Mag jij ondernemen in deze coronatijden of niet? Hét overzicht!

Laatste aanpassing: 
19/07/2021

Welke regels gelden op dit moment?

De regering kondigde opnieuw een beperkte reeks versoepelingen aan, die ingaan op 27 juni

Op deze pagina vind je de meest actuele stand van zaken. Opgelet, na publicatie van de relevante overheidsbesluiten kunnen alsnog een aantal zaken wijzigen. Wij passen de site dan uiteraard aan. 

LAATSTE UPDATE: 24 juni 17:29

 

Algemeen overzicht per sector

Zoektip: Ben je op zoek naar een specifiek(e) beroep of activiteit? Druk dan gelijktijdig op CTRL en F en geef je zoekterm in of klik hieronder op jouw sector.

Check ook de voorwaarden om je zaak open te houden(t.a.v. klanten en personeel). 

Winkels/Handelszaken

 

In de handelszaak

Handelszaken mogen klanten ontvangen volgens de 11 minimale regels: 

 1. Preventiemaatregelen moeten zichtbaar aangekondigd zijn voor alle bezoekers, inclusief personeelsleden en leveranciers. Je moet daarbij ook jouw COVID-contactpersoon bekendmaken (zie punt 10 hieronder). Print de maatregelen die in jouw winkel gelden dus uit, en hang ze uit aan de winkeldeur en op zichtbare plaatsen in jouw winkel. 
 2. Er mag maximaal 1 klant per 10m² toegelaten worden.  
 3. Winkels met een oppervlakte van minder dan 40 m², mogen maximaal 4 klanten tegelijk in de winkel toelaten, of een groep van meerdere personen voor zover zij tot hetzelfde huishouden behoren)
 4. Heeft jouw winkel een verkoopoppervlakte van meer dan 400m², dan moet je een voldoende toegangscontrole organiseren. Dat houdt in dat er georganiseerd wordt toegezien op de naleving van de specifieke maatregelen zoals opgelegd aan winkels en winkelcentra. Hiertoe behoren onder meer de controle op het beperkt aantal toegelaten klanten, het verplicht dragen van een mondmasker, het samenscholingsverbod, de richtlijn om individueel te winkelen en de social distancing. Digitale middelen of affichering kunnen een hulpmiddel zijn bij de toegangscontrole. Let wel op: Een toegangsweigering is in principe een bewakingsactiviteit die wettelijk voorbehouden is aan een vergunde private bewakingsonderneming wiens personeel voor deze activiteit opgeleid is en hiertoe over het juiste profiel beschikt. Anderen, zoals eigen personeel, kunnen weliswaar klanten informeren, winkelwagentjes desinfecteren en aanreiken, reservatie-verificaties verrichten, enz. 
 5. Iedereen vanaf 13 jaar moet mond en neus bedekken in de voor het publiek toegankelijke ruimte
 6. Winkels zijn verantwoordelijk voor het beheer van de wachtrijen buiten de winkel. Je moet er voor zorgen dat de wachtende klanten anderhalve meter afstand bewaren. De organisatie buiten de winkel gebeurt volgens de richtlijnen van de lokale overheden. 
 7. Aan de ingang moet ontsmettende handgel ter beschikking zijn. Je moet ook handgels in de winkel ter beschikking stellen voor klanten en personeel. 
 8. Je neemt de nodige maatregelen om de handelszaak en het gebruikte materiaal regelmatig te desinfecteren
 9. Je zorgt voor een goede verluchting
 10. Je moet een contactpersoon aanduiden en bekendmaken, zodat consumenten en personeelsleden een mogelijke besmetting met het coronavirus COVID-19 kunnen melden 
 11. Terrassen en openbare ruimten worden georganiseerd overeenkomstig de voorschriften bepaald door de lokale overheden 

Merk op dat het dus niet langer verplicht is voor klanten om met maximaal 2 tegelijk te winkelen, of met het gezin. Het is ook niet langer verplicht om 1,5m afstand tussen de klanten te garanderen in de winkel. 

Wordt de dienstverlening aangeboden aan een groep personen samen (een workshop, een bedrijfsbezoek, …), dan worden de deelnemers opgedeeld in groepjes van 8 (kinderen t.e.m. 12 jaar niet meegeteld, een huishouden mag een eigen groep vormen), tenzij dit onmogelijk zou zijn omwille van de aard van de actviteit. Tussen elke groep wordt 1,5m afstand gehouden, maar binnen elke groep is die social distancing niet vereist. De leden van elke groep mogen niet wisselen.  

Naast deze 11 regels moet je ook de regels uit de Gids voor de Handel van de FOD Economie, en (indien van toepassing) ook het protocol van jouw sector. 

Openingsuren

Handelszaken zijn geopend volgens hun normale openingsuren, behalve voor: 

 • Nachtwinkels: zij moeten sluiten om 01u00. Onder nachtwinkels wordt verstaan: iedere vestigingseenheid waarvan de netto verkoopoppervlakte niet groter dan 150 m² is, die geen andere activiteiten uitoefent dan de verkoop van algemene voedingswaren en huishoudelijke artikelen en die op duidelijke en permanente manier de vermelding " Nachtwinkel " draagt. Tankstations en aangelegen winkels worden niet beschouwd als nachtwinkels en moeten bijgevolg niet sluiten om 01u00.
 • Horeca mag open van 5u ’s morgens tot 01u00. Afhaalmaaltijden mogen tot 01u00 aangeboden worden. 
 • De inrichtingen die behoren tot de culturele, feestelijke, sportieve, recreatieve en evenementensector, mogen geopend zijn tussen 5u en 01u00. Het gaat dan bijvoorbeeld om wellnesscentra, fitnesscentra, biljartzalen, bowling, binnenspeeltuinen, bioscopen, …

Alles over corona als je een winkel hebt?

Naar boven

 

Horeca 

 

 • Restaurants, cafés, bars, en andere eet - en drinkgelegenheden:
  • take away: het aanbieden en leveren van afhaalmaaltijden en -dranken om mee te nemen is toegestaan tot 01u00. Je mag ook alcohol meegeven bij zo'n afhaalmaaltijd. Klanten mogen binnen in de inrichting hun bestelling plaatsen, en op hun bestelling wachten, zolang je je houdt aan de 11 minimale regels die voor alle winkels gelden (zie hierboven)
  • consumptie ter plaatse op het terras en indoor: klanten mogen ontvangen worden op terrassen en indoor, volgens de regels uit het Ministerieel Besluit, de Gids van de FOD Economie en het horecaprotocol
   • klanten mogen ontvangen worden van 5u ‘s ochtends tot 01u00.
   • bediening aan de bar is niet toegestaan, met uitzondering van eenmanszaken. Bestellingen worden opgenomen en geleverd aan tafel. 
   • Een buffet is wel toegestaan (zowel met bediening als met zelfbediening). Daarbij mag je ook 'bulkproducten' voorzien (bestek, serviesgoed, opschepbestek, drankautomaten, koffiemachines en dergelijke)
   • er mogen maximaal 8 personen aan een tafel zitten (kinderen t.e.m. 12 jaar niet meegerekend), behalve indien het een huishouden betreft (een huishouden mag een tafel delen, ongeacht de grootte van het huishouden)
   • er moet minstens 1,5 meter afstand tussen de tafelgezelschappen gehouden worden; op een open terras is het gebruik van plexiwanden toegelaten als alternatief voor de 1,5m.
   • het gebruik van een CE-gemarkeerde luchtkwaliteitsmeter (CO2) verplicht, behalve op ‘open terrassen’ (dat zijn terrassen die zich in de open lucht bevinden, waarvan minstens één zijde volledig open is). De luchtkwaliteitsrichtnorm is 900 ppm CO2. Tussen 900 ppm en 1200 ppm dient de uitbater te beschikken over een actieplan om compenserende luchtkwaliteits- of luchtzuiveringsmaatregelen te verzekeren. Boven 1200 ppm dient de inrichting onmiddellijk gesloten te worden.
   • banket of receptie: hou je een banket of receptie in jouw horecazaak, (een bedrijf dat komt eten, een familiefeest, catering aan huis, …):
    • in jouw zaak (indoor of op het terras), of bij de klant in de tuin: er geldt geen maximaal aantal toegelaten klanten, maar aangezien klanten aan tafels van 8 personen moeten zitten, en tussen elk tafelgezelschap 1,5m afstand moet worden bewaard, zal het aantaal aanwezige gasten afhangen van de beschikbare oppervlakte. 
    • Bij de klant thuis binnen: maximaal 8 personen naast het huishouden dat in het huis woont (inclusief de ondernemer, excl. kinderen t.e.m. 12 j).
   • er mogen enkel zitplaatsen voorzien worden. Iedereen blijft aan zijn eigen tafel zitten; 
   • mondmaskers zijn verplicht voor het personeel, en ook voor de klanten tenzij wanneer ze aan tafel zitten; 
   • het geluidsniveau mag 80 db niet overschrijden, behalve op een open terras; 
   • andere voorwaarden (over het gebruik van papieren onderleggers, menukaarten, ...) vind je in het horecaprotocol en de Gids van de FOD Economie
 • hotels en logies (inclusief vakantieparken, bungalowparken en campings): 
  • mogen open blijven, maar houden rekening met:
  • Wat betreft het aantal toegelaten logies per wooneenheid geldt als regel dat elk huishouden met elkaar een wooneenheid mag huren en daar 8 personen tegelijk in mag ontvangen (kinderen t.e.m. 12 jaar niet meegeteld), indien het gaat om een vakantiewoning die maximaal 15 personen kan herbergen. Kan de vakantiewoning meer dan 15 personen herbergen, dan geldt geen beperking van het aantal personen dat je kan ontvangen (wel rekening houdend met de toepasselijke protocollen) 
 • Feestzalen: recepties en banketten (huwelijksreceptie, familiefeest, bedrijfsfeest, …) mogen doorgaan tot 01u00 volgens dezelfde regels als horeca:
  • Indoor in de feestzaal, op een open terras of bij de klant in de tuin: er geldt geen maximaal aantal toegelaten klanten, maar aangezien klanten aan tafels van 8 personen moeten zitten, en tussen elk tafelgezelschap 1,5m afstand moet worden bewaard, zal het aantal aanwezige gasten afhangen van de beschikbare oppervlakte
  • Privéfeest bij de klant thuis binnen: maximaal 8 personen naast het huishouden dat in het huis woont (inclusief de ondernemer, excl. kinderen t.e.m. 12 j).
  • De regels van horeca gelden (8 personen aan een tafel, geen bediening aan de bar, buffet met of zonder bediening is wel toegelaten). Dansen is enkel buiten toegelaten, volgens het protocol dat door de bevoegde minister is goedgekeurd
 • Het collectief gebruik van waterpijpen is verboden in voor het publiek toegankelijke plaatsen.

Naar boven

Contactberoepen

De niet-medische contactberoepen kunnen al hun activiteiten hernemen, ook dienstverlening aan huis, volgens de regels uit hun protocol.

Ook hammams, jacuzzi's, stoomcabines, publieke sauna's en onbemande zonnebanken mogen hun activiteiten hernemen, tussen 5u en 01u00.

Naar boven

Markten en ambulante handel

Ambulante handel is terug toegelaten. Dat geldt niet alleen voor de ambulante verkoop van voeding (foodtrucks, ijskarretjes, ...), maar ook voor alle andere producten (inclusief deur – aan – deur verkoop).

Foodtrucks mogen drank en maaltijden aanbieden tot ten laatste 01u00 uur (take away). Indien de foodtruck een terras organiseert, gelden de regels van het horecaprotocol. 

Markten, met inbegrip van jaarmarkten, braderijen, (professionele en particuliere) brocante- en rommelmarkten, en kermissen kunnen enkel plaatsvinden na toelating van de bevoegde gemeentelijke overheid en met naleving van de volgende regels:

 1. de markt- en kermiskramers, hun personeel en de bezoekers dragen tijdens het uitbaten van hun kraam of attractie een mondmasker: 
  • wanneer het onmogelijk is om de naleving van de regels social distancing te garanderen;
  • indien zo bepaald door de lokale overheid, en afgebakend met een aanplakking die de tijdstippen preciseert waarop de verplichting van toepassing is;
  • in elk geval op markten, met inbegrip van jaarmarkten, braderijen, brocante- en rommelmarkten, en kermissen die meer dan 5000 personen op eenzelfde moment ontvangen.
 2. de markt- en kermiskramers stellen middelen om de noodzakelijke handhygiëne te voorzien ter beschikking van hun personeel en hun klanten;
 3. de markt- en kermiskramers kunnen enkel voeding of dranken aanbieden met naleving van de regels voor take away, of het horecaprotocol (in geval van consumptie ter plaatse);
 4. wanneer een markt, jaarmarkt, braderij, brocante- of rommelmarkt, of kermis een bezoekersaantal van meer dan 5000 bezoekers op eenzelfde moment ontvangt wordt een éénrichtingsverkeersplan opgesteld, met afzonderlijke toe- en uitgangen tot en van de markt of de kermis;
 5. de uitbater ziet erop toe dat in de attractie de van toepassing zijnde social distancing gerespecteerd wordt tussen de bezoekers of de toegelaten groepen
 6. de geldende regels met betrekking tot de sanitaire maatregelen, zoals het desinfecteren van de handen voor de attractie, het dragen van het mondmasker en de social distancing worden door middel van affiches in de stand of attractie in herinnering gebracht

Bezoekers mogen worden ontvangen in groepen van maximum acht personen, kinderen tot en met 12 jaar niet meegeteld. Groepen van meer dan acht personen zijn toegestaan voor zover ze behoren tot hetzelfde huishouden. De lokale overheid moet de markt of kermis zo organiseren dat anderhalve meter afstand kan worden gegarandeerd tussen elke groep.

 

Naar boven

Sport en recreatie

 • Individueel sporten (zonder begeleider) in open lucht blijft mogelijk, ongeacht het aantal deelnemers. Tenzij dit onmogelijk is omwille van de aard van de activiteit, worden groepjes van 8 personen gevormd (kinderen t.e.m. 12 jaar niet meegeteld), waarvan de leden niet mogen wisselen
 • Niet-professionele trainingen  (dus met begeleider) zijn toegelaten voor groepen van maximum 100 personen (vanaf 30 juli wordt dat aantal opgetrokken tot 200 personen). Tenzij dit onmogelijk is door de aard van de activiteit, worden de deelnemers opgedeeld in groepjes van 8 (kinderen t.e.m. 12 jaar niet meegeteld, een huishouden mag een eigen groep vormen). Tussen elke groep wordt 1,5m afstand gehouden, maar binnen elke groep is die social distancing niet vereist. De leden van elke groep mogen niet wisselen. Elke deelnemer t.e.m. 17 jaar mag vergezeld worden door één of meerdere leden van het gezin. 
 • Voor fitness geldt geen maximumaantal deelnemers binnen (enkel de beperking tot maximaal 1 klant per 10m²). Fitnesstrainingen buiten zijn toegestaan in groepen van 100 personen (200 vanafg 30 juli).  
 • Sportwedstrijden kunnen georganiseerd worden volgens de regels van evenementen (zie hieronder).
 • Georganiseerde activiteiten door een club of vereniging mogen georganiseerd worden voor groepen van maximum 100 personen (vanaf 30 juli wordt dat aantal opgetrokken tot 200 personen). Tenzij dit onmogelijk is door de aard van de activiteit, worden de deelnemers opgedeeld in groepjes van 8 (kinderen t.e.m. 12 jaar niet meegeteld, een huishouden mag een eigen groep vormen). Tussen elke groep wordt 1,5m afstand gehouden, maar binnen elke groep is die social distancing niet vereist. De leden van elke groep mogen niet wisselen. Elke deelnemer t.e.m. 17 jaar mag vergezeld worden door één of meerdere leden van het gezin. 
 • recreatieve inrichtingen (bijv. lasergames, paintball, trampolineparken,...) mogen openen van 5u tot 01u00 volgens de regels uit hun protocol. Bezoekers mogen worden ontvangen in groepen van maximum acht personen, kinderen tot en met 12 jaar niet meegeteld, tenzij dit onmogelijk is omwille van de aard van de activiteit. Groepen van meer dan acht personen zijn toegestaan voor zover ze behoren tot hetzelfde huishouden. Een afstand van 1,5 meter tussen elke groep wordt gegarandeerd. Het dragen van een mondmasker is verplicht in de voor het publiek toegankelijke ruimtes.
 • Discotheken en dancings blijven voorlopig gesloten.

Naar boven

Bijeenkomsten/Evenementen

 • Privé-bijeenkomsten:
  • Het concept ‘knuffelcontact’ verdwijnt.
  • Ieder huishouden mag maximum acht personen tegelijkertijd binnen in huis ontvangen, kinderen tot en met 12 jaar niet meegeteld. Buiten (bv. in de tuin) geldt niet langer een beperking op het aantal personen dat je tegelijk mag ontvangen.
 • op het openbaar domein
  • er geldt niet langer een beperking op samenscholingen in de publieke ruimte, behalve wanneer het gaat om een gereglementeerde activiteit (evenement, georganiseerde activiteit, betoging, ...). 
 • Handelsbeurzen en salons worden toegelaten volgens de regels die gelden voor handelszaken, met dien verstande dat bezoekers in groepen van 8 mogen komen, kinderen tot en met 12 jaar niet meegeteld. Groepen van meer dan acht personen zijn toegestaan voor zover ze behoren tot hetzelfde huishouden.
 • Evenementen, culturele en andere voorstellingen, sportieve wedstrijden en trainingen, en congressen:
  • Indoor wordt het aantal aanwezigen beperkt tot 100% van de zaalcapaciteit, met een maximum van 2000 personen (3000 vanaf 30 juli). Iedereen moet zitten.
  • Outdoor is het aantal aanwezigen beperkt tot 2500 personen (5000 vanaf 30 juli). 
  • Indien horeca-activiteiten worden voorzien, moeten de regels van horeca gevolgd worden, met als enige uitzondering dat het geluidsniveau dan wel hoger mag zijn dan 80 decibel;
  • Het evenement mag enkel georganiseerd worden tussen 5u ’s ochtends en 01u00;
  • Het evenement moet goedgekeurd worden door de lokale overheid op basis van de CERM en (indien van toepassing) de CIRM, behalve wanneer er minder dan 100 deelnemers zijn voor een evenement dat binnen doorgaat of 200 deelnemers voor een evenement dat buiten doorgaat (dan is geen goedkeuring van de overheid nodig). 
  • bij evenementen, culturele en andere voorstellingen, sportieve wedstrijden en trainingen, en congressen die buiten worden georganiseerd, wanneer het publiek verplicht is te blijven zitten, mag het mondmasker worden afgedaan zolang de persoon zit.
  • Vanaf 13 augustus 2021 mag een publiek van maximum 75.000 personen per dag, medewerkers en organisatoren niet meegeteld, massa-evenementen en proef- en pilootprojecten bijwonen, voor zover deze buiten worden georganiseerd mits voorafgaande toelating van de bevoegde gemeentelijke overheid volgens de CERM. 

   Tijdens een massa-evenement gebruik worden gemaakt van een tent, op voorwaarde dat ten minste twee zijden daarvan volledig open en vrij zijn. Het gebruik van een luchtkwaliteitsmeter (CO2) is verplicht en deze dient in het midden van de tent op een voor de bezoeker duidelijk zichtbare plaats geïnstalleerd te worden. De luchtkwaliteitsrichtnorm is 900 ppm CO2.Tussen 900 ppm en 1200 ppm dient de organisator te beschikken over een actieplan om compenserende luchtkwaliteits- of luchtzuiveringsmaatregelen te verzekeren. Boven 1200 ppm mag de tent niet gebruikt worden.
   De aankomstzone tot het massa-evenement wordt zodanig georganiseerd dat de regels van de social distancing kunnen worden gerespecteerd.
    

Erediensten

 • Huwelijken, begrafenissen en andere erediensten mogen indoor plaatsvinden met maximaal 200 personen. Kinderen tot en met 12 jaar, de ambtenaar van de burgerlijke stand en de bedienaar van de eredienst worden niet meegeteld. Gaat het huwelijk of de eredienst buiten door op een plaats die hiervoor bestemd is, dan mogen 400 personen aanwezig zijn. Ook het bezoek aan een begraafplaats in het kader van een uitvaartceremonie is toegestaan voor 400 personen.
 • Er worden groepen gevormd van maximum acht personen, kinderen tot en met 12 jaar niet meegeteld. Deze groepen mogen niet wisselen van samenstelling. Groepen van meer dan acht personen zijn toegestaan voor zover ze behoren tot hetzelfde huishouden. Tussen elke groep wordt anderhalve meter afstand gehouden.
 • De volgende voorwaarden zijn van toepassing: 
  • de uitbater of organisator informeert de aanwezigen en personeelsleden tijdig en duidelijk zichtbaar over de geldende preventiemaatregelen en verstrekt de personeelsleden een passende opleiding;
  • het bedekken van de mond en neus met een mondmasker is verplicht en het dragen van andere persoonlijke beschermingsmiddelen wordt steeds sterk aanbevolen
  • de activiteit moet zo worden georganiseerd dat de regels van social distancing kunnen worden gerespecteerd, in het bijzonder voor wat betreft personen die buiten de inrichting of de gebouwen wachten, desgevallend overeenkomstig de richtlijnen van de bevoegde overheid
  • de uitbater of organisator stelt middelen voor de noodzakelijke handhygiëne ter beschikking van het personeel en de aanwezigen
  • de uitbater of organisator neemt de gepaste hygiënemaatregelen om de inrichting en het gebruikte materiaal regelmatig te desinfecteren
  • de uitbater of organisator zorgt voor een goede verluchting
  • fysieke aanrakingen tussen personen zijn verboden, behalve tussen de leden van eenzelfde groep van 4 personen of leden van eenzelfde huishouden
  • Bij een begrafenis moet anderhalve meter afstand bewaard worden ten aanzien van het blootgestelde lichaam. 

Naar boven

Reizen 

Sinds 19 april zijn reizen binnen de EU opnieuw toegelaten, zij het onder strenge voorwaarden

Naar boven

Opvang en verzorging van dieren

 • Verkoop van dieren: is toegelaten onder de 11 minimale regels (zie hoger)
 • Hondentraining in open lucht: mogen hun diensten aanbieden en dienen zich ervan te verzekeren dat er geen fysiek contact is tussen de lesgever en de eigenaar van de hond en dat de 11 minimale regels worden gerespecteerd. Hondentrainingen aan huis zijn toegelaten.
 • Hondentrimsalons: is toegelaten onder de 11 minimale regels (zie hoger). Ook dienstverlening aan huis is toegelaten
 • Dierenasielen en dierenhotels: mogen klanten ontvangen op basis van de 11 minimale regels. 

Voorwaarden voor de ondernemingen die open zijn

De ondernemingen die wel open mogen blijven, moeten zich minimaal houden aan de basisregels die in de verschillende gidsen en protocollen zijn vastgelegd: 

 • Tegenover klanten moet je als ondernemer minstens de regels toepassen die beschreven staan in de Gids voor de Handel van de FOD Economie (indien van toepassing), en minstens de wettelijk verplichte regels naleven.
 • Op de werkvloer:
  • Telewerk is niet langer verplicht, maar wel sterk aanbevolen. Je moet dus ook de werknemers die niet kunnen telewerken niet langer registreren.
  • Fysieke teambuildings zijn opnieuw toegelaten.
  • Op de werkvloer moet je de nodige maatregelen nemen om de coronaregels te doen naleven. Deze maatregelen tegenover jouw personeel  staan beschreven in de Generieke Gids van de FOD Waso, aangevuld met de richtlijnen op sectoraal en/of ondernemingsniveau, en/of andere passende maatregelen die minstens een gelijkwaardig niveau van bescherming bieden, in overleg met jouw personeel en de diensten voor bescherming en preventie op het werk. Collectieve maatregelen hebben steeds voorrang op individuele maatregelen. Informeer jouw medewerkers, maar ook externen, tijdig over deze maatregelen en voorzie opleiding waar nodig.
  • De bedrijfskantines mogen openblijven, volgens de regels uit de Generieke Gids van de FOD Waso (bedrijfskantines zijn dus niet gebonden aan het horecaprotocol).
  • Doe je beroep op buitenlandse werknemers of zelfstandigen, hou dan rekening met de verplichting om hen te registreren en na te gaan of ze een PLF – formulier hebben ingevuld hebben en zich uiterlijk 72 u op voorhand hebben laten testen.
 • sectorprotocollen: ondernemingen moeten zich houden aan de sectorprotocollen die op hen van toepassing zijn. Het overzicht van alle goedgekeurde sectorprotocollen vind je hier. Is er in jouw sector nog geen sectorprotocol goedgekeurd door de bevoegde Minister? Dan moet je je houden aan een set van specifieke regels.  

Naar boven

Wat zijn de sancties? 

De politie zal nauw toezien op de naleving van deze regels, en zal GAS-boetes opleggen van 750 euro wanneer je als ondernemer de regels overtreedt. 

Bij een volgende overtreding zal je, naast andere sancties en hogere boetes, je zaak verplicht moeten sluiten

Daarnaast zullen er ook andere controlemogelijkheden ingeschakeld worden. Zo zullen controleurs van De Lijn het niet correct gebruik van mondmaskers op bussen van De Lijn kunnen bestraffen met een GAS-boete. 

Naar boven

 

Andere info die je moet weten over de impact van het coronavirus op jouw bedrijf?

Ga naar het overzicht

 

Meer over: Corona
Thema: Actueel

Op zoek naar meer ondernemersinfo?

Voor andere nuttige ondernemersinfo
raadpleeg hier het UNIZO Kennisnet:
geef je zoekterm in of zoek per thema
of trefwoord in onze databank.

Of contacteer UNIZO Ondernemerslijn voor
een persoonlijk eerstelijns advies of een
nuttig contact.

Ons adviesteam staat voor je klaar!