Welke regels gelden voor jouw sector? Het overzicht!

Laatste aanpassing: 
30/12/2021

Vanaf 26 december worden de coronamaatregelen opnieuw verscherpt

Op deze pagina geven we de laatste stand van zaken met betrekking tot de geldende coronamaatregelen. Let op: deze maatregelen kunnen nog wijzigen in functie van de publicatie van de officiële teksten. Controleer deze pagina dus regelmatig.

Onderstaande lijst vullen we zo snel mogelijk aan met de meest actuele info. Laatste aanpassing: 30/12/2021, 12u.

 

Algemeen overzicht per sector

Zoektip: Ben je op zoek naar een specifiek(e) beroep of activiteit? Druk dan gelijktijdig op CTRL en F en geef je zoekterm in of klik hieronder op jouw sector.

Check ook de voorwaarden om je zaak open te houden(t.a.v. klanten en personeel). 

Winkels/Handelszaken

 

In de handelszaak

Handelszaken mogen klanten ontvangen volgens de volgende minimale regels: 

 1. klanten mogen maximaal per 2 winkelen (kinderen tot en met 12 jaar en begeleiders van personen die nood hebben aan begeleiding niet meegeteld). Gezelschappen van meer dan twee personen zijn toegestaan voor zover ze behoren tot hetzelfde huishouden. 
 2. maximum 1 consument per 10m² wordt toegelaten. In winkels met een vloeroppervlakte van minder dan 20m² is het toegelaten ofwel om twee consumenten te ontvangen, mits een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon gegarandeerd wordt, ofwel om een huishouden te ontvangen.
 3. indien de voor het publiek toegankelijke vloeroppervlakte meer dan 400 m2 bedraagt, dient in een toereikende toegangscontrole te worden voorzien. Dat kan bijvoorbeeld door te werken met een maximum aantal winkelkarretjes, met een telsysteem, ... . Let wel op: je mag zelf als handelaar (of jouw personeel) enkel klanten informeren, winkelwagentjes desinfecteren en aanreiken, reservatie-verificaties verrichten, enz. maar niet de toegang weigeren aan klanten. Dat mag enkel door een erkende bewakingsfirma. Als je geen beroep doet op een bewakingsfirma, dan kan je enkel aan de klant laten weten dat de winkel vol is. Als de klant toch binnenkomt, kan je hem of haar enkel vragen de winkel te verlaten, en desnoods de politie bellen. Maar hou de klant niet tegen. De boetes voor het zelf tegenhouden liggen vele malen hoger dan de corona-boetes...
 4. tussen de gezelschappen in de winkel, of in de wachtrij buiten, moet 1,5m afstand gegarandeerd kunnen worden. 
 5. Preventiemaatregelen moeten zichtbaar aangekondigd zijn voor alle bezoekers, inclusief personeelsleden en leveranciers. Je moet daarbij ook jouw COVID-contactpersoon bekendmaken (zie verder). Print de maatregelen die in jouw winkel gelden dus uit, en hang ze uit aan de winkeldeur en op zichtbare plaatsen in jouw winkel. 
 6. Je stelt ontsmettende handgel ter beschikking voor klanten en personeel. 
 7. Je neemt de nodige maatregelen om de handelszaak en het gebruikte materiaal regelmatig te desinfecteren
 8. Je zorgt voor een goede verluchting
 9. Terrassen en openbare ruimten worden georganiseerd overeenkomstig de voorschriften bepaald door de lokale overheden 

Een mondmasker is verplicht in de winkels voor iedereen vanaf 6 jaar. 

Winkelcentra moeten bovendien markeringen op de grond en/of signalisatie aanbrengen, om het behoud van 1,5 meter afstand te vergemakkelijken. 

Hou er rekening mee dat een heel aantal ondernemingen uit de recreatieve en feestelijke sector verplicht gesloten worden (zie verder). 

Workshops en private opleidingen zijn enkel toegelaten als ze toegankelijk zijn voor het brede publiek. Een workshop met een beperkt aantal plaatsen waarop kan worden ingeschreven door klanten tot de plaatsen vol zijn, is dus toegelaten volgens de regels die gelden voor publieke bijeenkomsten. Een workshop die daarentegen wordt gegeven aan een groep vrienden (bv. een workshop in het kader van een verjaardagsfeestje) mag enkel bij één van hen in de privéwoning gehouden worden. 

Voor fotografen geldt dat het mondmasker ook verplicht is in de studio (voor iedereen vanaf 6 jaar), maar dat het door de klant mag worden afgezet op het moment van de opname. Aangezien er op het openbaar domein (behalve in bepaalde gevallen, zoals drukke winkelstraten) geen mondmasker verplicht is, kan een fotoshoot in open lucht doorgaan zonder mondmaskerplicht. In de fotostudio geldt de regels van 1 klant per 10m² bovendien niet. De regel dat klanten maximaal per 2 komen (tenzij ze van hetzelfde huishouden zijn) geldt wel. 

Naast deze minimale regels moet je ook de regels uit de Gids voor de Handel van de FOD Economie, en (indien van toepassing) ook het protocol van jouw sector. 

Het aanbieden van diensten tussen professionelen blijft mogelijk met respect voor de social distancing regels en volgens de preventiemaatregelen aangenomen door de onderneming.

Openingsuren

Er gelden geen beperkingen meer op de openingsuren, behalve voor:

 • Horeca: sluiting tussen 23u en 5u. Dit geldt ook voor take away en levering aan huis;
 • Catering op locatie: sluiting tussen 23u en 5u, behalve voor huwelijken en uitvaarten;
 • Nachtwinkels: sluiting tussen 23u en 5u. Tankstations en aangelegen winkels worden niet beschouwd als nachtwinkels en moeten bijgevolg niet sluiten tussen 23 uur en 5 uur ‘s ochtends. Daarentegen moeten de horecagedeelten wel sluiten tussen 23 uur en 5 uur ‘s ochtends (take-away inbegrepen), overeenkomstig de regels met betrekking tot het professioneel uitoefenen van horeca-activiteiten.

Voor het overige blijft de normale wetgeving van kracht. 

Naar boven

 

Horeca 

 • Restaurants, cafés, bars, en andere eet - en drinkgelegenheden, moeten de volgende maatregelen naleven: 
  • Je informeert de klanten, personeelsleden en derden tijdig en duidelijk zichtbaar over de geldende preventiemaatregelen
  • Klanten vanaf 16 jaar moeten een Covid Safe Ticket (CST) kunnen voorleggen. De controle van het CST gebeurt aan de hand van de Covidscan app en een identiteitsdocument.
  • Personeel én klanten (vanaf 6 jaar) moeten een mondmasker dragen, zowel binnen als op het terras. Klanten mogen het mondmasker afzetten als ze zitten, drinken of eten. Wanneer een klant dus bijvoorbeeld van het terras naar het toilet gaat, zal een mondmasker verplicht zijn.  
  • Je stelt handgels ter beschikking van klanten en personeel
  • Je neemt de gepaste maatregelen om de inrichting en het gebruikte materiaal regelmatig te desinfecteren
  • De openbare ruimten (inclusief de terrassen), worden georganiseerd volgens de richtlijnen van de lokale overheid
  • Je zorgt voor een goede verluchting en je plaatst in binnenruimtes een CO2-meter op een voor de klant duidelijk zichtbare plaats. Tussen 900 en 1200 ppm moet je als uitbater beschikken over een actieplan op basis van een risicoanalyse, om compenserende maatregelen te nemen voor ventilatie, luchtdesinfectie en/of luchtfiltratie die een luchtkwaliteit verzekeren die evenwaardig is aan de luchtkwaliteitsnorm van 900 ppm. Wanneer de waarde van 1200ppm overschreden wordt, is het aanbevolen om bovendien te voorzien in een erkend systeem voor luchtdesinfectie en/of luchtfiltratie dat een luchtkwaliteit verzekert die evenwaardig is aan de luchtkwaliteitsnorm van 900 ppm.
  • Er geldt een sluitingsuur van 23u tot 5u. Dit geldt ook voor take away en levering aan huis.
  • Cafésporten zoals darts of biljart zijn verboden.
  • Klanten moeten zitten aan de tafel of de toog, behalve voor het uitoefenen van cafésporten en kansspelen en om zich naar de bar of een buffet te verplaatsen
  • Er mogen maximaal 6 personen aan een tafel zitten (kinderen t.e.m; 12 jaar worden niet meegerekend). Een huishouden mag eenzelfde tafel delen, ongeacht met hoeveel ze zijn. Er wordt niet van de uitbater verwacht dat hij controleert of deze personen daadwerkelijk tot hetzelfde huishouden behoren. 
  • Ook aan de toog mag je in gezelschappen van maximum 6 personen zitten (kinderen t.e.m. 12 jaar niet meegerekend en met uitzondering van en huishouden), waarbij het houden van afstand tussen de gezelschappen wordt aanbevolen;
  • Buffetten blijven toegelaten. De klanten moeten een mondmasker dragen wanneer zij niet aan tafel of aan de toog zitten. Wanneer het gaat om een buffet met self-service, moet bijzondere aandacht besteed worden aan handhygiëne (klanten desinfecteren hun handen voordat zij zichzelf bedienen). Klanten dienen de afstand te bewaren wanneer ze in de rij staan aan het buffet. Dezelfde logica is van toepassing wanneer klanten zich begeven naar (drank)automaten, koelkasten etc.
  • de voorwaarden uit het horecaprotocol en de Gids van de FOD Economie moeten worden nageleefd
 • Catering 
  • de bovenstaande regels gelden eveneens bij catering op locatie
  • bij catering bij de klant thuis (in de privéwoonst of in een toeristisch logie zoals een chalet) gelden de regels van de horeca niet, met uitzondering van de beperking op de openingsuren en het dragen van het mondmasker. Indien het gaat om een private bijeenkomst in het kader van een huwelijk of een uitvaart geldt er thuis evenwel ook geen beperking op de openingsuren. 
 • Bedrijfsrestaurants
  • voor bedrijsfrestaurants gelden de regels uit de Generieke Gids
  • wanneer evenwel externen in het bedrijfsrestaurant komen eten, gelden de hierboven beschreven regels van de horeca. 
 • hotels en logies (inclusief vakantieparken, bungalowparken en campings): 
  • zij kunnen gewoon open blijven, en ook hun gemeenschappelijke faciliteiten (zwembad, jaccuzi, spa, ...) mogen open, behalve als het gaat om verboden recreatieve activiteiten (paintball, subtropisch zwembad, biljart, darts, ... : zie de oplijsting onder het blok sport en recreatie)
  • er mogen dus ook voor alle duidelijkheid meer dan 15 personen in een chalet of ander toeristisch logie aanwezig zijn. Maar als je met meer dan 15 personen in een toeristisch logies verblijft mogen er geen andere gasten ontvangen worden (behalve in kader van een huwelijk of begrafenis). 
 • Het collectief gebruik van waterpijpen is verboden in voor het publiek toegankelijke plaatsen.

Naar boven

Contactberoepen

De niet-medische contactberoepen kunnen al hun activiteiten hernemen, ook dienstverlening aan huis, volgens de regels uit hun protocol. 

Zowel bij de medische als bij de niet - medische contactberoepen geldt dat de dienstverlener en klant vanaf de leeftijd van 6 jaar steeds een mondmasker moeten dragen. 

Naar boven

Markten en ambulante handel - kerstmarkten en winterdorpen

Ambulante handel is toegelaten. Dat geldt niet alleen voor de ambulante verkoop van voeding (foodtrucks, ijskarretjes, ...), maar ook voor alle andere producten (inclusief deur – aan – deur verkoop).

Markten, met inbegrip van jaarmarkten, braderijen, (professionele en particuliere) brocante- en rommelmarkten, en kermissen kunnen enkel plaatsvinden na toelating van de bevoegde gemeentelijke overheid. Wanneer een lokale overheid een markt toestaat, stelt ze de voorwaarden daarvoor vast, maar minstens moeten de volgende regels nageleefd worden: 

 1. de bezoekers mogen worden ontvangen in gezelschappen van maximum twee personen, kinderen tot en met 12 jaar en begeleiders van personen die nood hebben aan begeleiding niet meegeteld. Gezelschappen van meer dan twee personen zijn toegestaan voor zover ze behoren tot hetzelfde huishouden;
 2. de markt- en kermiskramers kunnen enkel voeding of dranken aanbieden met naleving van de regels voor horeca; foodtrucks zijn ook toegelaten, en mogen hun maaltijden ook ter plaatse laten consumeren, volgens de regels die gelden voor horeca; 
 3. wanneer een markt, jaarmarkt, braderij, brocante- of rommelmarkt, of kermis een bezoekersaantal van meer dan 5000 bezoekers op eenzelfde moment ontvangt, wordt een éénrichtingsverkeersplan opgesteld, met afzonderlijke toe- en uitgangen tot en van de markt of de kermis;
 4. de uitbater ziet erop toe dat in de attractie de van toepassing zijnde social distancing gerespecteerd wordt tussen de verschillende gezelschappen;
 5. de geldende regels met betrekking tot de sanitaire maatregelen, zoals het desinfecteren van de handen voor de attractie en de social distancing worden door middel van affiches in de stand of attractie in herinnering gebracht
 6. het dragen van een mondmasker wordt sterk aanbevolen wanneer het onmogelijk is anderhalve meter afstand te houden op de markt. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is het dragen van een mondmasker op de markt verplicht. Die verplichting geldt ook op kermissen, jaarmarkten, broccantes en rommelmarkten en braderijen. 

Een markt of kermis kan weliswaar ook georganiseerd worden als massa-evenement met gebruik van het Covid Safe Ticket (CST). In dat geval gelden de modaliteiten van die toepassing zijn op massa-evenementen, en niet de bovenstaande specifieke regels met betrekking tot markten en kermissen.

Kerstmarkten en winterdorpen moeten steeds als publiek evenement worden georganiseerd. Wat dus betekent dat het mondmasker steeds verplicht zal zijn voor iedereen vanaf 6 jaar, ongeacht het aantal aanwezigen, en dat een Covid Safe Ticket en toestemming van de lokale overheid verplicht is vanaf 50 personen binnen of 100 personen buiten. Bovendien moet anderhalve meter afstand gegarandeerd kunnen worden tussen elk gezelschap. Het consumeren van eten en drinken gebeurt volgens de regels van horeca (dus zittend). Lokale overheden kunnen bijkomende maatregelen opleggen, check dus steeds vooraf met jouw lokale overheid. 

Alle ijspistes (met inbegrip van deze op kerstmarkten) worden beschouwd als inrichtingen behorende tot de sportieve sector en zijn dus open (zowel de binnen- als de buitenruimten)

Naar boven

Sport en recreatie

De binnenruimten van inrichtingen of van onderdelen van inrichtingen die behoren tot de feestelijke en recreatieve sector zijn gesloten voor het publiek. Er mogen enkel activiteiten in uitgeoefend worden die volgens het KB toegelaten zijn (bv een huwelijk)

Het gaat daarbij onder meer om de binnenruimten van:

 • de discotheken en de dancings;
 • de subtropische zwembaden en de recreatieve onderdelen van de zwembaden;
 • de pretparken;
 • de dierenparken en -tuinen;
 • de binnenspeeltuinen;
 • de trampolineparken;
 • de bowlingzalen;
 • de snooker- en biljartzalen;
 • de dartszalen;
 • de inrichtingen voor paintballgames en lasergames;
 • de escape rooms;
 • de casino's, de speelautomatenhallen en de wedkantoren.

De volgende recreatieve ondernemingen mogen wel open: 

 1. de bibliotheken, de spelotheken en de mediatheken;
 2. de musea;
 3. de feest- en receptiezalen, en dit enkel voor huwelijken en uitvaarten;
 4. de wellnesscentra, met inbegrip van onder meer sauna's, jacuzzi's, stoomcabines en hammams.
 5. de culturele instellingen en de ondernemingen uit de evenementensector, maar enkel onder voorwaarden: 
  • maximaal 200 bezoekers binnen (medewerkers en organisatoren niet meegeteld)
  • iedereen zit en draagt een mondmasker. De naleving van social distancing tussen gezelschappen wordt aanbevolen.
  • vanaf 50 bezoekers (medewerkers en organisatoren niet meegeteld) is het gebruik van het Covid Safe Ticket, het gebruik van een CO2-meter en een voorafgaande toelating van de gemeentelijke overheid verplicht. De organisator kan er evenwel voor kiezen om ook voor evenementen met minder dan 50 bezoekers het CST te gebruiken, als hij de bezoekers daarvan vooraf verwittigt. 
  • in ondernemingen die behoren tot de evenementensector is het gebruik van een CO2-meter steeds verplicht, ongeacht het aantal aanwezigen. In ondernemingen die behoren tot de culturele sector is het plaatsen van een CO2-meter verplicht vanaf 50 personen. 
 6. de bioscopen, maar enkel onder voorwaarden: 
  • per zaal mag een maximum van 200 bezoekers worden ontvangen
  • de uitbater neemt de passende maatregelen zodat de regels van de social distancing kunnen worden gerespecteerd, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elk gezelschap, behalve wanneer gebruik gemaakt wordt van het Covid Safe Ticket overeenkomstig het samenwerkingsakkoord van 14 juli 2021 op basis van een decreet of een ordonnantie

De inrichtingen die behoren tot de sportieve sector blijven wel geopend. Het gaat daarbij onder meer om fitnesszalen, karting, ...

 • Toegang tot fitnesscentra en tot lokalen in sportcentra die hoofdzakelijk gebruikt voor fitnessactiviteiten is voorbehouden aan houders van een Covid Safe Ticket (CST) voor personen vanaf 16 jaar. Controle van CST via de Covidscan app en een identiteitsdocument.
 • Zowel het personeel als de klant (vanaf 6 jaar) moet een mondmasker dragen in alle fitness - en sportzalen, behalve tijdens het sporten.    
 • Sportieve activiteiten, sportieve wedstrijden, sportkampen of sporttrainingen mogen binnen en buiten georganiseerd worden. De  aanwezigheid van publiek is verboden, maar elke deelnemer tot en met 17 jaar mag wel vergezeld worden door twee meerderjarige personen. 
 • Sport - en fitnesszalen moeten verplicht een CO2-meter installeren op een voor de klant goed zichtbare plaats (tenzij er in een publiek toegankelijk alternatief weergavesysteem in realtime wordt voorzien. Hiermee bedoelt men dat men resultaten steeds voor het publiek zichtbaar moet kunnen weergeven, ook als de CO2-meting niet door aparte CO2-meters gebeurt, maar door bijvoorbeeld een centraal gebouwbeheersysteem).Tussen 900 en 1200 ppm moet je als uitbater beschikken over een actieplan op basis van een risicoanalyse, om compenserende maatregelen te nemen voor ventilatie, luchtdesinfectie en/of luchtfiltratie die een luchtkwaliteit verzekeren die evenwaardig is aan de luchtkwaliteitsnorm van 900 ppm. Wanneer de waarde van 1200ppm overschreden wordt, is het aanbevolen om bovendien te voorzien in een erkend systeem voor luchtdesinfectie en/of luchtfiltratie dat een luchtkwaliteit verzekert die evenwaardig is aan de luchtkwaliteitsnorm van 900 ppm. Onder gemeenschappelijke ruimte wordt verstaan plaatsen waar de sportactiviteiten plaatsvinden en de kleedkamers, waar de bezoekers langer dan 15 minuten verblijven, en niet de gangen, toiletten, ... . Voor de kleedkamers waar de bezoekers minder dan 15 minuten verblijven, moet een actieplan worden opgesteld. Meer info in de richtlijnen van de Vlaamse Overheid. 

Naar boven

Bijeenkomsten/Evenementen

 • Voor bijeenkomsten gelden afzonderlijke regels naargelang de aard van de bijeenkomst. Voor bijeenkomsten met (enkel) werknemers, gelden de regels uit de Generieke Gids en de telewerkverplicht. Voor andere georganiseerde bijeenkomsten van personen, wordt een onderscheid gemaakt tussen private bijeenkomsten en publieke bijeenkomsten. 

Privé-bijeenkomsten:

 • Private bijeenkomsten en activiteiten in georganiseerd verband mogen enkel buiten worden georganiseerd. Enkel de volgende private bijeenkomsten of georganiseerde activiteiten mogen binnen doorgaan: 
 1. de private bijeenkomsten of georganiseerde activiteiten die thuis plaatsvinden
 2. de private bijeenkomsten in een toeristisch logies plaatsvinden; georganiseerde activiteiten in een toeristisch logie moeten kaderen in een sportieve activiteit of gericht zijn op kwetsbare groepen. Overnachtingen zijn in dat geval niet toegestaan. Andere georganiseerde activiteiten mogen niet plaatsvinden in een toeristisch logie. 
 3. de private bijeenkomsten die plaatsvinden in het kader van een huwelijk of een uitvaart;
 4. sportieve activiteiten, sportieve wedstrijden, sportkampen of sporttrainingen;
 5. de private bijeenkomsten of georganiseerde activiteiten die gericht zijn op kwetsbare groepen, met name socioculturele activiteiten, activiteiten van permanente vorming en jeugdactiviteiten die door professionelen omkaderd worden, overeenkomstig de toepasselijke protocollen
 • van zodra er meer dan 50 personen binnen of 100 personen buiten aanwezig zijn op de activiteiten bij iemand thuis, in een toeristisch logie of in het kader van een huwelijk of uitvaart, moet verplicht gebruik gemaakt worden van het CST, met uitzondering van de private bijeenkomsten die thuis plaatsvinden tijdens dewelke geen enkele horeca-activiteit professioneel wordt uitgeoefend
 • Het mondmasker is verplicht vanaf 50 personen binnen of 100 buiten. Dansen moet vanaf die aantallen dus ook met mondmasker.
 • De horecaregels moeten toegepast worden indien gebruik wordt gemaakt van een professionele cateraar, behalve bij catering aan huis (dan geldt enkel de verplichting om de catering te stoppen om 23u, behalve bij huwelijken). Let wel: onder 'catering aan huis' wordt hier enkel bedoeld: catering in de private woonst van de klant of in een klein toeristisch logie.   

Publieke evenementen, culturele en andere voorstellingen, sportieve wedstrijden en trainingen, congressen, winterdorpen en kerstmarkten: 

 • verboden in binnenruimtes, behalve voor publieke evenementen in ondernemingen uit de culturele en evenementensector
  • maximaal 200 bezoekers binnen (medewerkers en organisatoren niet meegeteld)
  • iedereen zit en draagt een mondmasker. De naleving van social distancing tussen gezelschappen wordt aanbevolen.
  • vanaf 50 bezoekers (medewerkers en organisatoren niet meegeteld) is het gebruik van het Covid Safe Ticket, het gebruik van een CO2-meter en een voorafgaande toelating van de gemeentelijke overheid verplicht. De organisator kan er evenwel voor kiezen om ook voor evenementen met minder dan 50 bezoekers het CST te gebruiken, als hij de bezoekers daarvan vooraf verwittigt. 
  • in ondernemingen die behoren tot de evenementensector is het gebruik van een CO2-meter steeds verplicht, ongeacht het aantal aanwezigen. In ondernemingen die behoren tot de culturele sector is het plaatsen van een CO2-meter verplicht vanaf 50 personen. 
 • ze zijn wel toegelaten indien ze buiten plaatsvinden in een niet overdekte ruimte, onder de volgende voorwaarden:
  • een maximum van één bezoeker per 4 m2 van de voor het publiek toegankelijke vloeroppervlakte is toegelaten
  • er moet 1,5m gegarandeerd kunnen worden tussen elk gezelschap, behalve wanneer gebruik gemaakt wordt van het CST
  • Mondmaskerplicht vanaf 6 jaar: het mondmasker moet altijd gedragen worden, ook door mensen die zitten. Enkel om te eten of drinken mag het afgenomen worden.
  • indien geen gebruik gemaakt wordt van het CST, mogen er maximaal 100 bezoekers aanwezig zijn, en moet er minstens 1,5m afstand gegarandeerd worden tussen de gezelschappen.
  • Vanaf 100 bezoekers (de organisator en medewerkers niet meegeteld), is het gebruik van het CST en de voorafgaande toestemming van de gemeente nodig. Bovendien moet er dan een éénrichtingsverkeersplan worden opgesteld, met afzonderlijke in- en uitgangen.
  • De organisator kan er ook voor kiezen het CST al te gebruiken bij minder dan 100 deelnemers. 
  • CO2-meter niet verplicht (tenzij het doorgaat in een discotheek, in een horecazaak of in een fitness/sportlokaal)
  • indien er eten of drinken wordt aangeboden, moeten bovendien de regels van de horeca nageleefd worden

Merk op dat alle (massa-)evenementen en culturele of andere voorstellingen die gebruik maken van tenten of overdekte ruimten om publiek te ontvangen beschouwd als evenementen en voorstellingen die binnen plaatsvinden. Onder overdekte ruimte wordt elke ruimte begrepen afgeschermd van mogelijke weersinvloeden door middel van een dak, een plafond, een doek of elk ander middel of oppervlak waarvan gebruik wordt gemaakt om een gelijkaardig resultaat te verkrijgen, onafhankelijk van het aantal open zijkanten. Overdekte ruimten zijn met name de tenten, prieeltjes, luifels, parasols... die bedoeld zijn om mensen te beschutten, en kerstmarktkramen die groot genoeg zijn om publiek te ontvangen

Congressen, handelsbeurzen en salons 

Publiek toegankelijke congressen die binnen of in een overdekte ruimte plaatsvinden, zijn verboden. Publiek toegankelijke congressen die buiten in een niet-overdekte ruimte plaatsvinden, zijn enkel toegelaten 

 • hetzij voor een publiek van maximum 100 personen, medewerkers en organisatoren niet meegeteld, met behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elk gezelschap en een maximum van één bezoeker per 4 m2  
 • hetzij voor een publiek van meer dan 100 personen, medewerkers en organisatoren niet meegeteld, met een maximum van 75.000 bezoekers, verplicht gebruik van het CST, voorafgaande toelating door de overheid, een maximum van één bezoeker per 4 m², en afzonderlijke in - en uitgangen. 

Handelsbeurzen zijn toegelaten volgens de regels omschreven in de Gids van de FOD Economie, en met het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elk gezelschap, tenzij gebruik gemaakt wordt van het CST. In ieder geval is het dragen van een mondmasker verplicht (ook als het CST gebruikt wordt).

Erediensten

 • Met uitzondering van de mondmaskerplicht voor iedereen vanaf 6 jaar gelden geen beperkingen meer in het Vlaamse Gewest.
 • In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gelden wel nog beperkingen: 
  • huwelijken, begrafenissen, erediensten en activiteiten van een niet - confessionele levensbeschouwelijke dienst, mogen doorgaan met 200 personen binnen of 400 buiten. (kinderen onder 12 jaar, beambten en de bedienaar van de eredienst niet meegeteld). 
  • deze aantallen kunnen door de lokale overheid verhoogd worden tot 2.000 binnen en 2.500 buiten, op basis van de CERM/CIRM. 
  • de volgende maatregelen gelden tijdens deze diensten; 
   • de uitbater of organisator informeert de aanwezigen tijdig en duidelijk zichtbaar over de geldende preventiemaatregelen;
   • er wordt een afstand van 1,5 meter tussen elke groep of persoon gegarandeerd, behalve indien die personen tot hetzelfde huishouden behoren;
   • het bedekken van de mond en neus met een mondmasker is verplicht en het dragen van andere persoonlijke beschermingsmiddelen wordt steeds sterk aanbevolen;
   • de activiteit moet zo worden georganiseerd dat de regels inzake social distancing kunnen worden nageleefd, ook door de personen die buiten de inrichting of de gebouwen wachten;
   • de uitbater of organisator stelt de nodige middelen voor handhygiëne ter beschikking van het personeel en de aanwezigen;
   • de uitbater of organisator neemt de gepaste hygiënemaatregelen om de inrichting en het gebruikte materiaal regelmatig te desinfecteren;
   • de uitbater of organisator zorgt voor een goede verluchting;
   • fysieke aanrakingen tussen personen zijn verboden, behalve tussen de leden van een zelfde groep of huishouden;
   • als het lichaam tijdens een begrafenis of crematie wordt opgebaard, dient een afstand van 1,5 meter ten opzichte van het opgebaarde lichaam te worden gerespecteerd.

Naar boven

Reizen en transport

 • Reizen binnen de EU zijn opnieuw toegelaten, zij het onder strenge voorwaarden
 • taxi's mogen klanten vervoeren. Er moet een minimumafstand van 1,5 m tussen elke persoon worden aangehouden, behalve tussen personen die geen onderlinge afstand moeten houden (bv een huishouden). 
 • bussen en autocars mogen georganiseerd vervoer doen mits het toepassen van de nodige hygiëne- en preventieve maatregelen door passagiers en vervoerder. Van zodra het voertuig meer dan 9 zitplaatsen heeft (chauffeur niet meegerekend), moet iedereen vanaf de leeftijd van 6 jaar een mondmasker dragen. 

Naar boven

Opvang en verzorging van dieren

 • Verkoop van dieren: is toegelaten onder dezelfde regels als winkels (zie hoger)
 • Hondentraining in open lucht: mogen hun diensten aanbieden en dienen zich ervan te verzekeren dat er geen fysiek contact is tussen de lesgever en de eigenaar van de hond. Hondentrainingen aan huis zijn toegelaten.
 • Hondentrimsalons mogen hun diensten aanbieden onder dezelfde regels als winkels (zie hoger). Ook dienstverlening aan huis is toegelaten.
 • Dierenasielen en dierenhotels: mogen klanten ontvangen op basis van dezelfde regels als winkels. 

Voorwaarden voor de ondernemingen die open zijn

De ondernemingen die wel open mogen blijven, moeten zich minimaal houden aan de basisregels die in de verschillende gidsen en protocollen zijn vastgelegd: 

 • Tegenover klanten moet je als ondernemer minstens de regels toepassen die beschreven staan in de Gids voor de Handel van de FOD Economie (indien van toepassing), en minstens de wettelijk verplichte regels naleven.
 • Op de werkvloer:
  • Telewerk is 4 dagen per week verplicht voor alle functies die er zich toe lenen. Elke ondernemer moet maandelijks via een online applicatie ingeven:
   • Totaal aantal medewerkers, per vestigingseenheid (iedereen die regelmatig op de werkvloer is, dus ook freelancers, uitzendkrachten, werknemers van aannemers, …)
   • Aantal medewerkers die niet kunnen telewerken (strikt te interpreteren: iedereen die echt niet kan telewerken. Wie slechts ad hoc aanwezig moet/wilt zijn om bijvoorbeeld iets af te drukken, geef je hier niet op)
  • Wie geen telewerkbare functie heeft, moet een attest hebben van de werkgever. 
  • Fysieke teambuildings en niet publiek toegankelijke bedrijfsevenementen (bijvoorbeeld een bedrijfsfeest voor de medewerkers) zijn verboden, zowel binnen als buiten als op locatie.
  • Professionele bijeenkomsten die noodzakelijk zijn voor de continuïteit van de bedrijfsvoering, de activiteiten of de dienstverlening (bv. vergaderingen, opleidingen,…) zijn toegelaten indien ze enkel bijgewoond worden door eigen personeelsleden en dienen georganiseerd te worden overeenkomstig de regels die van toepassing zijn op de werkvloer, onder meer de verplichting om thuis te werken en om de terugkeermomenten zo te organiseren dat slechts een beperkt aantal personeelsleden tegelijkertijd aanwezig is. Op de arbeidsplaatsen gelden de veiligheidsmaatregelen uit de “Generieke gids om de verspreiding van COVID-19 op het werk tegen te gaan.
  • Raden van bestuur en algemene vergaderingen worden gezien als private bijeenkomsten en zijn dus niet fysiek toegelaten. 
  • Op de werkvloer moet je de nodige maatregelen nemen om de coronaregels te doen naleven. Deze maatregelen tegenover jouw personeel  staan beschreven in de Generieke Gids van de FOD Waso, aangevuld met de richtlijnen op sectoraal en/of ondernemingsniveau, en/of andere passende maatregelen die minstens een gelijkwaardig niveau van bescherming bieden, in overleg met jouw personeel en de diensten voor bescherming en preventie op het werk. Collectieve maatregelen hebben steeds voorrang op individuele maatregelen. Informeer jouw medewerkers, maar ook externen, tijdig over deze maatregelen en voorzie opleiding waar nodig. Het dragen van  een mondmaskerplicht is vereist op de werkvloer, wanneer de medewerker zich verplaatst, en in alle situaties waarin geen 1,5 meter afstand kan worden gehouden. 
  • De bedrijfskantines mogen openblijven, volgens de regels uit de Generieke Gids van de FOD Waso. Er zal wel anderhalve meter afstand moeten worden gegarandeerd.
 • sectorprotocollen: ondernemingen moeten zich houden aan de sectorprotocollen die op hen van toepassing zijn. Het overzicht van alle goedgekeurde sectorprotocollen vind je hier

Naar boven

Wat zijn de sancties? 

De sancties op overtredingen van deze maatregelen zijn opgenomen in de nieuwe Pandemiewet. 

Overtredingen van de maatregelen die gelden op de werkvloer, worden bestraft met een strafrechtelijke geldboete van 50 tot 500 euro (te vermenigvuldigen met 8), hetzij een administratieve geldboete van 25 tot 250 euro. Indien de inbreuk wordt begaan door de werkgever, zijn aangestelde of lasthebber, wordt de geldboete vermenigvuldigd met het aantal betrokken werknemers. 

Inbreuken op andere maatregelen, worden bestraft met: 

 1. een geldboete van één euro tot 500 euro (te vermenigvuldigen met 8);
 2. een werkstraf van 20 tot 300 uur;
 3. een autonome probatie van zes maanden tot twee jaar;
 4. een straf onder elektronisch toezicht van een maand tot drie maanden;
 5. een gevangenisstraf van een dag tot drie maanden.

Bij een inbreuk zal evenwel in eerste instantie een minnelijke schikking worden voorgesteld van 250 euro (voor consumenten die de regels overtreden), dan wel 750 euro (voor ondernemers die de regels overtreden). Enkel bij zwaardere inbreuken (bv. het gebruik van een vals CST) wordt er onmiddellijk gedagvaard. 

Naar boven

 

Andere info die je moet weten over de impact van het coronavirus op jouw bedrijf?

Ga naar het overzicht

 

Meer over: Corona
Thema: Actueel

Op zoek naar meer ondernemersinfo?

Voor andere nuttige ondernemersinfo
raadpleeg hier het UNIZO Kennisnet:
geef je zoekterm in of zoek per thema
of trefwoord in onze databank.

Of contacteer UNIZO Ondernemerslijn voor
een persoonlijk eerstelijns advies of een
nuttig contact.

Ons adviesteam staat voor je klaar!