Voortaan als winkelier zelf winkeldiefstal administratief afhandelen met de winkeldief?

De regering keurde het voorstel goed om te kunnen afrekenen met winkeldieven. Dat kan nu gebeuren zonder noodzakelijke tussenkomst van de politie. Het gaat over een minnelijke schikking waarbij de betrapte winkeldief en de winkelier onderling overeenkomen om een ‘dading’ te stellen. Hoe werkt dit systeem nu?

Kan de supermarktuitbater wel boetes uitdelen?

Het gaat niet over een boete, maar over een ‘dading’ volgens artikel 1382 en 2044 van het Burgerlijk Wetboek. De ene partij (winkeldief) is bereid om een vergoeding te betalen voor de fout en de schade die hij aan een andere partij (de winkelier) heeft berokkent.

Wordt de winkeldief automatisch buiten vervolging gesteld?

De ‘dading’ wordt aangegaan over de burgerlijke belangen die uit een misdrijf ontstaan. De winkelier engageert zich om geen verdere schadevergoeding te claimen, tenminste als de vergoeding wordt betaald. Maar het parket kan nog altijd beslissen om strafrechtelijk te vervolgen. In de praktijk is er echter weinig kans dat dit ook effectief zal gebeuren. Tenzij er sprake is van recidivisme of als er linken zijn met andere vormen van criminaliteit.

Welke garanties zijn er dat de winkeldief de schadevergoeding zal betalen?

Misschien kan de winkeldief het bedrag niet onmiddellijk betalen, maar volgt later een overschrijving. In Nederland organiseert de Stichting ‘Afrekenen met winkeldieven’ ook een incassodienst.

Als de dief dan nog niet betaalt, dan vervalt de burgerlijke dading

Moet de politie ter plaatse komen?

Dit is niet noodzakelijk. Het wordt wel aangeraden om de politie te verwittigen bij een betrapping. Indien de politie dan niet onmiddellijk ter plaatse kan komen, dan wordt het modelformulier voor de ‘dading’ ingevuld, ondertekend door winkelier en winkeldief en opgestuurd naar de politie. Op die manier houden politie en parket ten allen tijden een vinger aan de pols.

Zal deze regeling nu alle vormen van winkelcriminaliteit oplossen?

Neen: georganiseerde dadersbendes of agressieve winkeldieven zullen niet vatbaar zijn voor deze ‘dading’. De winkeldief moet zijn diefstal toegeven en bereid zijn om op een serene manier tot een overeenkomst te komen. In het geval van minderjarige winkeldieven moeten ook de ouders betrokken worden bij deze ‘dading’. Maar de statistieken rond winkelcriminaliteit wijzen uit dat een flink percentage van de winkeldiefstal door gelegenheids- of andere niet georganiseerde winkeldieven wordt gepleegd. Die zijn meestal wél graag bereid tot zo’n burgerlijke procedure.

Wat vindt Unizo hiervan?

Alle betrokken partijen winnen hierbij: in de eerste plaats de winkelier die een ontradend lik-op-stuk beleid voert en vergoed wordt voor de geleden schade, de politie en het parket die deels ontlast worden en zich kunnen focussen op andere vormen van criminaliteit en zelfs de winkeldief die kans maakt om een strafrechtelijke procedure te ontlopen. Na lang studiewerk van het Nederlandse ‘Afrekenen met winkeldieven’, is UNIZO tevreden dat de principes rond deze ‘dading’ zijn goedgekeurd.

 

Meer over: Beveiliging, Diefstal

Op zoek naar meer ondernemersinfo?

UNIZO ondernemerslijn - 0800 20 750Voor andere nuttige ondernemersinfo
raadpleeg hier het UNIZO Kennisnet:
geef je zoekterm in of zoek per thema
of trefwoord in onze databank.

Of contacteer UNIZO Ondernemerslijn voor
een persoonlijk eerstelijns advies of een
nuttig contact.

Ons adviesteam staat voor je klaar!