Nieuw in 2019: nieuwe regels voor zelfstandigen

Laatste aanpassing: 
19/12/2018

Het nieuwe systeem van kinderbijslag: “het Groeipakket”

Het Groeipakket is het nieuwe kinderbijslagsysteem in Vlaanderen dat ingaat vanaf 1 januari 2019. Dat pakket is een verzameling van financiële tegemoetkomingen voor elk kind in elk gezin en bestaat uit: een startbedrag bij de geboorte, een maandelijks bedrag en een schoolbonus.

Elk kind geboren vóór 1 januari 2019 blijft ook na 1 januari dezelfde basisbedragen ontvangen als voordien (incl. rang- en leeftijdstoeslag). Maar die kinderen kunnen wel onmiddellijk genieten van de schoolbonus, de kinderopvangtoeslag, de kleutertoeslag en de schooltoeslag (vanaf schooljaar 2019-2020) uit het Groeipakket. Meer weten?

Surf naar www.groeipakket.be

Hoger brutopensioen garandeert steeds hoger nettopensioen

Door complexe fiscale regels kon een verhoging van een brutopensioen tot voor kort resulteren in een lager nettopensioen. Dankzij een nieuwe belastingberekening zal een hoger brutopensioen of een ander inkomen boven op het pensioen nu steeds ook een hoger nettopensioen opleveren.

Moederschapsuitkering voor zelfstandigen sneller uitbetaald

Sommige ziekenfondsen betalen de moederschapsuitkering voor zelfstandigen momenteel uit na 4 maanden. Maar vanaf 2019 wordt élk ziekenfonds verplicht om die uitkering aan zelfstandige moeders steeds binnen de maand uit te betalen.

Recht op arbeidsongeschiktheidsuitkering na 65 jaar

Zelfstandigen die hun werk verderzetten na de leeftijd van 65 jaar, kunnen voortaan een arbeidsongeschiktheidsuitkering krijgen. Momenteel kan je daar als zelfstandige geen aanspraak op maken eens je de pensioenleeftijd hebt bereikt, waardoor 65-plussers bij tegenslag vaak noodgedwongen op pensioen gaan. Als zelfstandige zal je nu vanaf 2019, net zoals werknemers, kunnen rekenen op een ziekte-uitkering van 6 maanden. Bovendien blijf je in die periode je pensioen verder opbouwen, als je nadien weer aan de slag gaat.

Nieuwe regels voor vennootschappen op komst

Opgelet: dit is nog onder voorbehoud! Door de val van de regering dreigt dit er niet te komen...

Momenteel bestaan er 15 soorten vennootschappen. Vanaf 1 mei 2019 worden die gereduceerd tot 4 basisvennootschappen. Daarnaast zal dan nog enkel de vzw blijven bestaan. Als jouw vennootschap niet tot een van die 4 vormen behoort, zal je ze dus moeten omzetten naar:

  • een naamloze vennootschap of nv
  • een besloten vennootschap of bv
  • een coöperatieve vennootschap of cv,
  • een personenvennootschap (de maatschap)

Wat verandert er nog?

De besloten vennootschap of bv (de huidige bvba) wordt dé standaardvennootschap voor kmo’s. Bovendien zal je in de toekomst de aandelen makkelijker kunnen overdragen. Nieuw is ook dat er voor de bv geen minimumkapitaal meer nodig zal zijn. Maar er worden wel enkele nieuwe vereisten opgelegd.

Ook voor nv's komen er een aantal wijzigingen.

Daarnaast komen er ook nieuwe regels rond de bestuursaansprakelijkheid.

Aangifte wie de eigenlijke baas is in je vennootschap (UBO-register)

In het kader van de anti-witwaswetgeving wordt elke vennootschap verplicht om door te geven wie de 'uiteindelijke begunstigden' zijn binnen de vennootschap. De overheid legt ook criteria vast om te bepalen wie deze personen zijn. Je moet ook bepaalde gegevens over deze personen inbrengen in een speciaal daartoe opgericht register van uiteindelijk begunstigden (het UBO-register): o.a. naam en voornaam, geboortedatum, nationaliteit, verblijfsadres,… Dat moet gebeuren tegen uiterlijk 31 maart 2019.

Meer over: Belastingen, Aftrekbare beroepskosten, Sociaal statuut
Thema: Actueel

Je ziet meer als UNIZO lid

Deze inhoud is enkel voor UNIZO-leden, of word nu lid.

Op zoek naar meer ondernemersinfo?

UNIZO ondernemerslijn - 0800 20 750Voor andere nuttige ondernemersinfo
raadpleeg hier het UNIZO Kennisnet:
geef je zoekterm in of zoek per thema
of trefwoord in onze databank.

Of contacteer UNIZO Ondernemerslijn voor
een persoonlijk eerstelijns advies of een
nuttig contact.

Ons adviesteam staat voor je klaar!