Terugkeer uit een rode zone

Laatste aanpassing: 
08/03/2021

De voorbije dagen en weken zijn er heel wat regels veranderd over reizen van en naar het buitenland, en de verplichting daarbij in quarantaine te gaan of je te laten testen. Maar welke regels gelden nu precies vandaag? We zetten het even op een rijtje.

Reizen van België naar het buitenland

Van 27 januari tot minstens 18 april, geldt een verbod op niet - essentiële reizen van en naar België. De regering wil op die manier de toeristische en recreatieve reizen verbieden. 

Enkel essentiële reizen zijn nog toegelaten, maar dan moet je gedurende de hele reis een ondertekende verklaring op eer bij hebben. 

Controleer ook steeds de website van de FOD Buitenlandse Zaken, om na te gaan welke maatregelen gelden in het land waar je naar toe gaat. 

Reizen naar België

Van 27 januari tot minstens 18 april, geldt een verbod op niet - essentiële reizen  naar België.  Enkel essentiële reizen (waaronder professionele reizen) zijn nog toegelaten, maar onder voorwaarden:

 • Je moet steeds een ondertekende verklaring op eer bijhebben. Deze verplichting geldt niet voor transportwerkers of vervoeraanbieders (met inbegrip van vrachtwagenchauffeurs die goederen vervoeren). Zij moeten dan wel andere documenten kunnen voorleggen die aantonen dat ze zich voor het werk verplaatsen. De verplichting om een verklaring op eer bij te hebben, geldt evenmin voor personen die louter op doorreis zijn. 
 • naast deze verklaring op eer, moet je ook het Passenger Locator Form hebben ingevuld. Als je korter dan 48u in België blijft, of minder dan 48 in het buitenland verbleef, en je niet met een vervoerder naar België komt (vliegtuig, boot, trein, bus) maar met de eigen wagen, dan hoef je geen Passenger Locater Form in te vullen.
 • Personen die geen hoofdverblijfplaats hebben in België en naar ons land komen vanuit een rode zone, moeten een negatief testresultaat van een coronatest kunnen voorleggen van niet meer dan 72u oud. 
 • De volgende personen moeten geen PLF of negatief testresultaat voorleggen: 
  • transportwerkers of vervoeraanbieders (met inbegrip van vrachtwagenchauffeurs die goederen vervoeren). Zij moeten dan wel andere documenten kunnen voorleggen die aantonen dat ze zich voor het werk verplaatsen.
  • personen die louter op doorreis zijn. 
  • zeevarenden
  • 'border force officers' van het VK
  • grensarbeiders
  • grensscholieren
  • personen die naar België reizen in het kader van co-ouderschap
 • Als je langer dan 48u, maar minder dan 5 dagen uur in België blijft, zal jouw werkgever/opdrachtgever eerst een Business Travel Abroad – formulier moeten invullen.
  • Na het invullen van dat formulier zal een code gegenereerd worden, die jouw werkgever/opdrachtgever jou moet bezorgen. Met die code kan je op het Passenger Locator Form (PLF) aangeven dat je om professionele redenen reist.
  • Je zal dan in principe niet in quarantaine moeten als je in België aankomt, tenzij uit het PLF zou blijken dat je risicovol gedrag hebt vertoond tijdens jouw verblijf in het buitenland.
  • Niet -inwoners (personen die geen vaste verblijfplaats hebben in België) die na een verblijf van meer dan 48 u in een rode zone met een vervoerder (trein, vliegtuig, bus, boot, …) voor maar dan 48u naar België komen moeten daarnaast bij aankomst ook een negatief testresultaat kunnen voorleggen van maximaal 72 u oud (enkel een PCR – test wordt aanvaard).
 • Blijf je langer dan 5 dagen in België, dan zal jouw werkgever/opdrachtgever dat Business Travel Abroad – formulier niet kunnen invullen, en zal je dus ook op het Passenger Locator Form niet kunnen aangeven dat je om professionele redenen reist.
  • Je zal dan ook in principe 7 dagen in quarantaine moeten gaan als je in België aankomt en een test laten afnemen bij aankomst en op de 7e dag. Voor grensarbeiders en transporteurs van goederen/personen geldt de test – en quarantaineverplichting niet. Je mag de quarantaine enkel verlaten om te werken als je hier een kritische functie uit in een essentiële sector uitoefent.
  • Niet -inwoners (personen die geen vaste verblijfplaats hebben in België) die na een verblijf van meer dan 48 u in een rode zone met een vervoerder (trein, vliegtuig, bus, boot, …) voor maar dan 48u naar België komen moeten daarnaast bij aankomst ook een negatief testresultaat kunnen voorleggen van maximaal 72 u oud (enkel een PCR – test wordt aanvaard).

Let op: personen die niet beschikken over de nationaliteit van een land van de EU of de Schengenzone,  die hun hoofdverblijfplaats in een land buiten de EU, en die vanuit een land buiten de EU naar België komen, moeten beschikken over een attest van essentiële reis. Dat attest moet uitgereikt worden door de Belgische diplomatieke of consulaire post. Andorra, Monaco , San Marino en Vaticaanstad worden gezien als landen van de EU in dit verband. 

Let op: als je terugkeert uit het Verenigd Koninkrijk, Zuid – Afrika of Zuid – Amerika, zal de quarantaine – en testverplichting steeds gelden, ook als je om professionele redenen naar daar ging. Bovendien moet je in dat geval minstens 10 dagen in quarantaine (met een test op dag 1 en dag 7), in plaats van de normale 7 dagen. 

Meer duiding bij reizen naar België

Tijdelijk inschakelen van buitenlandse werknemers of zelfstandigen

Register

Iedere werkgever of gebruiker die tijdelijk een beroep doet op een in het buitenland wonende of verblijvende werknemer of zelfstandige voor het uitvoeren van werkzaamheden, met uitzondering van de natuurlijke persoon bij wie of voor wie de werkzaamheden voor strikt persoonlijke doeleinden geschieden, is verplicht om, vanaf het begin van de werkzaamheden tot en met de veertiende dag na het einde ervan, een geactualiseerd register bij te houden met volgende gegevens :

1. volgende identificatiegegevens van de in het buitenland wonende of verblijvende werknemer of zelfstandige :

 • de naam en voornamen;
 • de geboortedatum;
 • het  rijksregisternummer (of het KBO-nummer indien het gaat om een natuurlijke persoon die niet in het rijksregister is opgenomen)

2. de verblijfplaats van de werknemer of zelfstandige gedurende zijn werkzaamheden in België;

3. het telefoonnummer waarop de werknemer of zelfstandige kan worden gecontacteerd;

4. in voorkomend geval, de aanduiding van de personen waarmee de werknemer of zelfstandige tijdens zijn werkzaamheden in België samenwerkt.

Deze verplichting geldt niet ten aanzien van grensarbeiders en geldt evenmin wanneer het verblijf van de in het buitenland wonende of verblijvende werknemer of zelfstandige in België minder dan 48 uur duurt.

Controle PLF

Als de buitenlandse werknemer of zelfstandige bovendien verplicht is om een PLF in te vullen, dan moet de werkgever of opdrachtgever nagaan of dat formulier (correct) werd ingevuld. Bij gebrek aan bewijs dat dit formulier werd ingevuld, dient de werkgever of gebruiker erover te waken dat het Passagier Lokalisatie Formulier ingevuld is uiterlijk op het moment waarop de in het buitenland wonende of verblijvende werknemer of zelfstandige de werkzaamheden in België aanvat.

Negatief testresultaat

Niet -inwoners (personen die geen vaste verblijfplaats hebben in België) die na een verblijf van meer dan 48 u in een rode zone met een vervoerder (trein, vliegtuig, bus, boot, …) voor maar dan 48u naar België komen moeten daarnaast bij aankomst ook een negatief testresultaat kunnen voorleggen van maximaal 72 u oud (enkel een PCR – test wordt aanvaard).

Meer over: Corona
Thema: Actueel

Op zoek naar meer ondernemersinfo?

UNIZO ondernemerslijn - 0800 20 750Voor andere nuttige ondernemersinfo
raadpleeg hier het UNIZO Kennisnet:
geef je zoekterm in of zoek per thema
of trefwoord in onze databank.

Of contacteer UNIZO Ondernemerslijn voor
een persoonlijk eerstelijns advies of een
nuttig contact.

Ons adviesteam staat voor je klaar!