Heb ik als bijberoeper ook recht op de coronasteunmaatregelen?

Terecht krijgt onze UNIZO Coronalijn de vraag van zelfstandigen in bijberoep of ook zij een beroep kunnen doen op de coronasteunmaatregelen. Op dit moment bestaat hierover nog veel onduidelijkheid. Uiteraard volgt UNIZO dit op de voet. We houden je op de hoogte.  

Dit weten we zeker: 

Vermindering van sociale bijdragen: JA

Als bijberoeper kan je hierop een beroep doen. Een zelfstandige betaalt elk kwartaal sociale bijdragen. Dit worden berekend op het netto belastbaar inkomen van het jaar zelf. Omdat dit pas twee jaar na de belastingaangifte officieel gekend is, betaal je eerst voorlopige bijdragen en daarna een herziening. De voorlopige bijdragen worden in principe berekend op basis van het netto belastbaar inkomen van het jaar zelf. Als je echter weet – vb. door de coronacrisis – dat je inkomen dit jaar lager zal liggen dan 2 jaar geleden, kan je de voorlopige bijdragen verminderen. Je moet dit aanvragen via het sociaal verzekeringsfonds voor de vervaldag voor dit kwartaal.

Uitstel van betaling van de sociale bijdragen: JA, maar

Wie moeilijkheden heeft om de sociale bijdragen te betalen en voorlopige bijdragen betaalt die minstens gelijk zijn aan de minimumbijdragen voor zelfstandigen in hoofdberoep (berekend op een netto belastbaar inkomen van 13.993,78 euro per jaar) kan tot 15 juni een betalingsuitstel van één jaar aanvragen voor de voorlopige sociale bijdragen van het eerst en het tweede kwartaal van 2020 en voor de regularisatiebijdragen die op 31 maart 2020 betaald moeten zijn. Neem contact op met jouw sociaal verzekeringsfonds voor meer informatie.

Een vrijstelling van sociale bijdragen voor de eerste 2 kwartalen van het jaar 2020: NEEN

Op dit ogenblik kan je hiervan nog niet genieten als zelfstandige in bijberoep. 

Overbruggingsrecht: JA, maar

In tegenstelling tot het klassieke overbruggingsrecht hebben zelfstandigen in bijberoep ook toegang tot het crisis-overbruggingsrecht op voorwaarde dat ze voorlopige sociale bijdragen betalen die minstens gelijk zijn aan de minimumbijdragen voor zelfstandigen in hoofdberoep (berekend op een netto belastbaar inkomen van 13.993,78 euro per jaar).

De Vlaamse hinderpremie: Onder voorwaarden

Zelfstandigen in bijberoep komen enkel in aanmerking als je, omwille van de hoogte van je beroepsinkomen, gelijkaardige sociale bijdragen zoals een zelfstandige in hoofdberoep betaalt.                             

Werknemer in hoofdberoep? En door de coronacrisis in tijdelijke werkloosheid geplaatst? 

Tijdens de tijdelijke werkloosheid mag je nu wel je bijberoep blijven uitoefenen, als je voldoet aan volgende voorwaarden: 

  • Je oefent je bijberoep al langer dan 3 maanden uit
  • Je geeft dit (verplicht) aan
  • Je mag je bijberoep niet uitoefenen tussen 7u. en 18u.
  • De netto-inkomsten die hoger liggen dan 14,54 euro gaan af van de werkloosheidsuitkering. Dit gebeurt op basis van het laatst bekende aanslagbiljet. Daardoor kan de werkloosheidsuitkering erg laag liggen, terwijl je als zelfstandige geen recht hebt op een overbruggingsrecht. UNIZO kaart dit aan bij de overheden en probeert hiervoor een oplossing te zoeken.

Contacteer je vakbond, de Hulpkas voor Werkloosheid (HVW) of de RVA voor meer informatie. Je blijft wel bijberoeper.

(bron: Liantis)

Andere info die je moet weten over de impact van het coronavirus op jouw bedrijf?

Ga naar het overzicht

Meer over: Corona
Thema: Actueel

Op zoek naar meer ondernemersinfo?

UNIZO ondernemerslijn - 0800 20 750Voor andere nuttige ondernemersinfo
raadpleeg hier het UNIZO Kennisnet:
geef je zoekterm in of zoek per thema
of trefwoord in onze databank.

Of contacteer UNIZO Ondernemerslijn voor
een persoonlijk eerstelijns advies of een
nuttig contact.

Ons adviesteam staat voor je klaar!