Lage-emissiezone Antwerpen: mag u met uw (bestel)wagen Antwerpen nog in?

Sinds 1 februari 2017 is er in Antwerpen een lage-emissiezone. Mag u dan met uw (bestel)wagen of vrachtwagen Antwerpen nog in ?

Sinds 1 februari moet u als ondernemer rekening houden met de lage-emissiezone (LEZ) in Antwerpen. De lage-emissiezone strekt zich uit over de hele Antwerpse binnenstad en een deel van Linkeroever. In die zone (binnen de singel) worden auto's, bestelwagens of vrachtwagens met een te hoge uitstoot van fijn stof en roet geweerd. Tot 2020 mogen enkel benzine- of LPG-voertuigen met euronorm 1 en meer, en dieselvoertuigen met euronorm 4 en hoger, vrij en zonder kosten in de lage-emissiezone rijden.

Of uw voertuig de LEZ binnen mag, hangt dus af van zijn euronorm. De euronorm wordt weergegeven door  een cijfer van 1 tot 6.

  • U vindt dat cijfer in principe op het inschrijvingsbewijs van uw auto of vrachtwagen bij de rubriek ‘milieuklasse’.
  • Hoe hoger het cijfer, hoe minder uw voertuig  vervuilt.
  • Voor vrachtwagens en bussen wordt de euronorm aangeduid met een Romeins cijfer.

Of uw voertuig binnen mag of niet kan u aflezen uit deze tabel:

Staat er geen euronorm op uw inschrijvingsbewijs? Doe dan zeker de online test.
Op www.slimnaarantwerpen.be/LEZ staat een eenvoudige test om na te gaan of uw voertuig de LEZ binnen mag.

Naargelang de euronorm mogen voertuigen:

  • altijd binnen in de LEZ als ze ook een Belgische nummerplaat hebben
  • na registratie binnen in de LEZ. U moet zich ten laatste 24 uur na het binnenrijden van de LEZ registreren.
  • na betaling binnen in de LEZ. De tarieven verschillen naargelang de euronorm. U kan ook een LEZ-dagpas kopen, dat kan tot acht keer per jaar. Die pas kost 35 euro, is vanaf 1 februari 2017 te koop aan parkeerautomaten of op www.slimnaarantwerpen.be/LEZ en is geldig op de gekozen dag tot zes uur ‘s ochtends de dag nadien.

Overal waar de LEZ begint, staan slimme camera’s. Die zoomen in op elke nummerplaat en vergelijken die met de lijst van toegelaten auto’s. Auto’s met een Belgische nummerplaat die aan de normen voldoen, mogen de LEZ automatisch in. Wanneer een camera een niet-toegelaten auto opmerkt, krijgt die een boete.

Let op: in 2020 en 2025 worden de voorwaarden strenger!

Meer informatie op www.slimnaarantwerpen.be.

Meer over: Nieuw in 2017
Thema: Actueel