Terugkeer uit een rode zone

Laatste aanpassing: 
05/06/2021

Sinds 19 april zijn niet - essentiële reizen opnieuw toegelaten voor Belgen, maar dat betekent niet dat de andere verplichtingen die bij reizen komen kijken, ook afgeschaft zijn. Een overzicht.

Welke reizen zijn nu toegelaten?

 • Essentiële reizen blijven toegelaten, ongeacht de nationaliteit of hoofdverblijfplaats van de reiziger.
  • De reiziger moet wel beschikken over een attest van essentiële reis (behalve indien het essentiële karakter van de reis al blijkt uit andere officiële documenten in het bezit van de reiziger). Dit attest wordt uitgereikt door de diplomatieke of consulaire post ter plaatse.
  • Voor personen die niet beschikken over de nationaliteit van een land van de EU of de Schengenzone en die hun hoofdverblijfplaats hebben in een derde land, blijft het verbod op niet – essentiële reizen gelden.
  • Daarnaast geldt er ook een verbod op reizigersvervoer naar België vanuit India, Brazilië en Zuid-Afrika, behalve voor professionele reizen van zeevarenden, vervoerspersoneel en diplomaten (n dan nog enkel mits toestemming van de Belgische diplomatieke of consulaire post ter plaatse). 
 • Niet – essentiële reizen zijn enkel toegelaten voor:
  • Onderdanen van de EU/Schengenzone/ Andorra/Monaco/San Marino/Vaticaanstad
  • Personen die hun hoofdverblijfplaats in deze landen hebben, of in Algerije/Australië/Canada/Georgië/Japan/Montenegro/Marokko/Nieuw-Zeeland/Rwanda/Servië/Zuid-Korea/Thailand/Tunesië/Uruguay/China)
 • Personen die zich op enig moment in de afgelopen 14 dagen op het grondgebied van Brazilië, Zuid-Afrika of India bevonden, wordt verboden om zich rechtstreeks, dan wel onrechtstreeks naar het Belgische grondgebied te verplaatsen, in zoverre zij niet beschikken over de Belgische nationaliteit of hun hoofdverblijfplaats niet hebben in België, met uitzondering van volgende toegelaten essentiële reizen:
  • de professionele reizen van vervoerspersoneel, vracht- en cargopersoneel en zeevarenden, de sleepbootbemanning, de loodsen en het industrieel personeel tewerkgesteld in de offshore windmolenparken, mits zij in het bezit zijn van een attest uitgereikt door de werkgever;
  • de reizen van diplomaten, personeel van internationale organisaties en door internationale organisaties uitgenodigde personen van wie fysieke aanwezigheid onontbeerlijk is voor de goede werking van deze organisaties, bij het uitoefenen van hun functie, mits zij in het bezit zijn van een attest van essentiële reis uitgereikt door de Belgische diplomatieke of consulaire post.
  • Deze personen moeten altijd, zonder uitzondering een PLF – formulier invullen, in quarantaine gaan voor 10 dagen, en een PCR – test laten afnemen op dag 1 en dag 7

Formaliteiten die voor alle reizigers gelden

Passenger Locator Form

 • Iedereen die naar België reist, moet het Passenger Locator Form (PLF) voorafgaand hebben ingevuld
 • Deze verplichting geldt niet indien je met eigen vervoer naar België komt, en je minder dan 48u in het buitenland bent verbleven, of je minder dan 48 u in België blijft.
 • Kom je met eigen vervoer naar België voor langer dan 48u, en was je langer dan 48 in het buitenland, dan moet je dus wél een Passenger Locator Form invullen, behalve:
  • Transportwerkers, vervoeraanbieders, vrachtwagenchauffeurs (die goederen voor gebruik op het grondgebied vervoeren of enkel op doorreis zijn)
  • Grensarbeiders
  • Zeevarenden, sleepbootbemanning, loodsen, en het industrieel personeel tewerkgesteld in de offshore windmolenparken
  • Grensscholieren die naar België reizen in het kader van heet leerplichtonderwijs
  • Personen die naar België reizen in het kader van co-ouderschap.
 • Je moet dit Passenger Locator Form minstens 48u na aankomst in België bijhouden.
 • Reis je voor het werk, en moet je een PLF invullen, dan kan jouw werkgever/opdrachtgever eerst een BTA-formulier invullen. Dat formulier creëert een code, die jij als reiziger op het PLF kan invullen om aan te geven dat je voor het werk reist. In dat geval is de kans kleiner dat je bij aankomst in België in quarantaine moet. Let wel op: jouw werkgever/opdrachtgever kan enkel een BTA-formulier invullen als jij maximaal 5 dagen in België blijft.

Negatief testresultaat

 • Elke persoon vanaf 6 jaar, die in België toekomt uit een gebied dat als ‘rode zone’ is aangeduid op de website info-coronavirus.be, moet beschikken over een negatief PCR – testresultaat dat ten vroegste 72u voor het vertrek naar België is afgenomen.
 • Het document moet in het Nederlands, Frans, Duits of Engels worden opgesteld
 • Alleen PCR-tests voor SARS CoV-2 met PCR-goedkeuring worden geaccepteerd. De analyse moet zijn uitgevoerd in een officieel laboratorium in het land waar de reiziger vandaan komt en gecertificeerd door een arts of apotheker-bioloog (gelijkwaardig aan het RIZIV)
 • Deze verplichting geldt niet voor:
  • Personen die hun hoofdverblijfplaats in België hebben
  • Transportwerkers, vervoeraanbieders, vrachtwagenchauffeurs (die goederen voor gebruik op het grondgebied vervoeren of enkel op doorreis zijn)
  • Grensarbeiders
  • Zeevarenden, sleepbootbemanning, loodsen, en het industrieel personeel tewerkgesteld in de offshore windmolenparken
  • Grensscholieren die naar België reizen in het kader van heet leerplichtonderwijs
  • Personen die naar België reizen in het kader van co-ouderschap.

Quarantaine/testen

 • De vraag of je in quarantaine moet en je moet laten testen, hangt in eerste instantie af van het land /gebied waar je vandaan komt (groene, oranje of rode zone).
 • Was je langer dan 48 in een rode zone en blijf je langer dan 48u in België, dan moet je 10 dagen in quarantaine, en moet je je laten testen:
  • Personen met hoofdverblijfplaats in België moeten zich laten testen op dag 1 en dag 7 van de quarantaine
  • Personen met hoofdverblijfplaats buiten België (die sowieso al moeten beschikken over een negatief testresultaat bij aankomst), moeten zich enkel op dag 7 laten testen
 • Uitzonderingen op de quarantaine en de testverplichting:
  • Belgen die minder dan 48u in het buitenland waren moeten niet in quarantaine gaan (en zich bij aankomst dus ook niet laten testen), tenzij ze terugkeren het Verenigd-Koninkrijk (of India, Zuid-Amerika of Zuid-Afrika, maar dat zal in de praktijk niet voorvallen).
  • Niet- Belgen die minder dan 48 in België blijven moeten niet in quarantaine gaan (en zich bij aankomst dus ook niet laten testen), tenzij ze uit India, het Verenigd-Koninkrijk, Zuid-Amerika of Zuid-Afrika komen.
  • De personen die na het invullen van het PLF-formulier geen sms krijgen. Zo worden bijvoorbeeld personen die een BTA-nummer invullen op hun PLF soepeler beoordeeld.
  • Kinderen jonger dan 6 jaar moeten niet getest worden, maar zij moeten wel de quarantaine respecteren.
  • De volgende personen zijn eveneens vrijgesteld van de verplichting om in quarantaine te gaan en zich te laten testen bij aankomst, tenzij ze in contact zijn gekomen met een hoogrisicocontact:
   • Grensbewoners of grensarbeiders die reizen in deze hoedanigheid;
   • Vervoerspersoneel dat belast is met goederenvervoer en ander vervoerspersoneel die reizen voor de uitoefening van hun functie;
   • Zeevarenden, de sleepbootbemanning, de loodsen en het industrieel personeel tewerkgesteld in de offshore windmolenparken (mits het strikt naleven van de protocollen die werden opgemaakt om het risico op besmettingen te reduceren);
   • Personen die reizen in het kader van grensoverschrijdend co-ouderschap;
   • Leerlingen, studenten en stagairs die zich dagelijks of wekelijks naar het buitenland verplaatsen in het kader van hun studies of een grensoverschrijdende stage;
   • Grensscholieren die reizen in het kader van leerplichtonderwijs of in het kader van hoger onderwijs en het volwassenonderwijs naar en van de locatie waar ze het onderwijs genieten;
   • de “Border Force Officers” van het Verenigd–Koninkrijk.

Lees ook: wanneer mag je je tijdens een quarantaine verplaatsen?

 

Tijdelijk inschakelen van buitenlandse werknemers of zelfstandigen

Register

Iedere werkgever of gebruiker die tijdelijk een beroep doet op een in het buitenland wonende of verblijvende werknemer of zelfstandige voor het uitvoeren van werkzaamheden, met uitzondering van de natuurlijke persoon bij wie of voor wie de werkzaamheden voor strikt persoonlijke doeleinden geschieden, is verplicht om, vanaf het begin van de werkzaamheden tot en met de veertiende dag na het einde ervan, een geactualiseerd register bij te houden met volgende gegevens :

1. volgende identificatiegegevens van de in het buitenland wonende of verblijvende werknemer of zelfstandige :

 • de naam en voornamen;
 • de geboortedatum;
 • het  rijksregisternummer (of het KBO-nummer indien het gaat om een natuurlijke persoon die niet in het rijksregister is opgenomen)

2. de verblijfplaats van de werknemer of zelfstandige gedurende zijn werkzaamheden in België;

3. het telefoonnummer waarop de werknemer of zelfstandige kan worden gecontacteerd;

4. in voorkomend geval, de aanduiding van de personen waarmee de werknemer of zelfstandige tijdens zijn werkzaamheden in België samenwerkt.

Deze verplichting geldt niet ten aanzien van grensarbeiders en geldt evenmin wanneer het verblijf van de in het buitenland wonende of verblijvende werknemer of zelfstandige in België minder dan 48 uur duurt.

Controle PLF

Als de buitenlandse werknemer of zelfstandige bovendien verplicht is om een PLF in te vullen, dan moet de werkgever of opdrachtgever nagaan of dat formulier (correct) werd ingevuld. Bij gebrek aan bewijs dat dit formulier werd ingevuld, dient de werkgever of gebruiker erover te waken dat het Passagier Lokalisatie Formulier ingevuld is uiterlijk op het moment waarop de in het buitenland wonende of verblijvende werknemer of zelfstandige de werkzaamheden in België aanvat.

Negatief testresultaat

Niet -inwoners (personen die geen vaste verblijfplaats hebben in België) die na een verblijf van meer dan 48 u in een rode zone met een vervoerder (trein, vliegtuig, bus, boot, …) voor maar dan 48u naar België komen moeten daarnaast bij aankomst ook een negatief testresultaat kunnen voorleggen van maximaal 72 u oud (enkel een PCR – test wordt aanvaard).

Meer over: Corona
Thema: Actueel

Op zoek naar meer ondernemersinfo?

UNIZO ondernemerslijn - 0800 20 750Voor andere nuttige ondernemersinfo
raadpleeg hier het UNIZO Kennisnet:
geef je zoekterm in of zoek per thema
of trefwoord in onze databank.

Of contacteer UNIZO Ondernemerslijn voor
een persoonlijk eerstelijns advies of een
nuttig contact.

Ons adviesteam staat voor je klaar!