Er is een besmetting vastgesteld in mijn zaak, wat nu?

Laatste aanpassing: 
20/10/2020

Moet ik mijn zaak nu sluiten?

Neen, dat is niet nodig (behalve wanneer al jouw personeelsleden als ‘hoogrisico’-contact beschouwd zouden worden, zie verder). Er wordt wel aangeraden om jouw zaak grondig te reinigen en te ontsmetten, indien er een besmetting is vastgesteld.

Moet ik mijn klanten waarschuwen?

Neen, dat moet je zelf niet doen. Indien er een besmetting is vastgesteld in jouw zaak, dan treedt de contact tracing in werking. Zij zullen nagaan of bepaalde klanten een ‘hoogrisico’-contact hebben gehad met de besmette persoon, en indien dat het geval was, de betrokken klant vragen om in quarantaine te gaan. Maar het heeft dus geen zin jouw klanten zelf actief aan te schrijven.

Moet ik mijn personeel naar huis sturen?

Ook dat moet je niet zelf doen. Is er een besmetting vastgesteld in jouw zaak, dan zal zoals gezegd de contact tracing in werking treden. Indien deze contact tracers vaststellen dat één van jouw andere personeelsleden  als ‘hoogrisico’-contact moet worden beschouwd, zal dat personeelslid in quarantaine moeten gaan voor 10 dagen. Hij wordt niet getest, tenzij hij symptomen vertoont.  Kan de betrokken werknemer van thuis uit verder werken, dan is dat geen probleem. Is thuiswerk niet mogelijk voor de betrokken werknemer, dan zal een quarantaine-attest worden uitgereikt door de arts, en kan de betrokken werknemer op tijdelijke werkloosheid worden geplaatst. 

Wat als ik als zelfstandige zelf als ‘hoog risico’-contact wordt gezien?

In dat geval zal je worden gevraagd om in quarantaine te gaan. Je kan dan een overbruggingsrecht aanvragen via jouw sociaal verzekeringsfonds

Als je zelf symptomen zou beginnen krijgen, dan neem je best contact met de huisarts, om na te gaan of een test nodig is. Als je besmet zou zijn, kan je beroep doen op bepaalde uitkeringen

Kan ik aansprakelijk worden gesteld voor een besmetting in mijn zaak?

Dat zal in de praktijk niet snel gebeuren. Eerst en vooral omdat het niet eenvoudig zal zijn om aan te tonen dat de besmetting in jouw zaak heeft plaatsgevonden. Maar vooral omdat je als ondernemer een besmetting nooit volledig kan voorkomen. Het enige wat je kan (en moet!) doen is het nemen van de nodige veiligheidsmaatregelen om de kans op besmetting zo laag mogelijk te houden, zowel voor jouw klanten als voor jouw werknemers. Ook vanuit dat perspectief is het dus belangrijk om de voorgeschreven veiligheids- en hygiënemaatregelen nauwgezet te volgen!

Zijn er specifieke richtlijnen voor de ontsmetting van de ruimte?

Er zijn geen specifieke maatregelen nodig om de ruimte te ontsmetten. Het volstaat het kantoor/de ruimte waar de persoon werkt en de gedeelde ruimtes zoals keuken en toiletten grondig te reinigen met de gebruikelijke reinigingsmiddelen. Je moet ook de algemene handhygiëne blijven stimuleren bij het personeel.

Meer over: Corona
Thema: Actueel

Op zoek naar meer ondernemersinfo?

UNIZO ondernemerslijn - 0800 20 750Voor andere nuttige ondernemersinfo
raadpleeg hier het UNIZO Kennisnet:
geef je zoekterm in of zoek per thema
of trefwoord in onze databank.

Of contacteer UNIZO Ondernemerslijn voor
een persoonlijk eerstelijns advies of een
nuttig contact.

Ons adviesteam staat voor je klaar!