Mag ik mijn openingsuren aanpassen?

Door de corona-crisis wil je misschien graag langer open blijven in de week of in het weekend om het verlies wat te beperken. Mag dat? 

Openingsuren

Wat openingsuren betreft, moeten we een onderscheid maken tussen winkels en diensten: 

  • Diensten (horeca, kappers ...) zijn niet onderworpen aan wetgeving. Zij bepalen dus zelf hun openingsuren en sluitingsdagen!
  • Winkels (verkoop van goederen) moeten wel sluitingsuren respecteren. Zij moeten gesloten zijn voor 5 uur en na 20 uur. Op vrijdag en werkdagen die aan een wettelijke feestdag voorafgaan mogen ze open blijven tot 21 uur. Met andere woorden: zonder dat hiervoor nieuwe maatregelen genomen moeten worden, en zonder dat je dat ergens moet melden of aanvragen, mag je nu al wettelijk je openingsuren verruimen tot 20u. Van maandag tot donderdag en tot 21 uur op vrijdag! Bovendien gelden er ook uitzonderingen op de verplichte sluitingsuren voor bijvoorbeeld krantenwinkels, tankstations, bepaalde voedingswinkels... 
  • Naar aanleiding van de coronacrisis werd voor eet-en drinkgelegenheden wel bepaald dat zij mogen geopend zijn vanaf het normale openingsuur tot 01u00. Nachtwinkels mogen openblijven vanaf het gebruikelijk openingsuur tot 1 uur ‘s nachts. Onder nachtwinkels wordt verstaan: iedere vestigingseenheid waarvan de netto verkoopoppervlakte niet groter dan 150 m² is, die geen andere activiteiten uitoefent dan de verkoop van algemene voedingswaren en huishoudelijke artikelen en die op duidelijke en permanente manier de vermelding " Nachtwinkel " draagt. Tankstations en aangelegen winkels worden niet beschouwd als nachtwinkels.
  • evenementen, voorstellingen, recepties, banketten, kermissen en wedstrijden mogen niet doorgaan tussen 1u 's nachts en 6u 's ochtends.

Sluitingsdagen

Ook hier gelden de regels enkel voor handelaars, niet voor dienstverleners. 

Een handelaar mag zijn wekelijkse sluitingsdag vrij kiezen. In principe kan je dus je wekelijkse sluitingsdag verplaatsen. Er zijn wel twee beperkingen: 

  • de wekelijkse sluitingsdag moet in principe gedurende zes maanden dezelfde blijven. 
  • je mag niet zomaar personeel op een andere dag inzetten. Je moet daar toestemming voor hebben van het personeelslid en er zullen ook aanpassingen moeten gebeuren aan het arbeidsreglement/de arbiedsovereenkomst. Neem hier dus zeker eerst contact voor op met jouw sociaal secretariaat !

Andere info die je moet weten over de impact van het coronavirus op jouw bedrijf?

Ga naar het overzicht

Meer over: Corona

Op zoek naar meer ondernemersinfo?

UNIZO ondernemerslijn - 0800 20 750Voor andere nuttige ondernemersinfo
raadpleeg hier het UNIZO Kennisnet:
geef je zoekterm in of zoek per thema
of trefwoord in onze databank.

Of contacteer UNIZO Ondernemerslijn voor
een persoonlijk eerstelijns advies of een
nuttig contact.

Ons adviesteam staat voor je klaar!