Crisis-overbruggingsrecht door de coronacrisis (vervangingsinkomen voor zelfstandigen)

Zelfstandigen die getroffen zijn door de coronamaatregelen, kunnen een beroep doen op het crisis-overbruggingsrecht. 

Klik hieronder ook voor onze Facebook Live met meer uitleg. 

 

Check ook onze veelgestelde vragen

Voor wie?

  • Elke zelfstandige die zijn zelfstandige activiteit door de coronacrisis moet onderbreken of zich genoodzaakt ziet zijn zaak te sluiten.
  • De maatregel geldt zowel voor klassieke zelfstandigen, als voor helpers en meewerkende echtgenoten.
  • Ook bestuurders, zaakvoerders en werkend vennoten die hun activiteiten onderbreken, zullen er beroep op kunnen doen.
  • In tegenstelling tot het klassieke overbruggingsrecht hebben ook startende zelfstandigen toegang.  Je moet wel aangesloten zijn in maart om de overbruggingsuitkering van maart te kunnen krijgen.
  • In tegenstelling tot het klassieke overbruggingsrecht hebben zelfstandigen in bijberoep ook toegang tot het crisis-overbruggingsrecht op voorwaarde dat ze voorlopige sociale bijdragen betalen die minstens gelijk zijn aan de minimumbijdragen voor zelfstandigen in hoofdberoep (berekend op een netto belastbaar inkomen van 13.993,78 euro per jaar).

Wat krijg ik? 

Het overbruggingsrecht was er tot hiertoe enkel voor zelfstandigen die hun activiteit voor een maand zouden onderbreken of stopzetten. Dit wordt nu – voor alle vormen van overbruggingsrecht – teruggebracht naar 7 opeenvolgende kalenderdagen. In normale tijden staat een onderbreking van 7 dagen voor een uitkering voor 7 dagen. Nu voorziet het crisis-overbruggingsrecht in maart en april in een volledig maandbedrag (1.291,69euro, (1.614,10 euro bij gezinslast)) voor iedere zelfstandige die zijn of haar activiteit omwille van COVID-19 minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen onderbreekt in die maand. 

Is je activiteit opgenomen in de lijst van activiteiten die geheel of gedeeltelijk verboden zijn tijdens de coronamaatregelen (tijdens de week of in het weekend), dan valt de vereiste van 7 kalenderdagen zelfs weg. Voor deze zelfstandigen is er geen minimumduur van onderbreking voorzien.  

In normale omstandigheden moet je de activiteit voor minstens 7 opeenvolgende dagen onderbreken. Het crisis-overbruggingsrecht biedt ook sommige zelfstandigen die hun activiteit slechts gedeeltelijk onderbreken een volledige uitkering. Deze versoepeling is echter beperkt tot de zelfstandigen die door de overheid verplicht worden om gedeeltelijk te sluiten. Het gaat om restaurants die blijven werken (take away, levering aan huis, traiteur), maar die geen zaaldienst meer kunnen aanbieden. Hetzelfde geldt voor de uitbaters van hotels die hun bar- en restaurantactiviteiten stopzetten en eender welke activiteit die rechtstreeks geviseerd worden door de sanitaire maatregelen om de verspreiding van het virus te beperken. 

Kilk hier voor het overzicht welke winkels mogen open zijn en welke niet. 

Zorgberoepen en andere essentiële diensten die (gedwongen) sluiten, maar toch nog dringende gevallen blijven behandelen zullen ook een beroep kunnen doen op het overbruggingsrecht.

Het crisis-overbruggingsrecht dekt de periode tussen 1 maart 2020 en 30 april 2020, maar deze periode kan worden verlengd als de crisis langer duurt.

Hoe vraag ik dit aan?

Via je sociaal verzekeringsfonds.

Klant bij Liantis? Gebruik dan meteen dit formulier!

Meer weten?

Check ook onze veelgestelde vragen

Wat zijn de andere coronasteunmaatregelen? Of wat moet je nog weten over ondernemen in coronatijden? 

Check onze website!

Meer info: Corona
Thema: Actueel