Vestigingswetgeving: “Kind niet met badwater weggooien”

Ondernemersorganisatie UNIZO begrijpt dat de vestigingswetgeving in zijn huidige vorm niet houdbaar is, maar waarschuwt tegelijk. “We mogen het kind niet met het badwater weggooien”, zegt UNIZO-topman Karel Van Eetvelt.
 
Wanneer ondernemers uit  lidstaten van de Europese Unie zich in Vlaanderen willen vestigen, mag Vlaanderen ze door Europese regelgeving niet dezelfde strenge voorwaarden opleggen als Belgische ondernemers. De regels waren dus strenger voor Belgische ondernemers dan voor hun Europese collega’s. Ondernemersorganisatie UNIZO toont begrip voor het voorstel om te sleutelen aan de vestigingswetgeving, maar waarschuwt dat het niet om een afschaffing zonder meer mag gaan. “Het kan niet de bedoeling zijn om volledig te vertrouwen op de marktwerking. Het verleden heeft geleerd dat dit vaak leidt tot mistoestanden. Er is dus een alternatief nodig, want een goede vorming blijft belangrijk om een zogenaamd gelijk speelveld te creëren. Slecht opgeleide, onervaren zelfstandigen zomaar op de markt toelaten creëert frustratie bij consumenten en oneerlijke concurrentie bij andere ondernemers”, aldus UNIZO.

De hervorming van de vestigingswetgeving mag geen eindpunt zijn. Daarom dringt UNIZO er bij de minister op aan om, samen met de betrokken sectoren, goede alternatieven te bespreken die garanderen dat zelfstandigen goed gevormd op de markt komen. Dit moet er ook voor zorgen dat er goede kwaliteit aan de consumenten kan gegarandeerd worden. Anderzijds blijft UNIZO aandringen de oneerlijke concurrentie door ondernemers uit andere EU-lidstaten door lagere loon- en fiscale lasten verder aan te pakken.

“We pleiten voor een snelle duidelijkheid omtrent de inwerkintreding, zodat er voldoende voorbereidingen kunnen worden getroffen om ondernemers te informeren”, besluit UNIZO.

Meer weten? Contacteer:
Sergio Destino – UNIZO-woordvoerder a.i. – sergio.destino@unizo.be - 0473490832