Kan u een werknemer ontslaan wegens langdurige ziekte of wegens een handicap?

Laatste aanpassing: 
19/08/2020

De Antidiscriminatiewet verbiedt discriminatie op grond van handicap en de huidige of toekomstige gezondheidstoestand.

Het ontslag omwille van handicap, is een verboden discriminatie wanneer het niet gebaseerd is op een wezenlijke en bepalende beroepsvereiste. De weigering om redelijke aanpassingen te treffen ten voordele van een persoon met een handicap, wordt eveneens als een verboden discriminatie beschouwd. Tenslotte is ook het ontslag dat gebaseerd is op langdurige arbeidsongeschiktheid een verboden discriminatie wanneer u het ontslag niet objectief en redelijk kan verantwoorden.

Een schending van het discriminatieverbod kan leiden tot de toekenning van een schadevergoeding gelijk aan 6 maanden loon.

Daarnaast is er ook de bescherming tegen kennelijk onredelijk ontslag. Een kennelijk onredelijk ontslag kan leiden tot de toekenning van een schadevergoeding tussen 3 en 17 weken loon.

Meer over: Ontslag, Ontslag van arbeidsongeschikte medewerkers, Ontslagbescherming
Thema: Personeel

Op zoek naar meer ondernemersinfo?

UNIZO ondernemerslijn - 0800 20 750Voor andere nuttige ondernemersinfo
raadpleeg hier het UNIZO Kennisnet:
geef je zoekterm in of zoek per thema
of trefwoord in onze databank.

Of contacteer UNIZO Ondernemerslijn voor
een persoonlijk eerstelijns advies of een
nuttig contact.

Ons adviesteam staat voor je klaar!