Wat zijn de formaliteiten bij de oprichting van een vennootschap?

Laatste aanpassing: 
02/08/2022

Wanneer je start met een vennootschap, gelden er naast de standaardformaliteiten een aantal extra verplichtingen.

Financieel plan
Een financieel plan is een overzicht van de verwachte inkomsten en uitgaven van jouw onderneming en is een onderdeel van het ondernemingsplan. Als je een vennootschap wil oprichten moet je een financieel plan voor de eerste twee jaar van de vennootschap (laten) opmaken. Je moet het overmaken aan de notaris bij het opstellen van de oprichtingsakte. Bij faillissement binnen de eerste drie jaar na de oprichting zal de rechter dit financieel plan opvragen bij de notaris. Als dan blijkt dat onvoldoende vermogen werd voorzien voor de eerste 2 jaar van de activiteit, word jij als oprichter hoofdelijk verantwoordelijk gesteld voor de schulden van de vennootschap. De beperkte aansprakelijkheid wordt dan opgeheven. Het financieel plan is niet vereist voor een VOF (vennootschap onder firma) en voor een CommV.

TIP!

Met het gratis platform van UNIZO stel je begeleidt jouw financieel plan en ondernemingsplan op.

UNIZO Startersplatform

Oprichtingsakte
Een vennootschap wordt opgericht met een notariële akte. Daarbij moet je statuten opmaken die neergelegd worden bij de notaris. Deze zorgt voor publicatie van de statuten in het Belgisch Staatsblad. De notaris kan de oprichtingsakte pas opstellen nadat hij een bankattest heeft ontvangen. Sinds 1 augustus 2021 is het mogelijk om een vennootschap op te richten op digitale wijze via het platform 'startmybusiness' van de federatie van notarissen. Je hoeft hierdoor geen fysieke vergadering meer vast te leggen met een notaris. De tussenkomst van een notaris blijft wel vereist. Een onderhandse akte (tussen de betrokkenen) volstaat evenwel voor een VOF en voor een CommV (behalve wanneer onroerende goederen worden ingebracht). Er is dan ook geen financieel plan en een bankattest vereist. Je moet in dat geval zelf zorgen voor de publicatie van de statuten.

Bankattest
De notaris kan de oprichtingsakte pas opstellen nadat hij een bankattest heeft ontvangen. Dit bankattest is een bewijs geleverd door de financiële instelling dat het vereiste oprichtingskapitaal gestort werd op een zichtrekening op naam van de op te richten vennootschap.

Vennootschapsbijdrage & sociaal verzekeringsfonds
Als vennootschap ben je onderworpen aan de vennootschapsbijdrage en dien je je aan te sluiten bij een sociaal verzekeringsfonds. Meer info vind je hiervoor bij Liantis sociaal verzekeringsfonds, partner van UNIZO.

De wet verplicht verder de vennootschappen bepaalde akten of documenten openbaar te maken vb. de oprichtingsakte, verandering van zetel, benoeming bestuurders, enz.

Heb je nog andere vragen over de opstart van je eigen onderneming?

Stel ze aan onze UNIZO Starterslijn!

Meer over: Starten, Startersformaliteiten, Vennootschappen

Op zoek naar meer ondernemersinfo?

Voor andere nuttige ondernemersinfo
raadpleeg hier het UNIZO Kennisnet:
geef je zoekterm in of zoek per thema
of trefwoord in onze databank.

Of contacteer UNIZO Ondernemerslijn voor
een persoonlijk eerstelijns advies of een
nuttig contact.

Ons adviesteam staat voor je klaar!