Een wettelijke garantie van 6 maanden of 2 jaar voor de consument?

Laatste aanpassing: 
24/06/2020

De consument kan de wettelijke garantie in principe inroepen tot 2 jaar na de levering van het goed. Echter:

  • Indien het goed defect gaat binnen de eerste zes maanden na de levering, wordt er verondersteld dat het gebrek bestaat sinds de levering. De verkoper moet het tegendeel bewijzen indien hij niet akkoord gaat.
  • Indien het defect van het goed meer dan zes maanden na de levering wordt vastgesteld, dan moet de consument bewijzen dat het gebrek al bestond op het moment van de levering.

Wanneer een verkoper geconfronteerd wordt met een defect product (bv. een gsm met defecte batterij) is hij op basis van de garantiewetgeving gehouden dit toestel kosteloos te laten herstellen (of vervangen) wanneer de consument zich in de eerste 6 maanden na de aflevering/aankoop van het toestel bij hem aandient. In dat geval is de verkoper bovendien slechts gehouden tot herstel/vervanging indien hij niet het bewijs kan leveren dat het defect te wijten is aan onoordeelkundig gebruik door de consument (bv. niet volgen van de gebruikershandleiding door de batterij eerst één keer volledig op te laden). In de praktijk is dit bewijs soms moeilijk te leveren en zal de verkoper in die eerste zes maanden in vele gevallen gehouden zijn tot kosteloos herstel. Hij kan de door hem gemaakte kosten echter wel verhalen op de producent via een regresvordering.

Vanaf de 7de maand na de levering aan de consument van het toestel aan de consument liggen de kaarten echter helemaal anders. Indien de consument zich vanaf de 7de maand na levering/aankoop bij de handelaar aandient met een defecte gsm, is de verkoper niet langer zonder meer gehouden tot kosteloos herstel. Het is dan de consument die moet bewijzen dat het defect al bestond op het ogenblik dat hij de gsm in ontvangst nam/na aankoop. In de praktijk is dit niet zo eenvoudig. Temeer omdat de consument het product vaak al gedurende 6 maanden zonder problemen heeft gebruikt. Indien de consument dan ook niet het bewijs kan leveren dat dit gebrek al vanaf de levering bestond, is de verkoper niet langer gehouden om het defecte toestel kosteloos te herstellen of te vervangen. Hij kan in dat gevel wel degelijk herstelkosten aan de klant aanrekenen.

Voorbeeld

Stel dat u als handelaar 8 maanden na aankoop van een product door de consument geconfronteerd wordt met de vraag naar herstel onder garantie:

Laat dan de consument het bewijs leveren dat het gebrek al bestond op het ogenblik van de levering/aankoop:

→ levert de consument dit bewijs niet → geen garantie zonder bewijs!

levert de consument het bewijs wel → herstel/vervanging onder garantie aan gebruik het door de consument geleverde bewijs als basis voor de uitoefening van uw regresrecht ten aanzien van de producent van het product!

Meer over: Garantie
Thema: Juridisch

Op zoek naar meer ondernemersinfo?

Voor andere nuttige ondernemersinfo
raadpleeg hier het UNIZO Kennisnet:
geef je zoekterm in of zoek per thema
of trefwoord in onze databank.

Of contacteer UNIZO Ondernemerslijn voor
een persoonlijk eerstelijns advies of een
nuttig contact.

Ons adviesteam staat voor je klaar!