Deadline registratie telewerk: 30 november

Laatste aanpassing: 
24/12/2021

Sinds 20 november moet je terug verplicht telewerk toepassen in je bedrijf. Daarnaast moet je als werkgever ook de registratietool terug invullen. De tool staat inmiddels online. Wat moet je concreet doen?

Hoe moet je telewerk toepassen de komende weken?

Iedereen wiens functie zich er toe leent, moet verplicht minstens 4 dagen per week telewerken.  De verplichting geldt voor iedereen op de werkvloer. Er geldt wel een uitzondering wanneer dat onmogelijk is omwille van de aard van de functie of omwille van de continuïteit van de bedrijfsvoering. Wie niet kan telewerken, moet een attest krijgen. 

 • Je moet er ook voor zorgen dat er nooit meer dan 20% van de personen die kunnen telewerken, tegelijk op de werkvloer aanwezig zijn. 
  • Voorbeeld: stel dat je 20 medewerkers hebt, waarvan er 5 absoluut niet kunnen telewerken, en 15 die dat in principe wel kunnen. In dat geval mogen die 15 personen elk maximaal 1 dag per week naar het werk komen. Maar je moet zien dat er nooit meer dan 20% (of 3 werknemers) tegelijk aanwezig zijn. De personen die absoluut niet kunnen telewerken, mag je daar niet bijrekenen. 
 • Heeft je bedrijf minder dan 10 werknemers: dan mogen maximaal 5 personen die kunnen telewerken, tegelijk aanwezig zijn op de werkvloer.
 • Opgelet! Het gaat niet enkel over 'werknemers', maar over alle personen die zich regelmatig op de werkvloer bevinden. Dus ook tijdelijke werkkrachten, freelancers, personeel van aannemers die 'regelmatig' op de werkvloer aanwezig zijn, ... moet je meetellen. 

Zo kan je terugkeermomenten organiseren

Voor de terugkeermomenten moet je rekening houden met de volgende zaken: 

 • overleg met jouw medewerkers wie wanneer komt werken op kantoor;
 • je mag niemand verplichten om aanwezig te zijn op een terugkeermoment. Het terugkeer moment mag je enkel organiseren om het psychosociaal welzijn te bevorderen; 
 • wie zich ziek voelt, symptomen vertoont of in quarantaine is, moet sowieso thuis blijven;
 • geef de personen in het kader van het terugkeermoment vooraf de nodige instructies over de maatregelen op de werkvloer;
 • probeer te mijden dat de weg van en naar het werk via carpooling of tijdens de spits van het openbaar vervoer gebeurt.

En zo organiseer je veilig werken

In alle gevallen dat je personeel aanwezig is op de werkvloer moet je de veiligheidsregels correct toepassen. Daarvoor moet je de Generieke Gids 'Veilig Werken' naleven. Er werd op 22 november een aangepaste versie van de Generieke Gids verspreid.

Download de nieuwe versie van de Generieke Gids. 

Download een modelattest

Als werkgever moet je een attest geven aan werknemers die niet kunnen telewerken. Ben je lid van UNIZO? Log je in en dan kan je hier zo'n model downloaden.

 

Vul ook de registratietool in

Als werkgever moet je ook terug gebruik maken van de registratietool voor telewerk. De tool werkt op dezelfde manier als de tool die je in juni al moest invullen. De tool komt op de website van de RSZ. Als werkgever moet je (per vestigingseenheid) de volgende zaken in de tool ingeven: 

 • het aantal medewerkers dat regelmatig op de werkvloer aanwezig is: het gaat dus ook hier om meer dan enkel de werknemers. Ook tijdelijke werkkrachten, freelancers, werknemers van aannemers, ... die regelmatig op de werkvloer zijn, moet je hierbij opnemen; 
 • het aantal van die medewerkers die NIET aan telewerk kan doen.

Wanneer moet je de tool invullen?

Je moet die informatie uiterlijk op 30 november ingeven in de tool. Die registratie geldt dan voor de maanden november en december 2021. Je moet dus voor december geen aparte registratie ingeven.

Je moet daarbij een 'foto' maken van de situatie zoals die geldt op woensdag 24 november. Je geeft dus voor de maanden november en december in de tool in hoeveel medewerkers je hebt op 24 november en hoeveel daarvan niet kunnen telewerken.

Als de situatie op de werkvloer op 2 januari 2022 anders is, dan moet je opnieuw de registratie doen. Bijvoorbeeld omdat je meer/minder medewerkers hebt, of omdat er meer/minder functies zijn die niet kunnen telewerken. Je moet de registratie dan doen  uiterlijk tegen 6 januari 2022. Is jouw situatie op 2 januari niet gewijzigd ten opzichte van de situatie die je al op 30 november in de tool had ingegeven, dan moet je de registratie niet opnieuw doen. 

Belangrijk: in deze gevallen moet je de tool niet invullen: 

 • je hebt een KMO waar minder dan vijf personen tewerkgesteld zijn, ongeacht de aard van hun arbeidsrelatie;
 • je bent actief in de gezondheidszorg (paritair comités 318, 319, 322, 330, 331 en 333);
 • je stelt geen personeel tewerk. Enkel als je eigen werknemers in dienst hebt moet je de tool invullen. Bijvoorbeeld:
  • een IT-bedrijf met twee vennoten, waar soms werknemers van een partnerbedrijf werken, moet geen aangifte doen, omdat ze geen eigen werknemers hebben;
  • een slagerij waar naast de zaakvoerder enkel diens echtgenote en zoon in werken (als zelfstandige) moet geen aangifte doen, omdat ze geen eigen werknemers hebben;
  • als diezelfde slagerij in het weekende drie personen tewerk stelt via een flexijob, zal het bedrijf wél eigen personeel hebben, en dus wél een aangifte moeten doen. En in dat geval moet je alle personen aangeven, los van de vraag of ze tewerkgesteld zijn met een werknemerscontract. Ook de echtgenote en de zoon zullen dus in de aangifte moeten verschijnen. 

Ga naar de registratietool

Hoe organiseer je telewerk praktisch?

Telewerk toepassen in je bedrijf vraagt duidelijke afspraken en een goede organisatie. UNIZO ontwikkelde samen met de sociale partners een platform om je daarbij te helpen. Je vindt er richtlijnen voor de praktische organisatie, de praktische afspraken met je personeel en financiële steunmaatregelen om je daarin te begeleiden.

Ga naar het telewerk-platform

Ben je op de hoogte van alle andere coronamaatregelen op de werkvloer?

Lees hier het overzicht

Je personeelsbeleid sterker maken?

Voor alle hulp bij personeelsbeleid in coronatijden en daarbuiten, kan je terecht bij ons sociaal secretariaat Liantis. Zij helpen jou beslist verder met ál jouw bezorgdheden!

Ga naar Liantis

Meer over: Corona
Thema: Actueel

Op zoek naar meer ondernemersinfo?

Voor andere nuttige ondernemersinfo
raadpleeg hier het UNIZO Kennisnet:
geef je zoekterm in of zoek per thema
of trefwoord in onze databank.

Of contacteer UNIZO Ondernemerslijn voor
een persoonlijk eerstelijns advies of een
nuttig contact.

Ons adviesteam staat voor je klaar!