescheiden door een plexiglazen wand of een gelijkwaardig alternatief, met een minimale hoogte van 1,8 meter;
 • een maximum van 4 personen per tafel is toegestaan. Een huishouden mag een tafel delen, ongeacht de grootte van dat huishouden;
 • enkel zitplaatsen aan tafel zijn toegestaan;
 • elke persoon moet aan zijn eigen tafel blijven zitten;
 • het dragen van een mondmasker of, wanneer dit niet mogelijk is omwille van medische redenen, van een gelaatsscherm is verplicht voor het personeel;
 • er is geen enkele bediening aan de bar toegestaan;
 • de contactgegevens van één persoon per tafel, die zich kunnen beperken tot een telefoonnummer of een e-mailadres, worden geregistreerd bij aankomst en bewaard, met respect voor de bescherming van de persoonsgegevens, gedurende 14 kalenderdagen teneinde enig later contactonderzoek te faciliteren. Voor de klanten die dit weigeren wordt de toegang tot de inrichting bij aankomst geweigerd. Die contactgegevens mogen enkel worden gebruikt voor de doeleinden van de strijd tegen COVID–19, en ze moeten worden vernietigd na 14 kalenderdagen

 

Naar boven

Reizen 

Niet essentiële reizen naar België zijn verboden.

In afwijking van dit principe, is het toegelaten om:

 • te reizen vanuit België naar alle landen van de Europese unie, van de Schengenzone en naar het Verenigd Koninkrijk;
 • te reizen naar België vanuit de landen die zijn opgenomen in de lijst bekendgemaakt op de website van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken.

Je mag dus reizen naar gebieden die als 'rode' of 'oranje' zone zijn aangeduid (hoewel het sterk wordt afgeraden). Reis je naar een rode zone, dan moet je bij terugkeer verplicht in quarantaine, en moet je een een test laten afnemen: 

 • Reizigers die terugkeren uit rode zones, die langer dan 48 uur in het buitenland verbleven, en die langer dan 48 uur in België zullen verblijven worden beschouwd als “hoogrisicocontacten”, wat betekent dat ze verplicht in quarantaine moeten en getest zullen worden.
 • Ten vroegste vanaf de 5de dag van quarantaine kan er een COVID-test uitgevoerd worden in België.
  • Als deze test negatief is, mag de quarantaine gestopt worden. In de regel is dit resultaat bekend binnen de 48 uur. U blijft in quarantaine tot de bekendmaking van het resultaat.
  • Indien deze test positief is, moet u bijkomend 7 dagen in isolatie. De verplichting om in quarantaine te gaan en je te laten testen, kan vervallen op basis van de optionele zelf-evaluatie van het risico op besmetting opgenomen in het Passenger Locator Form.
  • Op basis van het ingevulde Passenger Locator Form zal je op de hoogte gebracht worden via SMS of je in quarantaine moet en wanneer je je moet laten testen.

Private bussen en autocars mogen op een georganiseerde manier personen vervoeren mits het toepassen van de nodige hygiëne- en preventieve maatregelen door passagiers en vervoerder.
De passagiers boven de 12 jaar moeten de mond en de neus bedekken door een mondmasker of elk ander alternatief in stof te dragen, indien onderling de afstand van 1,5m niet kan worden gerespecteerd. Er is geen beperking op het aantal reizigers dat in de autocar aanwezig mag zijn. Let wel op: als je naar het buitenland reist, moet je wel nog rekening houden met eventuele beperkingen op het aantal reizigers die daar gelden. Alle maatregelen vind je in de sectorgids

Naar boven

Bouwsector

Handelszaken in bouwmaterialen mogen al enige tijd terug open, zowel voor professionele als voor particuliere klanten. Voor bouwwerkzaamheden werden specifieke richtlijnen opgemaakt door de sector.

Hou rekening met de regels rond het vervoer van personeel in bestelwagens!

Hou ook rekening met de registratieplicht voor buitenlandse werknemers!

Naar boven

Vrije en intellectuele beroepen en aan medisch verwante beroepen of activiteiten

 • Vrije en intellectuele beroepen kunnen hun activiteiten hernemen, mits het nemen van passende preventiemaatregelen in overleg met de werknemers en de diensten voor preventie op het werk, en met in acht neming van de geldende sectorprotocollen een richtlijnen. 
 • Zo werden voor de ambulante zorg of privé-kabinet  specifieke richtlijnen uitgewerkt voor de gefaseerde heropstart van activiteiten in het kader van ambulante zorgverstrekking in een privépraktijk. Deze richtlijnen gelden voor artsen, tandartsen, verpleegkundigen, kinesisten, vroedvrouwen, psychologen,orthopedagogen, ambulanciers voor niet dringend patiëntenvervoer, audiologen en audiciens, bandagisten, orthesisten en prothesisten, diëtisten, ergotherapeuten, farmaceutisch-technisch assistenten, logopedisten, medisch laboratorium technologen, mondhygiënisten, orthoptist-optometrist, podologen, technoloog medische beeldvorming. 
 • een overzicht van de geldende protocollen voor vrije beroepen vindt je op de website van de Hoge Raad voor Zelfstandigen en KMO's en de website van de FOD Waso

Welke regels moet ik volgen? Check ze hier per beroep/sector

Naar boven

Wat zijn de sancties? 

De politie zal nauw toezien op de naleving van deze regels, en zal GAS-boetes opleggen van 750 euro wanneer je als ondernemer de regels overtreedt. 

Bij een volgende overtreding zal je, naast andere sancties en hogere boetes, je zaak verplicht moeten sluiten

Naar boven

 

Andere info die je moet weten over de impact van het coronavirus op jouw bedrijf?

Ga naar het overzicht

Meer over: Corona
Thema: Actueel

Op zoek naar meer ondernemersinfo?

UNIZO ondernemerslijn - 0800 20 750Voor andere nuttige ondernemersinfo
raadpleeg hier het UNIZO Kennisnet:
geef je zoekterm in of zoek per thema
of trefwoord in onze databank.

Of contacteer UNIZO Ondernemerslijn voor
een persoonlijk eerstelijns advies of een
nuttig contact.

Ons adviesteam staat voor je klaar!