Hoe bewijst u de basiskennis bedrijfsbeheer als startende ondernemer?

Laatste aanpassing: 
08/09/2020

Let op: onderstaande regels gelden in het Vlaamse Gewest. Voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gelden andere regels.

Wie een eigen zaak wil starten in Vlaanderen, moest tot voor kort bewijzen dat hij of zij beschikte over de nodige 'basiskennis bedrijfsbeheer'. Sinds 1 september 2018  is de verplichting om een attest te moeten voorleggen, weggevallen.   

Sinds wanneer?

De regeling trad op 1 september 2018 in werking. De Vlaamse Regering heeft wel beslist om de afschaffing van het attest te koppelen aan een uitgewerkt actieplan om er toch voor te zorgen dat starters zich (vrijwillig) laten begeleiden bij de opstart van hun zaak. 

De verplichting om een attest voor te leggen werd om drie redenen afgeschaft: 

  • Het huidige systeem was grotendeels uitgehold: het attest werd gegeven aan iedereen met een diploma hoger onderwijs; de zaakvoerder hoefde het attest niet zelf te kunnen voorleggen, maar kon dat ook doen via aangestelden ( bv. een werknemer);
  • De kennis die werd vereist was vooral theoretisch, terwijl de focus meer op de praktijk zou moeten liggen. 
  • België is het enige land in Europa waar het attest werd gevraagd. Aan startende ondernemers uit andere EU-lidstaten konden we geen attest vragen, en de Europese Commissie liet duidelijk verstaan ernstige vragen te hebben bij ons systeem van Basiskennis Bedrijfsbeheer.

Wil dat zeggen dat iedereen nu zomaar zal kunnen starten?

De startende ondernemer zal inderdaad geen attest meer moeten voorleggen. Maar, startende ondernemers zullen ook nog steeds leningen, verzekeringen, vergunning, … moeten aanvragen. Bij die aanvragen zal uiteraard ook de ‘kwaliteit’ van de startende ondernemer mee in rekening worden genomen. Voor een aantal gereglementeerde beroepen waarvoor nog steeds een extra (sectorale of intersectorale) beroepsbekwaamheid moest worden aangetoond, is die verplichting eveneens weggevallen op 1 januari 2019. Tot slot bestaat ook de Centrale Examencommissie Ondernemersvaardigheden niet langer. 

Is kennis van bedrijfsbeheer dan niet meer van belang als je een eigen zaak wil runnen?

Een goede kennis bedrijfsbeheer blijft cruciaal! Zelf blijft UNIZO daarom volop starters en jonge ondernemers op weg helpen met zeer praktijkgerichte trajecten voor het opmaken van uw ondernemingsplan / businessplan: check het hier (Go4Business).

Wat met Brussel en Wallonië?

In tegenstelling tot Vlaanderen, houden Brussel en Wallonië voorlopig vast aan het attest. Maar in de teksten die voorliggen, zitten wel mechanismen om te vermijden dat iedereen zich nu in Vlaanderen zou komen vestigen.

Wat vindt Unizo hier eigenlijk van?

Lees hier het persbericht daarover.

 

Meer over: Starten, Bedrijfsbeheer

Op zoek naar meer ondernemersinfo?

Voor andere nuttige ondernemersinfo
raadpleeg hier het UNIZO Kennisnet:
geef je zoekterm in of zoek per thema
of trefwoord in onze databank.

Of contacteer UNIZO Ondernemerslijn voor
een persoonlijk eerstelijns advies of een
nuttig contact.

Ons adviesteam staat voor je klaar!