Het elektronische aandelenregister. Iets voor jou?

Een aandelenregister is een belangrijk fundament voor elke vennootschap. Het vermeldt wie aandeelhouder is, hoeveel aandelen hij bezit, hoe en sinds wanneer hij de effecten heeft verkregen, ... Die gegevens zijn essentieel voor de goede werking van je onderneming: voor het bijeenroepen van de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering, het doorvoeren van een kapitaalverhoging, een statutenwijziging, de vereffening of in het kader van een kredietverlening, … Tegenwoordig kan dat digitaal. Wat houdt het in?

De beroepsfederaties van de notarissen (Fednot) en de accountants en belastingconsulenten (IAB) hebben nu een elektronisch effectenregister gelanceerd. Daardoor zal  je niet meer moeten inschrijven op een papieren register (dat al eens verloren kan gaan). Het elektronisch register moet een betrouwbaar antwoord geven op de vraag wie aandeelhouder is van een onderneming en welke participatie die aandeelhouder bezit. Het nieuwe platform moet daarnaast ook de administratieve rompslomp verminderen, bijvoorbeeld als het nieuwe Wetboek Vennootschappen en Verenigingen op 1 mei in werking treedt. Want heb je een vennootschap, dan zal je de statuten moeten aanpassen. De wet stapt ook af van het principe ‘één aandeel, één stem’. Een juiste registratie van de rechten die aan de effecten zijn gekoppeld, wordt daarom nog belangrijker.

UBO-register

Daar komt nog bij dat je tegen 30 september aan de FOD Financiën moet melden welke aandeelhouders meer dan 25% van de aandelen in handen hebben. Dat in het raam van de UBO-verplichtingen, die door Europa worden opgelegd om witwassen tegen te gaan. Welnu, je kan ervoor opteren om deze informatie automatisch via het elektronisch effectenregister aan de FOD Financiën door te spelen. Een aanzienlijke vereenvoudiging als je bestuurder bent van een vennootschap. Op termijn zal je als ondernemer via het register toegang krijgen tot alle notariële akten die de notaris over zijn bedrijf bewaart (oprichting, statutenwijziging, …).

Kortom:

  • De beroepsfederaties van de notarissen (Fednot) en de accountants en belastingconsulenten (IAB) hebben een elektronisch aandelenregister gelanceerd. Je hoeft je dus niet meer op een papieren register in te schrijven.
  • Handig als je weet dat je binnenkort de statuten van je vennootschap moet aanpassen en in het UBO-register moet aangeven wie de eigenlijke zeggenschap heeft binnen je vennootschap.

Meer weten over hoe je je UBO-verplichting in orde moet brengen als je een vennootschap hebt?