Overige vormen van samenwerking met opleidingsinstellingen

 

  Wat zijn gastlessen, bedrijfsbezoeken en opdrachten?

  Deze vormen van samenwerking zijn minder intensief dan stages en alternerende opleidingen. Net als stages kunnen deze vormen voorkomen op praktisch alle onderwijsniveaus. Alle opleidingen hebben er namelijk baat bij hun lerenden in contact te brengen met de realistische werkvloer.

  Door buiten de muren van de opleidingsinstelling te gaan wordt de praktijk tot leven gebracht. Dat kun je als ondernemer op een laagdrempelige manier doen door:

  • te vertellen over je bedrijf en je sector (tijdens een gastles)
  • te laten zien en te laten ervaren wat er gebeurt in je bedrijf (tijdens een bedrijfsbezoek of praktijkles op locatie)
  • een opdracht of case op te stellen en te laten uitvoeren door leerlingen/studenten/cursisten 

  De genoemde vormen dienen als voorbeeld. In overleg met een opleidingsinstelling kom je vast tot een vorm die geschikt is voor jou.

  Wie is de lerende?

  • Deze vormen van werkplekleren worden vaker voor een hele klas of groepjes georganiseerd – in tegenstelling tot de individuele begeleiding van stagiairs en leerlingen in alternerende opleidingen.
  • Vaak zijn er ook leerkrachten of docenten betrokken. Ook zij kunnen veel leren van de interactie met de praktijk en de up-to-date technieken en manieren van werken.
  • Leerlingen/studenten/cursisten zullen enthousiast zijn om met het werkveld in aanraking te komen. Ze zijn misschien nog zoekende in wat ze voor vervolgopleiding willen gaan doen of waar ze willen gaan werken. Je kunt hen warm maken voor jouw bedrijf, sector of specialisatie.

  Wat kun je als ondernemer verwachten?

  Door de praktijk van je onderneming open te stellen voor het onderwijs zorg je er onder andere voor dat leerlingen/studenten/cursisten een realistisch beeld van het hedendaagse werkveld krijgen.

  Door ze opdrachten te geven krijg je inzicht in de capaciteiten en manier van werken van de lerenden. De leerlingen/studenten/cursisten geven je met hun frisse blik misschien wel een nieuw inzicht of een oplossing waar je zelf niet op was gekomen.

  Welke stappen om mee te doen?

  Zoals bij alle vormen van werkplekleren: ga bijvoorbeeld via de Onderwijskiezer Scholenzoeker na welke opleidingsinstellingen er in jouw regio gevestigd zijn en of zij opleidingen in jouw sector aanbieden. Neem contact op om de mogelijkheden te bespreken. Bekijk zeker alvast de websites, vaak is er een link 'voor bedrijven'. 

  • Aan deze vormen van werkplekleren zijn minder strikte regels verbonden. Je hoeft geen erkenningen aan te vragen of leervergoedingen te betalen. 
  • Je zal goed moeten overleggen met de onderwijsinstelling over het niveau en doel van een bedrijfsbezoek, gastles, opdracht of case. Zorg dat het werkplekleren goed is afgestemd op het niveau en de kennis van de leerlingen/studenten/cursisten. 

  • Denk goed na over welke opdracht je de lerenden laat uitvoeren. Zorg ervoor dat je een interessante opdracht of case ter beschikking stelt maar bedenk ook of je zelf expliciet iets aan het resultaat wil hebben. Bespreek de verwachtingen helder en duidelijk met de onderwijsinstelling.

  • Het is niet verplicht, maar wel aan te raden dat je schriftelijke afspraken maakt. Zeker over het tijdstip van het bedrijfsbezoek of de gastles en het aantal leerlingen/studenten/cursisten plus de meekomende leerkrachten. En ook rond bedrijfsopdrachten en onderzoeken kun je verschillende afspraken maken: wat zijn je minimale verwachtingen, tot welke documenten of materialen krijgen de lerenden toegang, hoe ga je om met geheimhouding en intellectuele eigendom. De onderwijsinstelling zal hier meestal standaardovereenkomsten voor hebben.
  • Zo zijn er een aantal zaken om rekening mee te houden wat betreft aansprakelijkheid en welzijnswetgeving. Zorg bij een bezoek aan je bedrijf voor een standaard risicoanalyse voor bezoekers.

  Bekijk de regelgeving bij werkplekleren

  Wat zijn de kosten?

  Het voorbereiden en organiseren van deze vormen van werkplekleren kost natuurlijk tijd. Verdere kosten zullen beperkt zijn tot eventuele vergoedingen van reiskosten en de kosten van apperatuur en materialen die je ter beschikking stelt.

  Wat zijn de financiële stimulansen?

  Er zijn geen financiële stimulansen voor ondernemers die op deze manier aan samenwerking met het onderwijs meedoen.

  Je zult door de samenwerking met de opleidingsinstelling wel de algemene voordelen van meedoen aan werkplekleren ervaren, zoals: uitbreiding van je netwerk en naamsbekendheid, het binnenhalen van talent en eventueel besparingen op aanwervingskosten. 

  Andere mogelijkheden om samen te werken met opleidingen:

  • Stel je apparatuur of materiaal ter beschikking voor een gesimuleerde werkomgeving binnen de onderwijsinstelling.
  • Deel je expertise - bijvoorbeeld tijdens een workshop.
  • Geef je op voor job- en stagebeurzen of bedrijfsdagen die onderwijsinstellingen in je regio organiseren.
  • Nodig leerkrachten of docenten uit – om op bedrijfsbezoek te komen, als je een nieuw product presenteert of eventueel om mee te doen als je voor je personeel een inhousetraining organiseert.
  • Geef leerlingen/studenten/cursisten van buiten jouw sector een opdracht, zoals het bouwen van een website of het organiseren van een evenement.
  • Bij sommige opleidingen zijn er ‘projectweken’ waaraan je misschien een bijdrage kunt leveren.
  • Stel je kennis als werkgever ter beschikking en stel voor om een sollicitatietraining te geven. Laat de leerlingen/studenten/cursisten weten waar jij als potentiële werkgever op let tijdens sollicitaties.
  • Je kunt ook bijdragen door een rol in het bestuur van de onderwijsinstelling op te nemen, of advies te geven over de inhoud van een opleiding.
  • Overweeg om (een van je medewerkers te inspireren) hybride docent of praktijkopleider te worden – bijvoorbeeld deeltijds, nu of in de toekomst.
  Meer info: Aanwerven, Werkplekleren, Jongeren opleiden op werkvloer