Crisis-overbruggingsrecht door de coronacrisis (vervangingsinkomen voor zelfstandigen)

Zelfstandigen die getroffen zijn door de coronamaatregelen, kunnen een beroep doen op het crisis-overbruggingsrecht. Dit is een vervangingsinkomen, waar zowel zelfstandigen in hoofdberoep als in bijberoep recht op hebben. Na de maanden maart, april, mei en juni, zal het vervangingsinkomen nu ook van toepassing zijn voor de maanden juli en augustus. Opgelet! De modaliteiten zijn wel wat aangepast. Je leest er hieronder meer over. 

OPGELET!

Het overbruggingsrecht voor de maand juni wordt niet automatisch verlengd! Je moet hiervoor dus een nieuwe aanvraag indienen bij je sociaal verzekeringsfonds.

Op de website van Liantis lees je hoe dat gaat.

Voor wie?

 • Elke zelfstandige die zijn zelfstandige activiteit door de coronacrisis moet onderbreken of zich genoodzaakt ziet zijn zaak te sluiten.
 • De maatregel geldt zowel voor klassieke zelfstandigen, als voor helpers en meewerkende echtgenoten.
 • Ook bestuurders, zaakvoerders en werkend vennoten die hun activiteiten onderbreken, kunnen er een beroep op doen als ze de directe band tussen de onderbreking en COVID-19 met objectieve elementen kunnen aantonen.
 • In tegenstelling tot het klassieke overbruggingsrecht hebben ook startende zelfstandigen toegang.  Je moet wel aangesloten zijn in maart om de overbruggingsuitkering van maart te kunnen krijgen.
 • In tegenstelling tot het klassieke overbruggingsrecht hebben zelfstandigen in bijberoep ook toegang tot het crisis-overbruggingsrecht op voorwaarde dat ze voorlopige sociale bijdragen betalen die minstens gelijk zijn aan de minimumbijdragen voor zelfstandigen in hoofdberoep (berekend op een netto belastbaar inkomen van 13.993,78 euro per jaar).
 • Bijberoepers met een zelfstandig inkomen tussen 6.996 euro en 13.993 euro per jaar en actieve gepensioneerden met een zelfstandig inkomen hoger dan 6.996 euro per jaar hebben toegang tot een half crisis-overbruggingsrecht van 645 euro per maand (807 euro/maand met gezinslast) met een maximumplafond voor de vervangingsinkomsten van 1.614 euro. Bijvoorbeeld, een zelfstandige in bijberoep die voor zijn activiteit als loontrekkende een tijdelijke werkloosheidsuitkering ontvangt van 1100 euro per maand, zal 514 euro overbruggingsrecht krijgen.

 • Naar aanleiding van de recente corona-verstrengingen werd beslist om ook de volgende ondernemingen onder het toepassingsgebied van het crisisoverbruggingsrecht te brengen: 

  • de sector van evenementen in ruime zin en de activiteiten die hiervan afhangen: sector van de feesten, bedrijfsevenementen, organisatoren huwelijksfeesten, verhuurders van feest- en evenementenzalen, enz. Zelfstandigen die doorgaans enkel evenementen organiseren die volledig verboden blijven, mogen hun activiteit omvormen tot bijvoorbeeld het organiseren van kleinere events (genre zomerbars, kleinschalige festivals, …).  Dergelijke omvorming verhindert de verdere toekenning van de tijdelijke crisismaatregel overbruggingsrecht niet. Ook zelfstandige artiesten actief in de sectoren die vallen onder de evenementen- en culturele sector vallen onder het toepassingsgebied
  • foorkramers
  • nachtwinkels
  • Shishabars. Het blijven serveren van uitsluitend dranken in deze etablissementen verhindert de toekenning van de tijdelijke crisismaatregel overbruggingsrecht niet (omvorming naar een toegelaten activiteit)

Wat krijg ik? 

Je kan als zelfstandige in twee situaties het crisis-overbruggingsrecht aanvragen:

 • Het overbruggingsrecht was er tot hiertoe enkel voor zelfstandigen die hun activiteit voor een maand zouden onderbreken of stopzetten. Dit wordt nu – voor alle vormen van overbruggingsrecht – teruggebracht naar 7 opeenvolgende kalenderdagen. In normale tijden staat een onderbreking van 7 dagen voor een uitkering voor 7 dagen. Nu voorziet het crisis-overbruggingsrecht  in een volledig maandbedrag (1.291,69euro, (1.614,10 euro bij gezinslast)) voor iedere zelfstandige die zijn of haar activiteit omwille van COVID-19 minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen onderbreekt in die maand. Let op: vanaf juli zal je je aanvraag met objectieve elementen moeten staven om aan te tonen dat de onderbreking het rechtstreekse gevolg is van de COVID-19 crisis.
 • Als je door de overheid verplicht bent om je activiteit geheel of gedeeltelijk stop te zetten, dan valt de vereiste van 7 kalenderdagen weg. Die voorwaarde van 7 dagen onderbreking valt ook weg voor alle zelfstandigen die niet verplicht zijn om hun activiteiten te onderbreken, maar die afhankelijk zijn van sectoren die wel verplicht geheel of gedeeltelijk beperkt blijven. Ook zij krijgen een volledig maandbedrag.

Wie mag er openen?

In normale omstandigheden moet je de activiteit voor minstens 7 opeenvolgende dagen onderbreken. Het crisis-overbruggingsrecht biedt ook sommige zelfstandigen die hun activiteit slechts gedeeltelijk onderbreken een volledige uitkering.

Als je je activiteit voor minstens een maand verplicht hebt moeten onderbreken en vanaf 3 mei weer hebt mogen opstarten, dan kom je vanaf juni in aanmerking voor het relance-overbruggingsrecht

Het crisis-overbruggingsrecht dekt de periode tussen 1 maart 2020 en 31 augustus 2020 (deze periode kan mogelijks nog worden verlengd).

Hoe vraag ik dit aan?

Via je sociaal verzekeringsfonds.

Klant bij Liantis? Hier vind je meteen de juiste info

Meer weten?

Check ook onze veelgestelde vragen

Klik hieronder ook voor onze Facebook Live met meer uitleg

Wat zijn de andere coronasteunmaatregelen? Of wat moet je nog weten over ondernemen in coronatijden? 

Check onze website!

Meer info: Corona
Thema: Actueel