Mag jij ondernemen in deze coronatijden of niet? Hét overzicht!

Laatste aanpassing: 
27/08/2021

Welke regels gelden op dit moment?

De regering kondigde opnieuw een beperkte reeks versoepelingen aan, die ingaan op 1 september. Let op: in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest blijven enkele coronamaatregelen die door de federale regering werden versoepeld, toch nog gelden na 1 september!

Op deze pagina vind je de meest actuele stand van zaken. Opgelet, na publicatie van de relevante overheidsbesluiten kunnen alsnog een aantal zaken wijzigen. Wij passen de site dan uiteraard aan. 

LAATSTE UPDATE: 27 augustus 11u30

 

Algemeen overzicht per sector

Zoektip: Ben je op zoek naar een specifiek(e) beroep of activiteit? Druk dan gelijktijdig op CTRL en F en geef je zoekterm in of klik hieronder op jouw sector.

Check ook de voorwaarden om je zaak open te houden(t.a.v. klanten en personeel). 

Winkels/Handelszaken

 

In de handelszaak

Handelszaken mogen klanten ontvangen volgens de volgende minimale regels: 

 1. Preventiemaatregelen moeten zichtbaar aangekondigd zijn voor alle bezoekers, inclusief personeelsleden en leveranciers. Je moet daarbij ook jouw COVID-contactpersoon bekendmaken (zie verder). Print de maatregelen die in jouw winkel gelden dus uit, en hang ze uit aan de winkeldeur en op zichtbare plaatsen in jouw winkel. 
 2. een afstand van 1,5m tussen de klanten moet gegarandeerd worden (zowel in de winkel als in een wachtrij buiten de winkel), behalve tussen de klanten die samen winkelen, en behave wanneer dat niet mogelijk is omwille van de aard van de activiteit. Ook aan de kassa moet 1,5m gegarandeerd worden tussen de kassier(ster) en de klant (indien dat niet mogelijk is, moeten andere maatregelen genomen worden, zoals het plaatsen van een plexischerm). 
 3. Iedereen vanaf 13 jaar moet mond en neus bedekken in de voor het publiek toegankelijke ruimte.
 4. Je stelt ontsmettende handgel ter beschikking voor klanten en personeel. 
 5. Je neemt de nodige maatregelen om de handelszaak en het gebruikte materiaal regelmatig te desinfecteren
 6. Je zorgt voor een goede verluchting
 7. Je moet een contactpersoon aanduiden en bekendmaken, zodat consumenten en personeelsleden een mogelijke besmetting met het coronavirus COVID-19 kunnen melden 
 8. Terrassen en openbare ruimten worden georganiseerd overeenkomstig de voorschriften bepaald door de lokale overheden 

Merk op dat er dus niet langer een maximum staat op het aantal personen dat samen als groep mag winkelen. Er gelden ook niet langer regels over het maximaal aantal toegelaten personen in de winkel. 

Wordt de dienstverlening aangeboden aan een groep personen samen (een workshop, een bedrijfsbezoek, en fotoshoot in de studio,…), dan gelden de bovenstaande regels eveneens. Dat betekent dus ook dat tussen elke klant (of elk gezelschap) 1,5m afstand moet worden gehouden, behalve wanneer dat onmogelijk is omwille van de aard van de activiteit. Bij een workshop bloemschikken zal je bijvoorbeeld 1,5m afstand kunnen houden tussen de deelnemers, bij een fotoshoot in de studio niet. 

Naast deze minimale regels moet je ook de regels uit de Gids voor de Handel van de FOD Economie, en (indien van toepassing) ook het protocol van jouw sector. 

Openingsuren

Er gelden geen beperkingen meer op de openingsuren. De normale wetgeving is opnieuw van kracht. Enkel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gelden er nog verplichte sluitingsuren voor horeca, nachtwinkels en evenementen. 

Alles over corona als je een winkel hebt?

Naar boven

 

Horeca 

 • Restaurants, cafés, bars, en andere eet - en drinkgelegenheden, moeten de volgende maatregelen naleven: 
  • Je informeert de klanten, personeelsleden en derden tijdig en duidelijk zichtbaar over de geldende preventiemaatregelen
  • je stelt handgels ter beschikking van klanten en personeel
  • je neemt de gepaste maatregelen om de inrichting en het gebruikte materiaal regelmatig te desinfecteren
  • de openbare ruimten (inclusief de terrassen), worden georganiseerd volgens de richtlijnen van de lokale overheid
  • klanten en personeelsleden dragen een mondmasker in de zaal, behalve wanneer ze zitten. 
  • je plaatst een CO2-meter op een voor de klant duidelikjk zichtbare plaats. Tussen 900 en 1200 ppm moet je beschikken over een actieplan om compenserende luchtkwaliteits - of luchtzuiveringsmaatregelen te nemen. Boven 1200 ppm moet je de zaak sluiten. 
  • dansen is voorlopig nog niet toegelaten
  • Er geldt  niet langer een maximum aantal personen dat aan een tafel mag zitten, maar je moet wel de nodige maatregelen nemen om de regels van social distancing te kunnen garanderen, bijvoorbeeld door nog steeds 1,5m afstand te voorzien tussen tafels. 
  • de voorwaarden uit het horecaprotocol en de Gids van de FOD Economie moeten worden nageleefd
  • alle andere voorwaarden die voorheen golden (sluitingsuur om 1u, tafels van 8, ...) worden dus opgeheven, behalve in Brussel.
 • banket of receptie, privéfeesten en catering blij de klant thuis
  • hier gelden geen regels meer, zolang het aantal personen niet hoger is dan 200 personen binnen of 400 buiten. Er mag dus ook gedanst worden, er moet geen afstand gehouden worden, mondmaskers zijn niet verplicht. 
  • uitzondering:
   • als het banket of de receptie doorgaat in een feestzaal, dan moet de feestzaal wel beschikken over eeen CO2-meter, die geinstalleerd wordt op een voor de klant duidelijk zichtbare plaats. Tussen 900 en 1200 ppm moet je beschikken over een actieplan om compenserende luchtkwaliteits - of luchtzuiveringsmaatregelen te nemen. Boven 1200 ppm moet je de zaak sluiten. 
   • hou rekening met de voorwaarden uit het horecaprotocol en de Gids van de FOD Economie
 • hotels en logies (inclusief vakantieparken, bungalowparken en campings): 
  • er geldt niet langer een beperking op het aantal personen dat tegelijk in een logie aanwezig mag zijn. 
 • Het collectief gebruik van waterpijpen is verboden in voor het publiek toegankelijke plaatsen.
 • discotheken en dancings blijven gesloten tot 1 oktober. 

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest blijven sommige beperkingen wel nog van kracht na 1 september!

Naar boven

Contactberoepen

De niet-medische contactberoepen kunnen al hun activiteiten hernemen, ook dienstverlening aan huis, volgens de regels uit hun protocol. Voorlopig betekent dat dus dat klanten op afspraak komen, dat je 10 minuten tussen elke klant moet laten, dat je een CO2-meter moet installeren, ... . Het aanbieden van een koffietje, of het ter beschikking stellen van magazines is wel toegelaten. Ook de wachtruimtes mogen gebruikt worden. 

Ook hammams, jacuzzi's, stoomcabines, publieke sauna's en onbemande zonnebanken mogen hun activiteiten hernemen. Er geldt geen sluitingsuur meer.

Naar boven

Markten en ambulante handel

Ambulante handel is toegelaten. Dat geldt niet alleen voor de ambulante verkoop van voeding (foodtrucks, ijskarretjes, ...), maar ook voor alle andere producten (inclusief deur – aan – deur verkoop).

Foodtrucks mogen drank en maaltijden aanbieden. Er geldt geen sluitingsuur meer, en ook geen beperkingen op het aanbieden van voeding en drank voor consumptie ter plaatse (behalve het voorzien van 1,5m tussen de tafels)

Markten, met inbegrip van jaarmarkten, braderijen, (professionele en particuliere) brocante- en rommelmarkten, en kermissen kunnen enkel plaatsvinden na toelating van de bevoegde gemeentelijke overheid en met naleving van de volgende regels:

 1. de markt- en kermiskramers, hun personeel en de bezoekers dragen tijdens het uitbaten van hun kraam of attractie een mondmasker: 
  • wanneer het onmogelijk is om de naleving van de regels social distancing te garanderen;
  • indien zo bepaald door de lokale overheid, en afgebakend met een aanplakking die de tijdstippen preciseert waarop de verplichting van toepassing is;
  • in elk geval op markten, met inbegrip van jaarmarkten, braderijen, brocante- en rommelmarkten, en kermissen die meer dan 5000 personen op eenzelfde moment ontvangen.
 2. de markt- en kermiskramers stellen middelen om de noodzakelijke handhygiëne te voorzien ter beschikking van hun personeel en hun klanten;
 3. de markt- en kermiskramers kunnen enkel voeding of dranken aanbieden met naleving van de regels voor take away, of het horecaprotocol (in geval van consumptie ter plaatse);
 4. wanneer een markt, jaarmarkt, braderij, brocante- of rommelmarkt, of kermis een bezoekersaantal van meer dan 5000 bezoekers op eenzelfde moment ontvangt wordt een éénrichtingsverkeersplan opgesteld, met afzonderlijke toe- en uitgangen tot en van de markt of de kermis;
 5. de uitbater ziet erop toe dat in de attractie de van toepassing zijnde social distancing gerespecteerd wordt tussen de bezoekers of de toegelaten groepen
 6. de geldende regels met betrekking tot de sanitaire maatregelen, zoals het desinfecteren van de handen voor de attractie, het dragen van het mondmasker en de social distancing worden door middel van affiches in de stand of attractie in herinnering gebracht

Er geldt niet langer een verplichting om bezoekers in groepen van maximaal 8 personen te ontvangen. 

 

Naar boven

Sport en recreatie

 • Individueel sporten (zonder begeleider) in open lucht is mogelijk, ongeacht het aantal deelnemers. 
 • Niet-professionele trainingen (dus met begeleider) zijn toegelaten voor groepen van maximum 3000 personen (binnen) of 5000 (buiten). Van zodra je met meer dan 200 personen binnen of 400 personen buiten traint, moet je wel toelating hebben van de lokale overheid. Je moet dan ook een aantal bijkomende regels volgen (zoals het voorzien van handgels, het informeren over de veiligheidsmaatregelen, het regelmatig desinfecteren van de inrichting en het gebruikte materiaal, ...)
 • Voor fitness geldt geen maximumaantal deelnemers binnen, en ook het sluitingsuur geldt niet langer. er moet wel anderhalve meter afstand bewaard worden tussen de klanten, en de fitneszaal moet verplicht een CO2-meter installeren op een voor de klant goed zichtbare plaats. Tussen 900 en 1200 ppm moet je beschikken over een actieplan om compenserende luchtkwaliteits - of luchtzuiveringsmaatregelen te nemen. Boven 1200 ppm moet je de zaak sluiten. 
 • Sportwedstrijden kunnen georganiseerd worden volgens de regels van evenementen (zie hieronder).
 • Voor georganiseerde activiteiten door een club of vereniging gelden geen regels meer, zolang het aantal deelnemers niet hoger ligt dan 200 binnen of 400 buiten. Let wel op: het gaat hier enkel over activiteiten georganiseerd door een club of vereniging (bijvoorbeeld een voetbalclub, ... , een feitelijke vereniging of vzw), en dus niet om activiteiten georganiseerd oor ondernemingen en handelaars. 
 • recreatieve inrichtingen (bijv. lasergames, paintball, trampolineparken,...) hebben geen sluitingsuur meer. Bezoekers moeten ook niet langer ontvangen worden in groepen van maximum acht personen, er geldt geen maximumaantaal meer. Je moet wel nog steeds zorgen voor een afstand van 1,5 meter tussen de klanten of de gezelschappen. Het dragen van een mondmasker is verplicht in de voor het publiek toegankelijke ruimtes.

Naar boven

Bijeenkomsten/Evenementen

 • Privé-bijeenkomsten:
  • Er gelden geen regels meer voor privébijeenkomsten, ook niet wanneer ze binnen doorgaan. Er geldt dus niet langer een beperking op het aantal toegelaten aanwezigen, er is geen mondmaskerplicht, er moet geen afstand gehouden worden, de bijeenkomst moet niet langer verplicht eindigen om 1u 's nacht en er mag terug gedanst worden.  
 • op het openbaar domein
  • er geldt niet langer een beperking op samenscholingen in de publieke ruimte, behalve wanneer het gaat om een gereglementeerde activiteit (evenement, georganiseerde activiteit, betoging, ...). 
 • Handelsbeurzen en salons worden toegelaten volgens de regels die gelden voor handelszaken. 
 • Evenementen, culturele en andere voorstellingen, sportieve wedstrijden en trainingen, en congressen:
  • mogen gehouden worden voor maximum 3000 personen binnen en 5000 buiten, tenzij het om een massaevenement gaat. Bovendien: 
   • gelden er geen regels meer indien het aantal aanwezigen lager is dan 200 personen binnen of 400 buiten. Er geldt dan dus niet langer een mondmaskerplicht, noch een verplichting om te blijven zitten, er moet geen afstand gehouden worden, de bijeenkomst moet niet langer verplicht eindigen om 1u 's nacht en er mag terug gedanst worden. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest blijven wel nog strengere regels gelden. 
   • Is het aantal aanwezigen hoger dan 200 binnen of 400 buiten, dan moet een toelating gekregen worden van de loklae overheid, op basis van de CERM en/of de CIRM, en geldt er wel nog een mondmaskerplicht, een plicht om 1,5m afstand te houden, regelmatig te desinfecteren en handgels te voorzien. Voorzie je in dit geval horeca-activiteiten op het evenement, dan moet je nog steeds de volgende regels naleven: 
    • maximum 8 personen aan een tafel (een huishouden mag wel een tafel delen;
    • anderhalve meter tussen elke tafel (tenzij outdoor: dan mag er ook gebruikt gemaakt worden van plexi afscheidingen);
    • iedereen moet blijven zitten;
    • geen bediening aan de bar (behalve voor eenmanszaken)
  • voor massa-evenementen mag een publiek van maximum 75.000 personen per dag, medewerkers en organisatoren niet meegeteld, toegelaten worden, ongeacht of deze binnen of buiten worden georganiseerd. Een voorafgaande toelating van de bevoegde gemeentelijke overheid volgens de CERM. 

   In iedere besloten ruimte is een luchtkwaliteitsmeter (CO2) verplicht op een voor de bezoeker duidelijk zichtbare plaats. De luchtkwaliteitsrichtnorm is 900 ppm CO2.Boven 900 ppm moet de organisator beschikken over een actieplan om compenserende luchtkwaliteits - of luchtzuiveringsmaatregelen te verzekern. 
   De aankomstzone tot het massa-evenement wordt zodanig georganiseerd dat de regels van de social distancing kunnen worden gerespecteerd. 

Erediensten

Naar boven

Reizen 

Sinds 19 april zijn reizen binnen de EU opnieuw toegelaten, zij het onder strenge voorwaarden

Naar boven

Opvang en verzorging van dieren

 • Verkoop van dieren: is toegelaten onder dezelfde regels als winkels (zie hoger)
 • Hondentraining in open lucht: mogen hun diensten aanbieden en dienen zich ervan te verzekeren dat er geen fysiek contact is tussen de lesgever en de eigenaar van de hond en dat de 11 minimale regels worden gerespecteerd. Hondentrainingen aan huis zijn toegelaten.
 • Hondentrimsalons: is toegelaten onder dezelfde regels als winkels (zie hoger) Ook dienstverlening aan huis is toegelaten
 • Dierenasielen en dierenhotels: mogen klanten ontvangen op basis van dezelfde regels als winkels. 

Voorwaarden voor de ondernemingen die open zijn

De ondernemingen die wel open mogen blijven, moeten zich minimaal houden aan de basisregels die in de verschillende gidsen en protocollen zijn vastgelegd: 

 • Tegenover klanten moet je als ondernemer minstens de regels toepassen die beschreven staan in de Gids voor de Handel van de FOD Economie (indien van toepassing), en minstens de wettelijk verplichte regels naleven.
 • Op de werkvloer:
  • Telewerk is niet langer verplicht of 'sterk aanbevolen'. Enkel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest blijft telewerk wel nog 'sterk aanbevolen' voor alle functies die er zich toe lenen. 
  • Fysieke teambuildings zijn opnieuw toegelaten.
  • Op de werkvloer moet je de nodige maatregelen nemen om de coronaregels te doen naleven. Deze maatregelen tegenover jouw personeel  staan beschreven in de Generieke Gids van de FOD Waso, aangevuld met de richtlijnen op sectoraal en/of ondernemingsniveau, en/of andere passende maatregelen die minstens een gelijkwaardig niveau van bescherming bieden, in overleg met jouw personeel en de diensten voor bescherming en preventie op het werk. Collectieve maatregelen hebben steeds voorrang op individuele maatregelen. Informeer jouw medewerkers, maar ook externen, tijdig over deze maatregelen en voorzie opleiding waar nodig.
  • De bedrijfskantines mogen openblijven, volgens de regels uit de Generieke Gids van de FOD Waso (bedrijfskantines zijn dus niet gebonden aan het horecaprotocol).
 • sectorprotocollen: ondernemingen moeten zich houden aan de sectorprotocollen die op hen van toepassing zijn. Het overzicht van alle goedgekeurde sectorprotocollen vind je hier

Naar boven

Wat zijn de sancties? 

De politie zal nauw toezien op de naleving van deze regels, en zal GAS-boetes opleggen van 750 euro wanneer je als ondernemer de regels overtreedt. 

Bij een volgende overtreding zal je, naast andere sancties en hogere boetes, je zaak verplicht moeten sluiten

Daarnaast zullen er ook andere controlemogelijkheden ingeschakeld worden. Zo zullen controleurs van De Lijn het niet correct gebruik van mondmaskers op bussen van De Lijn kunnen bestraffen met een GAS-boete. 

Naar boven

 

Andere info die je moet weten over de impact van het coronavirus op jouw bedrijf?

Ga naar het overzicht

 

Meer over: Corona
Thema: Actueel

Op zoek naar meer ondernemersinfo?

Voor andere nuttige ondernemersinfo
raadpleeg hier het UNIZO Kennisnet:
geef je zoekterm in of zoek per thema
of trefwoord in onze databank.

Of contacteer UNIZO Ondernemerslijn voor
een persoonlijk eerstelijns advies of een
nuttig contact.

Ons adviesteam staat voor je klaar!