UNIZO Persarchief

UNIZO over rapport Commissie Pensioenhervorming: verhoging sociale bijdragen zelfstandigen onaanvaardbaar

UNIZO KMO Barometer: Hoogste ondernemersvertrouwen in 3 jaar tijd

UNIZO: Ondernemers gaan gemiddeld 1 tot 2 weken met vakantie

UNIZO: 3e panne elektronisch betalen absoluut vermijden - Investering in secundair platform hoogdringend

UNIZO over gesprek Vlaamse onderhandelaars: "Versterken competitiviteit bedrijven absolute topprioriteit"

UNIZO: Karl Verlinden van Qualiphar nieuwe UNIZO-voorzitter

UNIZO en ModeUnie: Sperperiode bij wet erkend, petitie consumenten geen enkel nut

UNIZO: Grote hervorming: verlofsystemen maat voor niets

UNIZO en UCM leggen 5 prioriteiten voor de Brusselse ondernemers voor aan formateur Laurette Onkelinx

UNIZO over rapport Europese Commissie: Lineaire loonlastenverlaging en lagere belastingdruk absoluut noodzakelijk

UNIZO over faillissementsverzekering: Zelfstandigen slechts 6,8 maanden “werkloos” en dan weer aan het werk

UNIZO over landenspecifieke aanbevelingen Europese Commissie: schipbreuk vermeden, maar nog niet op juiste koers

UNIZO: Daling aantal faillissementen goede zaak maar geen reden tot overdreven optimisme

UNIZO tevreden na vernietiging milieuvergunning Uplace in Machelen door Raad van State

Politiek moet oproep Horeca Vlaanderen beantwoorden met gepaste maatregelen

UNIZO: België zakt weg op competitiviteitsranking. Nood aan structurele maatrege

UNIZO en Federatie Vrije Beroepen: Zeer mooi initiatief Orde van Geneesheren

UNIZO pleit voor hervorming werkloosheidsuitkering

UNIZO over controles cashbetalingen: Werkbare alternatieven voorzien

UNIZO over cijfers laattijdige betalingen van Intrum: Aanpassingen aan wetsvoorstel nieuwe invorderingsprocedure geen vereenvoudiging”

Pagina's