Welke regels gelden voor jouw sector? Het overzicht!

Laatste aanpassing: 
13/10/2021

Welke regels gelden vanaf 1 oktober?

De regering kondigde opnieuw een beperkte reeks versoepelingen aan, die ingaan op 1 oktober. Let op: in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest blijven enkele coronamaatregelen die door de federale regering werden versoepeld, toch nog gelden na 1 oktober!

Op deze pagina vind je de meest actuele stand van zaken. Opgelet, na publicatie van de relevante overheidsbesluiten kunnen alsnog een aantal zaken wijzigen. Wij passen de site dan uiteraard aan. 

LAATSTE UPDATE: 29 september 12u41

Lees hier het volledige Ministerieel Besluit

Algemeen overzicht per sector

Zoektip: Ben je op zoek naar een specifiek(e) beroep of activiteit? Druk dan gelijktijdig op CTRL en F en geef je zoekterm in of klik hieronder op jouw sector.

Check ook de voorwaarden om je zaak open te houden(t.a.v. klanten en personeel). 

Winkels/Handelszaken

 

In de handelszaak

Handelszaken mogen klanten ontvangen volgens de volgende minimale regels: 

 1. Preventiemaatregelen moeten zichtbaar aangekondigd zijn voor alle bezoekers, inclusief personeelsleden en leveranciers. Je moet daarbij ook jouw COVID-contactpersoon bekendmaken (zie verder). Print de maatregelen die in jouw winkel gelden dus uit, en hang ze uit aan de winkeldeur en op zichtbare plaatsen in jouw winkel. 
 2. een afstand van 1,5m tussen de klanten moet gegarandeerd worden (zowel in de winkel als in een wachtrij buiten de winkel), behalve tussen de klanten die samen winkelen, en behave wanneer dat niet mogelijk is omwille van de aard van de activiteit. Ook aan de kassa moet 1,5m gegarandeerd worden tussen de kassier(ster) en de klant (indien dat niet mogelijk is, moeten andere maatregelen genomen worden, zoals het plaatsen van een plexischerm). 
 3. Je stelt ontsmettende handgel ter beschikking voor klanten en personeel. 
 4. Je neemt de nodige maatregelen om de handelszaak en het gebruikte materiaal regelmatig te desinfecteren
 5. Je zorgt voor een goede verluchting
 6. Je moet een contactpersoon aanduiden en bekendmaken, zodat consumenten en personeelsleden een mogelijke besmetting met het coronavirus COVID-19 kunnen melden 
 7. Terrassen en openbare ruimten worden georganiseerd overeenkomstig de voorschriften bepaald door de lokale overheden 

Merk op dat er dus niet langer een mondmasker moet worden gedragen in de winkel, behalve in Brussel

Winkelcentra moeten bovendien markeringen op de grond en/of signalisatie aanbrengen, om het behoud van 1,5 meter afstand te vergemakkelijken. 

Wordt de dienstverlening aangeboden aan een groep personen samen (een workshop, een bedrijfsbezoek, en fotoshoot in de studio,…), dan gelden de bovenstaande regels eveneens. Dat betekent dus ook dat tussen elke klant (of elk gezelschap) 1,5m afstand moet worden gehouden, behalve wanneer dat onmogelijk is omwille van de aard van de activiteit. Bij een workshop bloemschikken zal je bijvoorbeeld 1,5m afstand kunnen houden tussen de deelnemers, bij een fotoshoot in de studio niet. 

Naast deze minimale regels moet je ook de regels uit de Gids voor de Handel van de FOD Economie, en (indien van toepassing) ook het protocol van jouw sector. 

Openingsuren

Er gelden geen beperkingen meer op de openingsuren. De normale wetgeving is opnieuw van kracht. Enkel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gelden er nog verplichte sluitingsuren voor horeca, nachtwinkels en evenementen. 

Alles over corona als je een winkel hebt?

Naar boven

 

Horeca 

 • Restaurants, cafés, bars, en andere eet - en drinkgelegenheden, moeten de volgende maatregelen naleven: 
  • Je informeert de klanten, personeelsleden en derden tijdig en duidelijk zichtbaar over de geldende preventiemaatregelen
  • je stelt handgels ter beschikking van klanten en personeel
  • je neemt de gepaste maatregelen om de inrichting en het gebruikte materiaal regelmatig te desinfecteren
  • de openbare ruimten (inclusief de terrassen), worden georganiseerd volgens de richtlijnen van de lokale overheid
  • je plaatst een CO2-meter op een voor de klant duidelijk zichtbare plaats. Tussen 900 en 1200 ppm moet je beschikken over een actieplan om compenserende luchtkwaliteits - of luchtzuiveringsmaatregelen te nemen. Boven 1200 ppm moet je voorzien in een erkend systeem voor luchtdesinfectie en/of luchtfiltratie dat een luchtkwaliteit verzekert die evenwaardig is aan de luchtkwaliteitsnorm van 900 ppm.  
  • de voorwaarden uit het horecaprotocol en de Gids van de FOD Economie moeten worden nageleefd
  • alle andere voorwaarden die voorheen golden (sluitingsuur om 1u, tafels van 8, ...) worden dus opgeheven, behalve in Brussel. Merk dus op dat er geen mondmasker moet worden gedragen, dat dansen terug is toegelaten, en dat er geen beperking meer geldt van het aantal personen dat aan één tafel mag zitten. 
 • banket of receptie, privéfeesten en catering blij de klant thuis kunnen er bijkomende regels gelden afhankelijk van het aantal aanwezigen: 
  • zolang het aantal personen niet hoger is dan 500 personen binnen of 750 buiten, gelden er geen regels. Er mag dus ook gedanst worden, er moet geen afstand gehouden worden, mondmaskers zijn niet verplicht. Hetzelfde geldt voor massa-evenementen (dus meer dan 3000 personen op evenementen die binnen doorgaan, of meer dan 5000 op evenementen die buiten dorogaan)
  • bij horeca-activiteiten op evenementen, culturele en andere voorstellingen, sportieve wedstrijden en trainingen, en congressen, met meer dan 500 personen en minder dan 3000 personen (als het evenement binnen doorgaat) of meer dan 750 personen en minder dan 5000 personen (als het evenement buiten doorgaat), gelden wel bijkomende regels:
   • het personeel moet in de besloten ruimten een mondmasker dragen
   • bufetten zijn toegestaan, evenals afhaalmaaltijden - en dranken
   • er is geen bediening aan de bar toegestaan (met uitzondering van eenmanszaken)
   • enkel zitplaatsen zijn toegestaan
   • de tafels moeten op 1,5m van elkaar staan (tenzij buiten voor zover de tafelgezelschappen gescheiden worden door een plexiglazen wand of een gelijkwaardig alternatief, met een minimale hoogte van 1,8m)
   • er mogen maximaal 8 personen aan tafel zitten,
   • hou rekening met de voorwaarden uit het horecaprotocol en de Gids van de FOD Economie
 • hotels en logies (inclusief vakantieparken, bungalowparken en campings): 
  • er geldt niet langer een beperking op het aantal personen dat tegelijk in een logie aanwezig mag zijn. 
 • Het collectief gebruik van waterpijpen is verboden in voor het publiek toegankelijke plaatsen.

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest blijven sommige beperkingen wel nog van kracht na 1 oktober!

Naar boven

Contactberoepen

De niet-medische contactberoepen kunnen al hun activiteiten hernemen, ook dienstverlening aan huis, volgens de regels uit hun protocol

Zowel bij de medische als bij de niet - medische contactberoepen geldt dat de dienstverlener en klant een mondmasker moeten dragen wanneer ze direct fysiek contact hebben, en wanneer een afstand van 1,5 meter niet kan worden gegarandeerd voor een duur van minsten 15 minuten. In alle andere gevallen is het dragen van een mondmasker niet meer verplicht. 

Naar boven

Markten en ambulante handel

Ambulante handel is toegelaten. Dat geldt niet alleen voor de ambulante verkoop van voeding (foodtrucks, ijskarretjes, ...), maar ook voor alle andere producten (inclusief deur – aan – deur verkoop).

Markten, met inbegrip van jaarmarkten, braderijen, (professionele en particuliere) brocante- en rommelmarkten, en kermissen kunnen enkel plaatsvinden na toelating van de bevoegde gemeentelijke overheid en met naleving van de volgende regels: 

 1. de markt- en kermiskramers stellen middelen om de noodzakelijke handhygiëne te voorzien ter beschikking van hun personeel en hun klanten;
 2. de markt- en kermiskramers kunnen enkel voeding of dranken aanbieden met naleving van de regels voor horeca; foodtrucks zijn ook toegelaten, en mogen hun maaltijden ook ter plaatse laten consumeren, volgens de regels die gelden voor horeca; 
 3. wanneer een markt, jaarmarkt, braderij, brocante- of rommelmarkt, of kermis een bezoekersaantal van meer dan 5000 bezoekers op eenzelfde moment ontvangt wordt een éénrichtingsverkeersplan opgesteld, met afzonderlijke toe- en uitgangen tot en van de markt of de kermis;
 4. de uitbater ziet erop toe dat in de attractie de van toepassing zijnde social distancing gerespecteerd wordt tussen de verschillende gezelschappen;
 5. de geldende regels met betrekking tot de sanitaire maatregelen, zoals het desinfecteren van de handen voor de attractie en de social distancing worden door middel van affiches in de stand of attractie in herinnering gebracht

Er geldt dus geen mondmaskerplicht meer, behalve in Brussel.  

Markten en kermissen kunnen ook georganiseerd worden als massa-evenement (dus met Covid Safe Ticket). In dat geval gelden de regels van massa-evenementen.

Naar boven

Sport en recreatie

 • Individueel sporten (zonder begeleider) in open lucht is mogelijk, ongeacht het aantal deelnemers. 
 • Sportieve wedstrijden en trainingen (dus met begeleider) zijn toegelaten voor groepen van maximum 3000 personen (binnen) of 5000 (buiten). Van zodra er meer dan 500 personen binnen of 750 personen deelnemen, moet je wel toelating hebben van de lokale overheid. Je moet dan ook een aantal bijkomende regels volgen (zoals het voorzien van handgels, het informeren over de veiligheidsmaatregelen, het regelmatig desinfecteren van de inrichting en het gebruikte materiaal, ...)
 • Sportzalen moeten verplicht een CO2-meter installeren op een voor de klant goed zichtbare plaats. Tussen 900 en 1200 ppm moet je beschikken over een actieplan om compenserende luchtkwaliteits - of luchtzuiveringsmaatregelen te nemen. Boven 1200 ppm moet je voorzien in een erkend systeem voor luchtdesinfectie en/of luchtfiltratie dat een luchtkwaliteit verzekert die evenwaardig is aan de luchtkwaliteitsnorm van 900 ppm. De verplichting om een CO2-meter te installeren geldt niet indien de zaal groter is dan 400 m², hoger dan 7m en beschikt over een mechanische ventilatie of buitendeuren en -ramen die geopend kunnen worden. 
 • Discotheken en dancings mogen vanaf 1 oktober hun activiteiten hernemen, op basis van het Covid Safe Ticket. Zij moeten ook verplicht een CO2-meter installeren op een voor de klant goed zichtbare plaats. Tussen 900 en 1200 ppm moet je beschikken over een actieplan om compenserende luchtkwaliteits - of luchtzuiveringsmaatregelen te nemen. Boven 1200 ppm moet je voorzien in een erkend systeem voor luchtdesinfectie en/of luchtfiltratie dat een luchtkwaliteit verzekert die evenwaardig is aan de luchtkwaliteitsnorm van 900 ppm.

Hou ook hier rekening met afwijkende regels in Brussel!

Naar boven

Bijeenkomsten/Evenementen

 • Privé-bijeenkomsten:
  • Er gelden geen regels meer voor privébijeenkomsten, ook niet wanneer ze binnen doorgaan, zolang er binnen niet meer dan 500 personen aanwezig zijn, en buten 750. Er geldt dus niet langer een mondmaskerplicht, er moet geen afstand gehouden worden, de bijeenkomst moet niet langer verplicht eindigen om 1u 's nacht en er mag terug gedanst worden.  
 • op het openbaar domein
  • er geldt niet langer een beperking op samenscholingen in de publieke ruimte, behalve wanneer het gaat om een gereglementeerde activiteit (evenement, georganiseerde activiteit, betoging, ...). 
 • Handelsbeurzen en salons worden toegelaten volgens de regels die gelden voor handelszaken. Een handelsbeurs mag evenwel ook met een Covid Safe Ticket georganiseerd worden. In dat geval gelden de regels van massa-evenementen.
 • Evenementen, culturele en andere voorstellingen, sportieve wedstrijden en trainingen, en congressen:
  • worden beschouwd als een privébijeenkomst wanneer er minder dan 500 personen (binnen) of 750 personen (buiten) aanwezig zijn. Er gelden dan dus geen regels meer.
  • zijn er méér personen aanwezig, dan mag het evenement
   • ofwel doorgaan als een 'normaal' evenement tot 3000 aanwezigen binnen of 5000 buiten. Er is in dat geval wel voorafgaande toelating nodig van de lokale overheid op basis van het CERM en/of CIRM.  Indien er voeding of drank wordt aangeboden, gelden wel nog strenge regels (zie hoger). Er moet verplicht een CO2-meter voorzien worden op een voor de klant goed zichtbare plaats. Tussen 900 en 1200 ppm moet je beschikken over een actieplan om compenserende luchtkwaliteits - of luchtzuiveringsmaatregelen te nemen. Boven 1200 ppm moet je voorzien in een erkend systeem voor luchtdesinfectie en/of luchtfiltratie dat een luchtkwaliteit verzekert die evenwaardig is aan de luchtkwaliteitsnorm van 900 ppm. Tot slot gelden ook de regels uit het sectorprotocol
   • ofwel doorgaan als een 'massa-evenement', tot maximaal 75.000 personen. Het evenement kan dan enkel georganiseerd worden op basis van het Covid Safe Ticket. Ook hier is voorafgaande toestemming nodig van de lokale overheid op basis van het CERM/CIRM, en geldt het sectorprotocol. De strikte regels voor het aanbieden van voeding en drank, en het behoud van 1,5m afstand, gelden dan niet.
    De aankomstzone tot het massa-evenement wordt zodanig georganiseerd dat de regels van de social distancing kunnen worden gerespecteerd. Ook hier gelden de regels uit het sectorprotocol.
  • In Brussel gelden specifieke regels met betrekking tot de organisatie van evenementen. 

Erediensten

Naar boven

Reizen 

Sinds 19 april zijn reizen binnen de EU opnieuw toegelaten, zij het onder strenge voorwaarden

Naar boven

Opvang en verzorging van dieren

 • Verkoop van dieren: is toegelaten onder dezelfde regels als winkels (zie hoger)
 • Hondentraining in open lucht: mogen hun diensten aanbieden en dienen zich ervan te verzekeren dat er geen fysiek contact is tussen de lesgever en de eigenaar van de hond en dat de 11 minimale regels worden gerespecteerd. Hondentrainingen aan huis zijn toegelaten.
 • Hondentrimsalons: is toegelaten onder dezelfde regels als winkels (zie hoger) Ook dienstverlening aan huis is toegelaten
 • Dierenasielen en dierenhotels: mogen klanten ontvangen op basis van dezelfde regels als winkels. 

Voorwaarden voor de ondernemingen die open zijn

De ondernemingen die wel open mogen blijven, moeten zich minimaal houden aan de basisregels die in de verschillende gidsen en protocollen zijn vastgelegd: 

 • Tegenover klanten moet je als ondernemer minstens de regels toepassen die beschreven staan in de Gids voor de Handel van de FOD Economie (indien van toepassing), en minstens de wettelijk verplichte regels naleven.
 • Op de werkvloer:
  • Telewerk is niet langer verplicht of 'sterk aanbevolen'. Enkel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest blijft telewerk wel nog 'sterk aanbevolen' voor alle functies die er zich toe lenen. 
  • Fysieke teambuildings zijn opnieuw toegelaten.
  • Op de werkvloer moet je de nodige maatregelen nemen om de coronaregels te doen naleven. Deze maatregelen tegenover jouw personeel  staan beschreven in de Generieke Gids van de FOD Waso, aangevuld met de richtlijnen op sectoraal en/of ondernemingsniveau, en/of andere passende maatregelen die minstens een gelijkwaardig niveau van bescherming bieden, in overleg met jouw personeel en de diensten voor bescherming en preventie op het werk. Collectieve maatregelen hebben steeds voorrang op individuele maatregelen. Informeer jouw medewerkers, maar ook externen, tijdig over deze maatregelen en voorzie opleiding waar nodig. Merk op dat een mondmaskerplicht niet langer vereist is op de werkvloer, maar wel nog steeds sterk wordt aanbevolen in situaties waarin geen 1,5 meter afstand kan worden gehouden. 
  • De bedrijfskantines mogen openblijven, volgens de regels uit de Generieke Gids van de FOD Waso (bedrijfskantines zijn dus niet gebonden aan het horecaprotocol).
 • sectorprotocollen: ondernemingen moeten zich houden aan de sectorprotocollen die op hen van toepassing zijn. Het overzicht van alle goedgekeurde sectorprotocollen vind je hier

Naar boven

Wat zijn de sancties? 

De politie zal nauw toezien op de naleving van deze regels, en zal GAS-boetes opleggen van 750 euro wanneer je als ondernemer de regels overtreedt. 

Bij een volgende overtreding zal je, naast andere sancties en hogere boetes, je zaak verplicht moeten sluiten

Daarnaast zullen er ook andere controlemogelijkheden ingeschakeld worden. Zo zullen controleurs van De Lijn het niet correct gebruik van mondmaskers op bussen van De Lijn kunnen bestraffen met een GAS-boete. 

Naar boven

 

Andere info die je moet weten over de impact van het coronavirus op jouw bedrijf?

Ga naar het overzicht

 

Meer over: Corona
Thema: Actueel

Op zoek naar meer ondernemersinfo?

Voor andere nuttige ondernemersinfo
raadpleeg hier het UNIZO Kennisnet:
geef je zoekterm in of zoek per thema
of trefwoord in onze databank.

Of contacteer UNIZO Ondernemerslijn voor
een persoonlijk eerstelijns advies of een
nuttig contact.

Ons adviesteam staat voor je klaar!