Coronapremie: Vlaams beschermingsmechanisme periode 10 (juli - september 2021)

Laatste aanpassing: 
19/07/2021

Ook voor de zomer periode (juli - september 2021) voorziet de Vlaamse Regering een verlenging van het Vlaams Beschermingsmechanisme, maar het toepassingsgebied wordt beperkt. Enkel ondernemers uit specifieke sectoren zullen er beroep op kunnen doen. 

Voor wie?

 • ondernemingen uit de sectoren hieronder
 • die in de periode 1 juli - 30 september 2021 60% omzetverlies hebben ten opzichte van dezelfde periode in 2019. Merk daarbij op: 
  • je toont de omzetdaling aan via de BTW-aangiften. Indien deze aangiftes niet alle prestaties bevatten die in de relevenate perioden (juli tot september 2019 of juli tot september 2021) werden geleverd, dan zal het bedrag van de geleverde prestaties in deze perioden aangeleverd en bevestigd moeten worden bij een verklaring van een erkende externe boekhouder, accountant of bedrijfsrevisor via een bevestiging door een externe boekhouder, bedrijfsrevisor of accountant
  • Ondernemingen die nog niet gestart waren in de referentieperiode tonen de prestaties in de referentieperiode aan door de verwachte prestaties, vermeld in het financieel plan (in dit geval is geen verklaring van een erkende externe boekhouder, accountant of bedrijfsrevisor via een bevestiging door een externe boekhouder, bedrijfsrevisor of accountant).
  • Als de omzet in de voormelde referentieperiode abnormaal laag is, wordt die periode vervangen door een andere representatieve referentieperiode in 2019 of 2020.

Opgelet, de referentie periode omvat de periode 1 juli tot en met 30 september en is dus niet langer op maandbasis!

Het Vlaams Beschermingsmechanisme voor de periode juli - september 2021 is evenwel uitsluitend voorbehouden voor ondernemers uit de volgende sectoren: 

 • Discotheek en dancing: een uitgaansgelegenheid die bestaat uit een of meerdere zalen waar hoofdzakelijk gedanst wordt op muziek en die in de subsidieperiode verplicht gesloten is ten gevolge van de coronavirusmaatregelen;
 • Feestzaal: een ruimte in een gebouw of aangelanden ervan, die tegen betaling ter beschikking wordt gesteld aan klanten voor het organiseren van feesten en waar hoofdzakelijk dranken en spijzen worden geleverd in eigen beheer of via een externe cateraar.
 • Hotel: exploitatie van toeristische verblijfsaccommodatie die voldoet aan de erkenningsvoorwaarden voor hotel van Toerisme Vlaanderen.
 • Eventbedrijf: onderneming wiens normale hoofdactiviteit bestaat in het organiseren van events, feesten en voorstellingen of op contractuele basis de toelevering verzekeren van goederen of diensten aan deze organisatoren, al dan niet onder de vorm van verhuur.

De ondernemingen dienen aanvullend ook te beschikken over de relevante NACE-code(s)die bij deze omschrijvingen horen. Raadpleeg hier de indicatieve lijst van Nacecodes die VLAIO daarvoor zal gebruiken. 

Het heeft trouwens geen zin om jouw nacecodes nu nog aan te passen: enkel de nacecodes waarmee je op 1 juli 2021 was ingeschreven, worden in rekening genomen. 

Hoeveel? 

De steun bedraagt in principe 10% van de omzet (exclusief BTW) die je in de referentieperiode (juli - september 2019) gerealiseerd hebt, als je een vennootschap hebt of zelfstandige in hoofdberoep (of gelijkgestelde in bijberoep) bent. Voor vennootschappen geldt bijkomend de voorwaarde dat ze minstens één werkend vennoot of VTE moeten hebben. 

Er wordt geen minimumbedrag aan stuen voorzien, wel maximumbedragen:

 • 22.500 euro voor wie tot 9 VTE's in dienst heeft; (het moet gaan om personen die ingeschreven zijn bij de RSZ)
 • 45.000 euro voor wie 10 - 49 VTE's in dienst heef; 
 • 120.000 euro voor wie 50 VTE's in dienst heeft of meer.

Ben je ondernemer in bijberoep, dan wordt de steun gehalveerd. Je krijgt dan dus 5% van de omzet (excl. BTW) die je in juli - september 2019 realiseerd, en ook de bovenstaande maxima worden gehalveerd. Ondernemer in bijberoep: jouw beroepsinkomen in 2019 lag tussen 6996,89 euro en 13.993,78 euro, en je oefent geen betrekking als loontrekkende uit die 80% of meer bedraagt van een voltijdse betrekking.

Een startende zelfstandige die in 2019 geen volledig beroepsinkomen heeft, wordt gelijkgesteld met één van bovenstaande gevallen gelet op het verwachte beroepsinkomen, vermeld in het financieel plan

Overige voorwaarden

 • Ben je als ondernemer verplicht een witte kassa te gebruiken, dan krijg je geen steun als je die niet hebt. 
 • Ondernemingen in moeilijkheden komen niet in aanmerking voor steun. Het gaat dat om ondernemingen die zich in stopzetting, vereffening, ontbinding of faillissement bevinden, of die in een insolventieprocedure zitten. Ook de ondernemingen in moeilijkheden, vermeld in lid 22, c, en c bis, van de tijdelijke kaderregeling COVID-19, zijn uitgesloten van steun. 
 • Worden eveneens uitgesloten van steun: 
  • holdings, management-, of patrimoniumvennootschappen
  • de ondernemingen waarvan de zaakvoerder als bestuurder of vennoot verbonden is met een andere onderneming die de subsidie heeft ontvangen en waaraan zij zakelijke diensten verlenen
  • de ondernemingen die op 1 juli 2021 nog niet opgestart waren en niet beschikten over een actieve exploitatiezetel in het Vlaamse Gewest overeenkomstig de Kruispuntbank van Ondernemingen
  • ondernemingen die vrijwillig gesloten zijn in de subsidieperiode, tenzij de onderneming gesloten is ten gevolge van de normale jaarlijkse sluiting

Hoe je premie aanvragen?

Je kan je premie aanvragen via Vlaio, het Agentschap Innoveren en Ondernemen. De concrete modaliteiten voor de aanvraag moeten nog bekend gemaakt worden. 

 

Meer over: Corona
Thema: Actueel

Op zoek naar meer ondernemersinfo?

Voor andere nuttige ondernemersinfo
raadpleeg hier het UNIZO Kennisnet:
geef je zoekterm in of zoek per thema
of trefwoord in onze databank.

Of contacteer UNIZO Ondernemerslijn voor
een persoonlijk eerstelijns advies of een
nuttig contact.

Ons adviesteam staat voor je klaar!