Mag jij ondernemen in deze coronatijden of niet? Hét overzicht!

Laatste aanpassing: 
05/03/2021

Welke regels gelden op dit moment?

De regering kondigde een aantal vooruitzichten aan in de exitstrategie. Een volledig overzicht vind je hier

Op deze pagina vind je de meest actuele stand van zaken (vanaf 8 maart). Opgelet, na publicatie van de relevante overheidsbesluiten kunnen alsnog een aantal zaken wijzigen. Wij passen de site dan uiteraard aan. 

LAATSTE UPDATE:  5 maart 20u56

 

Algemeen overzicht per sector

Zoektip: Ben je op zoek naar een specifiek(e) beroep of activiteit? Druk dan gelijktijdig op CTRL en F en geef je zoekterm in of klik hieronder op jouw sector.

Check ook de voorwaarden om je zaak open te houden(t.a.v. klanten en personeel). 

Winkels/Handelszaken

Levering van goederen of diensten aan consumenten

Handelszaken die goederen verkopen of diensten leveren aan consumenten mogen sinds 1 december terug openen, maar onder zeer strikte voorwaarden:

 • Consumenten moeten individueel winkelen. Een volwassene mag wel zijn/haar minderjarige kinderen of een hulpbehoevende begeleiden. Enkel voor de aankoop van grote goederen waarbij een grondige bespreking noodzakelijk is gezien de impact op het huishouden of de woning, mag de consument één extra lid van het huishouden meenemen (bijvoorbeeld: de aankoop van een wagen, een groot meubel, een verlovingsring, ...). Er geldt een uitzondering voor fotografen: bij hen mag 1 klant per 10m² in de studio aawezig zijn. Dat mogen dus ook meerdere mensen zijn, maar het moet wel gaan om personen die onder hetzelfde dak wonen. 
 • Consumenten mogen maximaal 30 minuten in de zaak blijven, behalve in handelszaken die uitsluitend klanten op afspraak ontvangen. Dan mag de klant langer dan 30 minuten blijven. De FOD Economie interpreteert dit zeer streng: ook als je bepaalde dagen uitsluitend op afspraak werkt, en andere dage niet, dan nog mag je geen klanten langer dan 30 minuten ontvangen. 
 • er wordt één klant per 10m² toegelaten. Handelszaken met een netto - verkoopoppervlakte van minder dan 20m² mogen twee klanten tegelijk ontvangen, op voorwaarde dat 1,5m kan worden gehouden tussen de klanten. Winkels met een verkoopoppervlakte van meer dan 400m² moeten een voldoende toegangscontrole voorzien.
 • naast deze 3 regels, moet je als ondernemer ook alle andere van de 14 wettelijke verplichtingen naleven

Deze voorwaarden gelden ook voor niet -essentiële dienstverleners die hun activiteiten mogen hernemen.

Levering goederen of diensten aan professionele klanten

Handelszaken die goederen of diensten leveren aan professionele klanten, zijn niet gebonden aan bovenstaande regels. Bij hen moeten klanten dus niet alleen winkelen, mogen er meer klanten ontvangen worden dan 1 per 10m², mogen diensten bij de klant geleverd worden, ... In dat geval leef je wel alle andere verplichtingen na (mondmasker, afstand houden, maximaal 4 personen in openbare ruimte, ...)

Openingsuren

Handelszaken zijn geopend volgens hun normale openingsuren, behalve voor: 

 • Nachtwinkels: zij moeten sluiten om 22. Onder nachtwinkels wordt verstaan: iedere vestigingseenheid waarvan de netto verkoopoppervlakte niet groter dan 150 m² is, die geen andere activiteiten uitoefent dan de verkoop van algemene voedingswaren en huishoudelijke artikelen en die op duidelijke en permanente manier de vermelding " Nachtwinkel " draagt. Tankstations en aangelegen winkels worden niet beschouwd als nachtwinkels en moeten bijgevolg niet sluiten om 22 uur.
 • in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest moeten alle handelszaken sluiten om 20u, behalve van 14 tot 31 december. in die periode mogen de winkels open blijven tot 21u.

Hou ook rekening met de avondklok:

 • in het Vlaams Gewest: 00u00 - 05u00
 • In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: 22u00 - 06u00 

Alles over corona als je een winkel hebt?

Naar boven

 

Horeca 

 • Restaurants, cafés, bars, en andere eet - en drinkgelegenheden blijven voorlopig tot mei gesloten. Het aanbieden en leveren van afhaalmaaltijden of niet - alcoholische dranken om mee te nemen is wel nog toegestaan. Je mag ook alcohol meegeven bij zo'n afhaalmaaltijd, maar dat mag maximaal tot 20u. 
  • Hotels en logies mogen open blijven, maar alle gemeenschappelijke faciliteiten moeten gesloten blijven. Ook vakantieparken, bungalowparken en campings en andere logiesvormen mogen openen. Ook bij hen moeten alle gemeenschappelijke faciliteiten gesloten blijven:
   • Hun restaurant moet sluiten, de gasten moeten dus op hun kamer eten. De bar evenals alle andere faciliteiten blijven eveneens gesloten. Gemeenschappelijke sanitaire faciliteiten mogen wel gebruikt worden. 
   • de grootkeukens en eetzalen voor verblijf-, school-, leef- en werkgemeenschappen mogen open blijven volgens de regels van de horeca (maximaal 4 personen aan één tafel (behalve indien het gaat om een huishouden, enkel zittend consumeren, geen bediening aan de bar, personeel moet mondmasker dragen, contactgegevens moeten geregistreerd worden)
 • Het individueel en collectief gebruik van waterpijpen is verboden in voor het publiek toegankelijke plaatsen.
 • feestzalen zijn gesloten. 

Naar boven

Contactberoepen

De niet - medische contactberoepen mogen hun activiteiten hernemen, maar wel onder strenge voorwaarden. Bovenop de reeds bestaande voorwaarden voor dienstverleners (zie hoger) gelden voor hen enkele bijkomende voorwaarden. Deze bijkomende voorwaarden zijn verder uitgewerkt in sectorprotocollen die door de Minister zijn goedgekeurd:

Dienstverlening aan huis blijft voorlopig verboden, behalve voor kappers: zij mogen vanaf 8 maart terug diensten aan huis leveren.

Check alle richtlijnen om te mogen openen

Andere diensten voor persoonlijke verzorging

Andere diensten voor persoonlijke verzorging, die geen contactberoep zijn, zoals wellnesscentra, hammams, jacuzzi's, stoomcabines, publieke sauna's en onbemande zonnebanken, blijven voorlopig gesloten. 

Privésauna's mogen vanaf 8 maart terug klanten ontvangen die onder hetzelfde dak wonen.

Naar boven

Markten en ambulante handel

Elke vorm van deur - aan - deur verkoop is verboden

Foodtrucks mogen drank en maaltijden aanbieden tot ten laatste 22.00 uur, en deze mogen niet ter plekke geconsumeerd worden. De verkoop van alcoholische dranken is verboden tussen 20u en 05u ’s ochtends. Foodtrucks mogen vanaf 8 maart opnieuw rondrijden. 

Commerciële vertegenwoordigers mogen enkel professionele klanten bezoeken. 

Op de openbare markten of vaste standplaatsen op de openbare weg mogen ambulante handelaars ook staan, volgens de volgende regels: 

 • het maximum aantal bezoekers dat wordt toegelaten op een markt bedraagt 1 bezoeker per 1,5 lopende meter aan het kraam;
 • Er wordt individueel gewinkeld en gedurende een periode van maximum 30 minuten.
  Als uitzondering mag een volwassene de minderjarigen van hetzelfde huishouden of personen die nood hebben aan begeleiding, vergezellen
 • de marktkramers en hun personeel zijn tijdens het uitbaten van een kraam verplicht om de mond en de neus te bedekken met een masker, elk ander alternatief in stof of, wanneer dit niet mogelijk is omwille van medische redenen, met een gelaatsscherm;
 • de gemeente moet handgels voorzien bij de in- en uitgangen van de markt;
 • de marktkramers stellen handgels ter beschikking van hun personeel en hun klanten;
 • de marktkramers mogen geen voeding of dranken aanbieden voor consumptie ter plaatse;
 • bezoekers mogen op de markten geen voeding of dranken nuttigen;
 • er wordt een organisatie of een systeem ingevoerd om te controleren hoeveel klanten er op de markt aanwezig zijn;
 • er wordt een éénrichtingsverkeersplan opgesteld, met afzonderlijke toe- en uitgangen tot en van de markt, tenzij er in uitzonderlijke omstandigheden een gemotiveerde afwijking wordt toegestaan door de bevoegde lokale overheid, die een alternatieve oplossing bepaalt.

De gemeente moet de toegang tot de markt  zodanig organiseren dat de regels van social distancing, in het bijzonder het behoud van 1,5m afstand tussen elke persoon, kunnen worden gerespecteerd, en dat passende preventiemaatregelen kunnen worden gerespecteerd die minstens gelijkwaardig zijn aan degene die omschreven zijn in de Gids van de FOD Economie.

Kermissen zijn verboden. Ook rommelmarkten, broccantes, jaarmarkten, kerstmarkten, winterdorpen, schaatsbanen, ... zijn verboden. 

 

Naar boven

Sport en recreatie

 • Individueel sporten in open lucht blijft mogelijk, en je mag dat doen in een groep van maximaal 4 personen. 
 • Sportcoaches mogen 3 personen in open lucht begeleiden. Hetzelfde geldt voor andere trainingen en georganiseerde activiteiten buiten. Pas vanaf april zal dat aantal uitgebreid worden tot 10 personen in open lucht.

 • Alle inrichtingen die behoren tot de culturele, feestelijke, sportieve, recreatieve en evenementensector worden gesloten voor het publiek. Er zijn wel een aantal uitzonderingen (zie verder). Een volledig overzicht vind je hier. Dat betekent dus ook dat fitnesszalen, sportcomplexen, cultuurzalen, theaterzalen, bioscopen, feestzalen, evenementenzalen, ... dicht blijven. Ook pretparken en binnenspeeltuinen zijn gesloten (het buitengedeelte van pretparken mag wel open vanaf april).
 • mogen wel open blijven
  • zwembaden, maar de recreatieve delen van het zwembad (glijbaan, ...) blijven gesloten. Ook subtropische zwembaden of speelzwembaden blijven gesloten. 
  • musea
  • buitenspeeltuinen
  • buitengedeelten van natuurparken en openluchtmusea en dierentuinen, met inbegrip van de ingang, uitgang, sanitaire voorzieningen, eerste hulp en noodgebouwen
  • bibliotheken, spelotheken en mediatheken
  • overdekte paardenpistes in maneges en paardenrenbanen, maar enkel met het oog op het welzijn van het dier (dus niet recreatief)
  • culturele plaatsen, maar enkel voor:
   • groepen van kinderen tot en met 12 jaar, in het kader van schoolse of buitenschoolse activiteiten van het verplicht onderwijs;
   • stages en activiteiten voor kinderen tot en met 12 jaar;
  • sportzalen en -voorzieningen, maar dit enkel voor:
   • groepen van kinderen tot en met 12 jaar in het kader van schoolse of buitenschoolse activiteiten van het verplicht onderwijs;
   • sportactiviteiten, -stages en -kampen georganiseerd of toegelaten door de lokale overheid voor kinderen tot en met 12 jaar;
   • trainingen van professionele sporters;
   • professionele wedstrijden;
   • andere activiteiten dan sportactiviteiten, voor zover deze zijn toegelaten volgens het ministerieel besluit en de geldende protocollen.
  • De buitengedeelten van sportinfrastructuren (bijvoorbeeld een voetbalveld, skatepark) blijven toegankelijk. Er mag buiten niet in groepen groter dan 4 personen gesport worden (een eventuele trainer inbegrepen). De kantines, restaurants en andere drankgelegenheden zijn gesloten.
 • Fitness blijft voorlopig gesloten, maar zou in mei terug mogen openen.

Naar boven

Bijeenkomsten/Evenementen

 • Er geldt een avondklok van 00u00 tot 5u 's ochtends. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest geldt de avondklok tussen 22u en 6u 's ochtends.
 • Privé-bijeenkomsten:
  • Elk gezinslid heeft recht op 1 knuffelcontact. Gezinnen mogen maar één knuffelcontact tegelijk thuis uitnodigen. Er is een uitzondering voor mensen die alleen wonen: zij mogen naast hun knuffelcontact nog 1 persoon uitnodigen, maar niet tegelijkertijd. Je mag buiten deze persoon/personen geen andere mensen thuis ontvangen, tenzij voor een essentiële en niet - uitstelbare reden (medische zorgen of zorg en bijstand voor ouderen, minderjarigen of gehandicapte personen). 
  • buiten mag je maximaal met 10 personen samenkomen, kinderen onder 12 jaar niet meegerekend
 • handelsbeurzen zijn verboden
 • evenementen (muziek, theater, tentoonstellingen, ...) zijn verboden

Erediensten

 • Huwelijken en andere erediensten mogen plaatsvinden met maximaal 15 personen. Kinderen tot en met 12 jaar, de ambtenaar van de burgerlijke stand en de bedienaar van de eredienst worden niet meegeteld. Begrafenissen mogen (oook binnen) plaatsvinden met 50 personen. 
 • de volgende voorwaarden zijn van toepassing: 
  • de uitbater of organisator informeert de aanwezigen en personeelsleden tijdig en duidelijk zichtbaar over de geldende preventiemaatregelen en verstrekt de personeelsleden een passende opleiding;
  • een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon wordt gegarandeerd en één enkele persoon per 10 m2 is toegelaten
  • het bedekken van de mond en neus met een mondmasker is verplicht en het dragen van andere persoonlijke beschermingsmiddelen wordt steeds sterk aanbevolen
  • de activiteit moet zo worden georganiseerd dat samenscholingen worden vermeden en dat de regels van social distancing kunnen worden gerespecteerd, in het bijzonder voor wat betreft personen die buiten de inrichting of de gebouwen wachten, desgevallend overeenkomstig de richtlijnen van de bevoegde overheid
  • de uitbater of organisator stelt middelen voor de noodzakelijke handhygiëne ter beschikking van het personeel en de aanwezigen
  • de uitbater of organisator neemt de gepaste hygiënemaatregelen om de inrichting en het gebruikte materiaal regelmatig te desinfecteren
  • de uitbater of organisator zorgt voor een goede verluchting
  • fysieke aanrakingen tussen personen zijn verboden, behalve tussen de leden van eenzelfde huishouden
  • fysieke aanrakingen van voorwerpen door verschillende personen zijn verboden

Naar boven

Reizen 

De grenzen worden niet gesloten conform Europese afspraken, maar toeristische reizen van en naar België worden wel verboden tot 18 april. 

Professionele reizen zullen wel mogelijk blijven, maar zijn onderworpen aan een hele reeks voorwaarden.

Naar boven

Bouwsector

Alle bouwwerkzaamheden, ook binnenshuis, blijven volledig mogelijk mits aan de verplichte veiligheidsvoorwaarden wordt voldaan.

Toonzalen mogen geopend zijn voor professionele klanten. Voor consumenten geldt net als bij gewone winkels dat klanten individueel komen winkelen, voor maximaal 30 minuten. Enkel indien je uitsluitend op afspraak werkt, mag de klant langer dan 30 minuten blijven. 

Hou rekening met de regels rond het vervoer van personeel in bestelwagens!

Hou ook rekening met de registratieplicht voor buitenlandse werknemers!

Naar boven

Vrije en intellectuele beroepen en aan medisch verwante beroepen of activiteiten

Vrije beroepen kunnen net als paramedische beroepen, hun werkzaamheden voortzetten volgens de bestaande protocols. 

Vanaf 13/2 mogen immomakelaars opnieuw aanwezig zijn bij huisbezoeken. 

Naar boven

Voorwaarden voor de ondernemingen die open zijn

De ondernemingen die wel open mogen blijven, moeten zich minimaal houden aan de basisregels die in de verschillende gidsen en protocollen zijn vastgelegd: 

 • ten aanzien van klanten moet je als ondernemer minstens de regels toepassen die beschreven staan in de Gids voor de Handel van de FOD Economie (indien van toepassing), en minstens de wettelijk verplichte regels naleven.
 • Telewerk is verplicht, overal waar het kan. Fysieke teambuildings zijn verboden. Werknemers die niet kunnen telewerken, moeten een attest meehebben van hun werkgever, of een ander bewijsstuk (een badge, ...).
 • bedrijven waar de werknemers aanwezig zijn omdat ze niet kunnen telewerken, moeten de nodige maatregelen nemen om een maximale naleving van social distancing te garanderen. Behoor je tot een essentiële sector, dan moet je maatregelen nemen om social distancing in de mate van het mogelijke na te leven. Deze maatregelen ten aanzien van jouw personeel  staan beschreven in de Generieke Gids van de FOD Waso, aangevuld met de richtlijnen op sectoraal en/of ondernemingsniveau, en/of andere passende maatregelen die minstens een gelijkwaardig niveau van bescherming bieden, in overleg met jouw personeel en de diensten voor bescherming en preventie op het werk. Collectieve maatregelen hebben steeds voorrang op individuele maatregelen. Informeer jouw medewerkers, maar ook externen, tijdig over deze maatregelen en voorzie opleiding waar nodig. Telewerk is de regel voor alle functies die zich er toe lenen!
 • de bedrijfskantines mogen openblijven. Zij moeten de hygiëne en afstandsregels naleven die gelden voor de toegelaten horeca-activiteiten: 
  • de tafels worden zo geplaatst dat een afstand van minstens 1,5 meter tussen de tafelgezelschappen wordt gegarandeerd, tenzij de tafels worden gescheiden door een plexiglazen wand of een gelijkwaardig alternatief, met een minimale hoogte van 1,8 meter
  • een maximum van 4 personen per tafel is toegestaan;
  • enkel zitplaatsen aan tafel zijn toegestaan;
  • elke persoon moet aan zijn eigen tafel blijven zitten;
  • het dragen van een mondmasker of, wanneer dit niet mogelijk is omwille van medische redenen, van een gelaatsscherm is verplicht voor het personeel;
  • er is geen enkele bediening aan de bar toegestaan;
  • de contactgegevens van één klant per tafel, die zich kunnen beperken tot een telefoonnummer of een e-mailadres, worden geregistreerd bij aankomst en bewaard, met respect voor de bescherming van de persoonsgegevens, gedurende 14 kalenderdagen teneinde enig later contactonderzoek te faciliteren. Voor de klanten die dit weigeren wordt de toegang tot de inrichting bij aankomst geweigerd. Die contactgegevens mogen enkel worden gebruikt voor de doeleinden van de strijd tegen COVID-19, en ze moeten worden vernietigd na 14 kalenderdagen.
 • sectorprotocollen: ondernemingen moeten zich houden aan de sectorprotocollen die op hen van toepassing zijn. Het overzicht van alle goedgekeurde sectorprotocollen vind je hier. Is er in jouw sector nog geen sectorprotocol goedgekeurd door de bevoegde Minister? Dan moet je je houden aan een set van specifieke regels.  

Naar boven

Wat zijn de sancties? 

De politie zal nauw toezien op de naleving van deze regels, en zal GAS-boetes opleggen van 750 euro wanneer je als ondernemer de regels overtreedt. 

Bij een volgende overtreding zal je, naast andere sancties en hogere boetes, je zaak verplicht moeten sluiten

Daarnaast zullen er ook andere controlemogelijkheden ingeschakeld worden. Zo zullen controleurs van De Lijn het niet correct gebruik van mondmaskers op bussen van De Lijn kunnen bestraffen met een GAS-boete. 

Naar boven

 

Andere info die je moet weten over de impact van het coronavirus op jouw bedrijf?

Ga naar het overzicht

Meer over: Corona
Thema: Actueel

Op zoek naar meer ondernemersinfo?

UNIZO ondernemerslijn - 0800 20 750Voor andere nuttige ondernemersinfo
raadpleeg hier het UNIZO Kennisnet:
geef je zoekterm in of zoek per thema
of trefwoord in onze databank.

Of contacteer UNIZO Ondernemerslijn voor
een persoonlijk eerstelijns advies of een
nuttig contact.

Ons adviesteam staat voor je klaar!