Schort ziekte de vakantiedagen van uw personeel op?

Laatste aanpassing: 
15/04/2022

Recent kwam dit probleem terug naar boven naar aanleiding van het standpunt van het Europees Hof van Justitie. Ziek worden net vóór of tijdens een geplande vakantie, we wensen het niemand toe. Maar wat met de vakantiedagen als het toch voorvalt? Kan uw personeel in geval van ziekte opschorting van de vakantiedagen vragen? Maakt het iets uit als de ziekte reeds vóór de geplande vakantie wordt vastgesteld? 

Wanneer vakantiedagen en ziektedagen samenvallen, geldt het eenvoudige principe dat de 'eerste schorsingsoorzaak primeert'.  Concreet kunnen zich twee hypothesen voordoen:

Uw werknemer wordt ziek vóór zijn geplande vakantie begint

Hij wordt dan ook als arbeidsongeschikt beschouwd tijdens de periode dat hij zijn vakantie had gepland.  De eerste schorsingsoorzaak primeert immers.  De werknemer zal de dagen waarop hij dacht vakantie te nemen, maar die gedekt zijn door een geneeskundig getuigschrift, niet verliezen en heeft dus het recht deze op een later tijdstip op te nemen.  Tijdens zijn ziektedagen zal hij recht hebben op het gewaarborgd loon volgens dezelfde principes als wanneer hij geen vakantie had gepland.
 

Uw werknemer wordt ziek tijdens zijn vakantie

Huidige regeling

Uw werknemer wordt ziek tijdens de geplande vakantie dus, of ruimer, in het weekend voor de eerste maandag van zijn geplande vakantie. In die hypothese loopt deze vakantie gewoon door alsof de werknemer niet ziek is.  Hij heeft dus niet het recht deze dagen op een later tijdstip op te nemen.  Hij hoeft evenwel ook geen geneeskundig getuigschrift op te sturen.  Indien de ziekte van de werknemer voortduurt na zijn vakantie, wordt de werknemer van dan af aan wel als arbeidsongeschikt beschouwd, moet hij een geneeskundig getuigschrift binnenbrengen en zal hij recht hebben op gewaarborgd loon als hij aan alle voorwaarden daartoe voldoet.

Dezelfde principes gelden voor deeltijdse werknemers.

Nieuwe regels vanaf 1 januari 2023

Het Europees Hof van Justitie is echter van oordeel dat een werknemer die ziek wordt tijdens zijn vakantie, die verloren vakantiedagen later opnieuw moet kunnen opnemen. Anders dan wat de Belgische wetgeving voorziet. Daarom zal de Belgische wetgeving vanaf 1 januari 2023 aangepast worden. Vanaf dan de werknemer die ziek wordt tijdens een vakantiedag, die verloren vakantiedag op een later moment kunnen opnemen. Er zijn wel enkele voorwaarden aan verbonden: 

  • de werknemer dient de werkgever onmiddellijk te verwittigen (via telefoon, email, …) van de ziekte die zich heeft voorgedaan en maakt medisch getuigschrift over.  Het medisch getuigschrift vermeldt de arbeidsongeschiktheid, de vermoedelijke duur ervan, en of de werknemer het huis al dan niet mag verlaten. De werknemer moet het medisch getuigschrift binnen de twee werkdagen, te rekenen vanaf de dag van de arbeidsongeschiktheid, aan de onderneming versturen of overhandigen, via alle bruikbare communicatiemiddelen (post, e-mail, andere digitale middelen).
  • de werknemer dient de werkgever uitdrukkelijk te laten weten welke dagen hij wenst over te dragen. De werkgever moet hierover duidelijkheid hebben, uiterlijk op het moment waarop de werknemer het medisch getuigschrift aan de werkgever overmaakt.
  • De sociaal secretariaten werken aan een modelformulier.
  • Enkel bij vervulling formaliteiten zal de werkgever de vakantiedagen omzetten in ziektedagen en zal de werknemer dus gewaarborgd loon ontvangen. De vakantiedagen kunnen dan later worden opgenomen. Indien niet voldaan, geldt het recht niet.
  • Uitzondering bij ziekenhuisopname en overmacht.
  • Bij latere opname moet de werknemer in overleg met de werkgever een nieuwe planning opmaken van de niet-opgenomen vakantiedagen. Zijn vakantie wordt niet automatisch verlengd, maar het gaat om een opname mogelijkheid op een later ogenblik, mits akkoord van de werkgever.
Meer over: Gezondheid-Welzijn-HRM, Arbeidsongeschiktheid, Verlof, Jaarlijkse vakantie
Thema: Personeel

Op zoek naar meer ondernemersinfo?

Voor andere nuttige ondernemersinfo
raadpleeg hier het UNIZO Kennisnet:
geef je zoekterm in of zoek per thema
of trefwoord in onze databank.

Of contacteer UNIZO Ondernemerslijn voor
een persoonlijk eerstelijns advies of een
nuttig contact.

Ons adviesteam staat voor je klaar!