Richtlijnen Hotels

Laatste aanpassing: 
06/06/2020

Voor de hotelsector werden door Horeca Vlaanderen en de overheid specifieke richtlijnen ontwikkeld voor een veilige dienstverlening: 

Alvorens op te starten

 • Zorg vóór de heropstart voor een complete reiniging van de materialen en ruimtes die gebruikt worden door het personeel en de gasten.
 • Duid een COVID-19 coördinator aan, indien er geen interne preventieadviseur is. Zorg ervoor dat deze persoon een degelijke opleiding heeft gekregen.
 • Communiceer tijdig met werknemers, inclusief tijdelijke werkkrachten en de terbeschikkinggestelde werknemers door onderaannemers, en alle andere stakeholders over de COVID-19-regels in de horecaonderneming. Werk hiervoor zoveel mogelijk met pictogrammen.
 • Maak de COVID-19-preventiemaatregelen en afspraken via affichage en signalisatie (vloermarkeringen en dergelijke) zichtbaar en duidelijk bij alle ingangen van de onderneming, binnen de uitbating, op de terrassen en via de website en socialemediakanalen. Schakel de arbeidsgeneesheer in indien nodig.
 • Leg vooraf aan alle werknemers de voorziene COVID-19-preventiemaatregelen uit en zie erop toe dat ze deze strikt naleven. Spreek de werknemers direct aan bij niet-naleving.
 • Oudere werknemers en werknemers met chronische medische problemen met een hoger COVID-19 risico krijgen, waar mogelijk, opdrachten met zo beperkt mogelijk contact met gasten.
 • Doe al het mogelijke om de fysieke afstand van 1,5 meter zo goed mogelijk na te streven. Werk bijvoorbeeld met vloermarkeringen om dit te ondersteunen / om de circulatie te organiseren (vaste, duidelijke gemarkeerde wacht- en looppaden buiten en binnen in de horecazaak)
  • Blijkt dit onmogelijk voor contacten werknemer/werknemer, voorzie dan extra beschermingsmaatregelen zoals bvb. mondmaskers, plexischermen of andere fysieke barières. Houd geen besprekingen of taakverdelingen in kleine vertrekken.
  • Blijkt dit onmogelijk voor contacten klant/klant, voorzie dan extra beschermingsmaatregelen zoals bvb. Plexischermen of andere fysieke barières.
 • Voorzie de noodzakelijke handhygiëne voor het personeel en de gasten. Stel middelen ter beschikking om de handen te wassen (bij voorkeur met water en vloeibare handzeep) en te drogen (papieren doekjes of papier op rol, geen handdoeken of elektrische handdrogers) en/of te ontsmetten. Voorzie geschikte handgels op plaatsen waar handen wassen niet mogelijk is. Plaats ook handgel of ontsmettingsmiddel aan iedere in- en uitgang.
 • Voorzie alle andere nuttige beschermingsmiddelen voor het personeel zoals die door de overheid worden voorgeschreven. Zoals bvb. mondmaskers of hygiënische handschoenen. Zorg ervoor dat het personeel zo weinig mogelijk materiaal deelt (keukengerei, poetsgerei, administratief materiaal zoals telefoons, toetsenborden, stylo’s, …)
 • Voorzie in de sanitaire installaties van de onderneming uitsluitend papieren handdoeken of papier op rol en afsluitbare vuilnisbakken. Het gebruik van het sanitair door niet-gasten is verboden.
 • Stimuleer het contactloos of elektronisch betalen en vermijd cash zo veel als mogelijk.
 • Kleedkamers van het personeel moeten absoluut gescheiden zijn van deze van de gasten. Dit geldt bij voorkeur ook voor het sanitair. Er moeten duidelijke afspraken gemaakt worden inzake het leveren en onderhouden van de arbeidskledij op ondernemingsvlak.
 • De fitness, wellness en baden blijven gesloten tot de Nationale Veiligheidsraad anders beslist.
 • Wat ventilatie betreft wordt er aangeraden de luchtverversingssnelheid te verhogen en zo veel mogelijk buitenlucht aan te voeren, hetzij door middel van natuurlijke ventilatie, hetzij door middel van mechanische ventilatie, afhankelijk van de gelegenheid. Bij gebruik van mechanische ventilatiesystemen is het onderhoud van kunstmatige ventilatiesystemen volgens de instructies van de fabrikant, met name wat de reiniging en vervanging van de filters betreft, van essentieel belang.
 • Leg in een actieplan vast hoe moet worden omgegaan met besmette personen.
  • De horecaondernemer mag personeel met gezondheidsklachten niet naar het werk laten komen. Indien de klachten optreden tijdens de werkuren, wordt het personeelslid onmiddellijk en op een veilige manier naar huis gestuurd (i.e. met een mondmasker, bij voorkeur geen openbaar vervoer, ontsmetting van materialen waar de medewerker de afgelopen 2 dagen vooral in contact mee is geweest).
  • De horecaondernemer informeert bij aankomst over de regels in verband met de gezondheid van de gasten, mag gasten met gezondheidsklachten die mogelijk op COVID19 wijzen niet laten inchecken en moet hen de toegang tot de onderneming weigeren.
  • Indien de klachten optreden tijdens het verblijf, wordt onmiddellijk een arts verwittigd. De vermoedelijk besmette persoon moet onmiddellijk worden opgedragen een masker te dragen en de hoest-/niesetiquette en de handhygiëneprocedures in acht te nemen.
  • De vermoedelijk besmette persoon moet ten minste 2 m van andere personen gescheiden worden gehouden en voor zover mogelijk een eigen kamer krijgen om zich in te isoleren, met eigen sanitaire voorzieningen.
  • Het vermoedelijke geval moet, met inachtneming van de wetgeving inzake gegevensbescherming, worden gemeld bij de lokale medische diensten.
  • Gelegenheden werken mee en verstrekken alle nodige informatie over andere gasten of personeelsleden die in de gelegenheid mogelijk in contact zijn gekomen met de besmette persoon gedurende de periode die 2 dagen vóór het opkomen van de symptomen van de besmette persoon begint en 14 dagen daarna eindigt.
  • Indien een vermoedelijk of bevestigd geval van COVID-19 in een binnenruimte heeft verbleven, moet deze ruimte eerst goed worden geventileerd gedurende ten minste 1 uur en vervolgens zorgvuldig met een neutraal detergens worden gereinigd, waarna de oppervlakken worden ontsmet met een ontsmettingsmiddel dat werkzaam is tegen virussen. Als alternatief kunnen 0,05-0,1 % natriumhypochloriet of producten op basis van ethanol (ten minste 70 %) worden gebruikt voor ontsmetting na de reiniging met een neutraal detergens. Alle mogelijk besmette textielproducten (bv. handdoeken, beddengoed, gordijnen, tafelkleden enz.) moeten op 90 °C worden gewassen met een gewoon wasmiddel. Indien de kenmerken van de stof niet toelaten dat deze zo heet wordt gewassen, moeten bleekmiddel of andere middelen voor de ontsmetting van textiel aan de wascyclus worden toegevoegd.
  • Wat moet gebeuren als een personeelslid ziek wordt ? Volg hiervoor de richtlijnen van de FOD WASO (https://werk.belgie.be/nl/nieuws/hoe-ga-ik-als-werkgever-om-met-werkneme....
  • Vraag aan vertrekkende gasten je te informeren indien ze binnen de 14 dagen na hun verblijf ziek worden.

 

ONTHAAL, RECEPTIE, CHECK-IN EN CHECK-OUT

 • Werk zo veel mogelijk op reservatie.
 • Per logies moeten de contactgegevens van één gast ten laatste bij aankomst geregistreerd worden en gedurende 14 dagen bewaard om de eventuele contact tracing nadien te vergemakkelijken. Deze contactgegevens mogen voor geen andere doeleinden gebruikt worden dan in het kader van de bestrijding van COVID-19 en de gasten moeten daarvoor hun toestemming geven. Gasten die weigeren wordt de toegang ontzegd.
 • Vóór hun aankomst in een accommodatie moeten de gasten informatie ontvangen over de huidige richtsnoeren van de lokale volksgezondheidsinstanties en over specifieke maatregelen die in de accommodatie zijn genomen. De gasten moeten ervan op de hoogte worden gesteld dat zij hun verblijf moeten uitstellen indien zij symptomen hebben die op COVID-19 kunnen wijzen, of indien zij in de 14 dagen voor hun geplande verblijf in contact zijn geweest met een persoon met COVID-19 of met symptomen die op COVID-19 duiden.
 • Afficheer bij de ingang van de zaak de regels die van toepassing zijn op de klanten en breng ze bij het inchecken in herinnering :
  • Houd zo veel mogelijk afstand van elkaar, steeds minimaal 1,5 m
  • Kom niet naar de horecaonderneming indien je zelf of één van je naasten griepsymptomen vertoont
  • Volg steeds rigoureus de instructies van de personeelsleden van de horecaonderneming
  • Geef niemand een hand, kus of omhelzing en vermijd elk fysiek contact tussen personeel en/of klanten
  • Hoest of nies in je elleboog of in een papieren zakdoek die je onmiddellijk nadien weggoot in een vuilnisbak met een deksel,
  • Zorg steeds voor een goede handhygiëne door gebruik te maken van de aanwezige handgels of door je handen voldoende te wassen.Was je handen telkens bij aankomst en vertrek.
  • Gelieve contactloos of elektronisch te betalen, vermijd cash zo veel als mogelijk
 • Doe een welkomstgesprek met je klanten, waarbij je hen informeert, sensibiliseert en hen de voorziene preventiemaatregelen en de regels in verband met de gezondheid van de gasten toelicht. Gasten moeten alle noodzakelijke informatie vóór en bij aankomst op een toegankelijke manier ontvangen, over alle maatregelen van de lokale volksgezondheidsinstanties, alsmede over specifieke maatregelen die worden genomen en die van invloed zijn op hun aankomst, verblijf en vertrek. Gasten moeten via specifieke infoborden bij de ingang van de horecaonderneming worden geïnformeerd over de tekens en symptomen van COVID-19, wat ze moeten doen als ze tijdens hun verblijf of binnen 14 dagen na hun vertrek symptomen ontwikkelen. De horecaonderneming moet ook folders met deze informatie kunnen verstrekken.
 • Beperk het fysiek contact met gasten door zoveel mogelijk online incheck en outcheck mogelijkheden te voorzien. Voorzie indien mogelijk droppoints waar kamersleutels contactloos gedeponneerd kunnen worden.
 • Neem maatregelen om een fysieke afstand van 1,5 meter te garanderen aan de receptie. Maak gebruik van hulpmiddelen zoals signalisatie om de circulatierichtingen duidelijk maken. Voorzie fysieke afscheidingen op de plaatsen waar het respecteren ervan niet mogelijk is.
 • Probeer bij gebrek aan automatische deuren in de horecaonderneming zo veel mogelijk de deuren open te laten staan tijdens de openingsuren. Indien niet mogelijk voorzie minstens om de 30 minuten desinfectering door een personeelslid. Voorzie eventueel de mogelijkheid dat ook klanten dit kunnen desinfecteren.
 • Bij gebruik van de pinautomaat dient deze na ieder gebruik gereinigd en ontsmet te worden, of voorzie een systeem zoals in de handel met handgels/ oorstaafjes voor de klanten.
 • Voorzie geen welkomstdranken of- versnaperingen in zelfbediening. Verwijder alle magazines, toeristische gidsen/stadsplannen en promomateriaal in de onthaalruimte.
 • Kamersleutels en sleutelkaarten van iedere vertrekkende gast moeten gedesinfecteerd worden.
 • Mondmaskers voor het personeel zijn verplicht, behalve voor functies waarbij je altijd de afstand kan respecteren. Mondmaskers kunnen eventueel aangevuld worden met face shields waar nodig. Face shields kunnen evenwel mondmaskers nooit vervangen.

KAMERS, LOGIES EN GEMEENSCHAPPELIJKE DELEN

 • Stel een duidelijk plan/procedure op voor het personeel hoe de schoonmaak zal worden georganiseerd.
 • Laat de kamermedewerkers steeds dezelfde verdieping/kamers reinigen. Vermijd dat kamers gereinigd worden bij aanwezigheid van de gast.
 • Gemeenschappelijke lichtschakelaars, deurklinken, handgrepen aan trappen… dienen meermaals per dag gedesinfecteerd te worden.
 • Reiniging van kamers dient met zorg en met nadruk op desinfectie van oppervlakken te gebeuren : .
  • Reiniging van alle contactpunten zoals o.a.: lichtschakelaars, handvaten, afstandsbediening, …
  • Beperk zoveel mogelijk losse items in de kamers zoals brochures, magazines, sierkussens, … en alle decoratieve items die mogelijk in contact zijn geweest met gasten.
  • Vermijden van contact tussen linnen en afval.
  • Vuil linnen meteen verwijderen in daarvoor bestemde linnenzakken/manden en gescheiden houden van proper linnen.
  • Vermijd alle contact van het gezicht met linnen, afval en andere objecten die mogelijk contact hadden met gasten.
  • Voorzie in de badkamer zoveel mogelijk enkel individuele zeepjes, douchegel, shampoo, … Indien er vaste voorzieningen in de kamer zijn, moeten deze elementen bij elke kamerreiniging ontsmet worden.
  • Handvatten van douchedeuren, kranen, knoppen voor doorspoelen van Wc’s moeten dagelijks ontsmet worden
  • Voorzie passende recipiënten voor de opvang van het (afval)materiaal gebruikt voor de toepassing van individuele en collectieve hygiëne zoals zakdoekjes en wegwerpreinigingsdoekjes (en gebruikte beschermingsmiddelen).
  • De kamers moeten dagelijks goed verlucht worden, en zeker minstens 1 uur na het uitchecken. Kamers zonder ramen mogen niet worden verhuurd.
  • De minibar blijft leeg.
  • Was na elke kamer/ruimte de handen of handschoenen goed met water en zeep.• Voorzie voldoende tijd zodat de reiniging grondig kan gebeuren.
 • Maak eventueel gebruik van beschermingsmiddelen zoals (wegwerp)handschoenen en wees aandachtig bij het aan- en uitdoen en het weggooien ervan.
 • Reinigingsdoeken, dweilen, poetsvodden moeten grondig gewassen worden op meer dan 60°C en moeten sneller omgewisseld worden.
 • Mondmaskers voor het personeel zijn verplicht. Mondmaskers kunnen eventueel aangevuld worden met face shields waar nodig. Face shields kunnen evenwel mondmaskers nooit vervangen.
 • Aan gasten die meerdere dagen in de horecaonderneming verblijven kan voorgesteld worden om zelf de kamer op orde te houden. Het onderhoud van de kamer door het personeel zou desgevallend enkel gebeuren op expliciete vraag van de gasten, en enkel wanneer er geen gasten in de kamer aanwezig zijn.

LIFTEN

 • Het gebruik van liften is beperkt tot individuen of tot personen die de kamer delen. Het gebruik van de trappen zal worden aangemoedigd met respect voor de sociale distancing.
 • De bedieningsknoppen moeten veelvuldig gereinigd worden.

SEMINARIES EN VERGADERZALEN

Voor seminaries en het gebruik van vergaderzalen gelden dezelfde goede praktijken als hierboven beschreven

ROOM SERVICE

Voor Room Service blijven de huidige regels van kracht :

 • Ofwel haalt de gast zelf de bestelling op buiten de kamer (bv in de verbruikszaal)
 • Ofwel brengt een horecamedewerker de bestelling tot aan de kamerdeur.

Elk fysiek contact tussen gast en horecamedewerker wordt zoveel mogelijk vermeden. Dit geldt ook bij het afruimen van de bestelling.

 

 

Meer over: Corona
Thema: Actueel

Op zoek naar meer ondernemersinfo?

UNIZO ondernemerslijn - 0800 20 750Voor andere nuttige ondernemersinfo
raadpleeg hier het UNIZO Kennisnet:
geef je zoekterm in of zoek per thema
of trefwoord in onze databank.

Of contacteer UNIZO Ondernemerslijn voor
een persoonlijk eerstelijns advies of een
nuttig contact.

Ons adviesteam staat voor je klaar!