Schort ziekte de vakantiedagen van uw personeel op?

Recent kwam dit probleem terug naar boven naar aanleiding van het standpunt van het Europees Hof van Justitie. Ziek worden net vóór of tijdens een geplande vakantie, we wensen het niemand toe. Maar wat met de vakantiedagen als het toch voorvalt? Kan uw personeel in geval van ziekte opschorting van de vakantiedagen vragen? Maakt het iets uit als de ziekte reeds vóór de geplande vakantie wordt vastgesteld? 

Wanneer vakantiedagen en ziektedagen samenvallen, geldt het eenvoudige principe dat de 'eerste schorsingsoorzaak primeert'.  Concreet kunnen zich twee hypothesen voordoen:

Uw werknemer wordt ziek vóór zijn geplande vakantie begint

Hij wordt dan ook als arbeidsongeschikt beschouwd tijdens de periode dat hij zijn vakantie had gepland.  De eerste schorsingsoorzaak primeert immers.  De werknemer zal de dagen waarop hij dacht vakantie te nemen, maar die gedekt zijn door een geneeskundig getuigschrift, niet verliezen en heeft dus het recht deze op een later tijdstip op te nemen.  Tijdens zijn ziektedagen zal hij recht hebben op het gewaarborgd loon volgens dezelfde principes als wanneer hij geen vakantie had gepland.
 

Uw werknemer wordt ziek tijdens zijn vakantie

Huidige regeling

Uw werknemer wordt ziek tijdens de geplande vakantie dus, of ruimer, in het weekend voor de eerste maandag van zijn geplande vakantie. In die hypothese loopt deze vakantie gewoon door alsof de werknemer niet ziek is.  Hij heeft dus niet het recht deze dagen op een later tijdstip op te nemen.  Hij hoeft evenwel ook geen geneeskundig getuigschrift op te sturen.  Indien de ziekte van de werknemer voortduurt na zijn vakantie, wordt de werknemer van dan af aan wel als arbeidsongeschikt beschouwd, moet hij een geneeskundig getuigschrift binnenbrengen en zal hij recht hebben op gewaarborgd loon als hij aan alle voorwaarden daartoe voldoet.

Dezelfde principes gelden voor deeltijdse werknemers.

Standpunt Europees Hof van Justitie

Het Europees Hof van Justitie is echter van oordeel dat een werknemer die ziek wordt tijdens zijn vakantie, die verloren vakantiedagen later opnieuw moet kunnen opnemen. Anders dan wat de Belgische wetgeving voorziet.

Wat nu?

Daarom heeft minister van werk Kris Peeters aan de sociale partners gevraagd om een standpunt te bepalen over hoe dit in onze wetgeving kan verwerkt worden. UNIZO pleit er in ieder geval voor dat de werkgever in die situatie geen gewaarborgd loon moet betalen, maar dat een uitkering via het ziekenfonds de kosten dekt. Wordt vervolgd...

Opgelet

In het kader van het gewaarborgd loon is het belangrijk om weten dat de periode gedekt door het gewaarborgd loon begint te lopen vanaf de eerste ziektedag, zelfs indien deze tijdens de vakantie van de werknemer valt.

De werknemer zal, indien zijn ziekte voortduurt na zijn vakantie, dus enkel recht hebben op het saldo van het gewaarborgd loon.

 

 

Meer over: Gezondheid-Welzijn-HRM, Arbeidsongeschiktheid, Verlof, Jaarlijkse vakantie
Thema: Personeel

Op zoek naar meer ondernemersinfo?

UNIZO ondernemerslijn - 0800 20 750Voor andere nuttige ondernemersinfo
raadpleeg hier het UNIZO Kennisnet:
geef je zoekterm in of zoek per thema
of trefwoord in onze databank.

Of contacteer UNIZO Ondernemerslijn voor
een persoonlijk eerstelijns advies of een
nuttig contact.

Ons adviesteam staat voor je klaar!