Valkuilen voor een startende ondernemer: 10 fouten die je absoluut moet vermijden.

Laatste aanpassing: 
17/01/2020

Een bedrijf opstarten en uitbouwen is een boeiend maar moeilijk avontuur. Je moet immers een hele reeks lastige en complexe begrippen onder de knie proberen te krijgen. Daarbij moet je je er ook van bewust zijn dat je geen of weinig fouten mag maken.

Toch gebeurt dit nog vaak. Hieronder volgen 10 valkuilen voor startende ondernemers, alsook de gepaste oplossingen die men kan aanwenden om niet in één van deze valkuilen terecht te komen:

1. Niet geschikt voor het zelfstandig ondernemerschap

De Belgische overheid biedt heel wat initiatieven aan om het zelfstandig ondernemerschap in België te promoten en uit te bouwen. Al te vaak wordt daarbij echter voorbijgegaan aan het feit dat niet iedereen geschikt is voor een job als zelfstandige.
 
Er wordt wel eens gezegd dat “zelfstandig worden” in je bloed moet zitten. “Je hebt het of je hebt het niet”. Het is als het ware een voorbestemming. Toch kunnen we wijzen op een aantal kenmerken die een goed ondernemer zeker moet bezitten. Een goede zelfstandige moet creatief zijn, stressbestendig, kunnen omgaan met risico’s, kritisch zijn en oog hebben voor opportuniteiten in de markt. Daarbij zijn een extra dosis karakter en doorzettingsvermogen ook onontbeerlijk.

2. Een manke voorbereiding

Een veel voorkomende fout is dat starters een eigen zaak beginnen zonder voldoende voorbereiding. Eén van de belangrijkste redenen hiervoor is de tijdsdruk die sommige starters ondervinden om hun zaak snel op te starten.

Het is aan te raden om een dergelijke haalbaarheidsstudie te maken voor jezelf en je project. Dat moet geen zwaar onderbouwde studie zijn, maar een starter moet toch de tijd nemen om zich een aantal logische en zeer belangrijke vragen te stellen. Bijvoorbeeld: wie zijn mijn concurrenten? Welke winstmarges worden gehanteerd in mijn sector? Wie zijn mijn klanten? Met welke vaste kosten moet ik rekening houden? Moet ik zware investeringen doen?

Voor een dergelijke studie heb je dus echter wel wat tijd nodig. Het opstarten van een zaak vraagt gemiddeld 3 à 12 maanden.

3. Te klein startkapitaal

Voldoende startkapitaal en een goed idee over de te verwachten kosten en omzet zijn belangrijke voorwaarden om te slagen als zelfstandige. Al te vaak worden echter de financiële noden zwaar onderschat. Dat maakt dat deze valkuil verantwoordelijk is voor ongeveer 1/5 van alle faillissementen.

De startende ondernemer denkt vaak dat hij met zijn verkopen alle gemaakte kosten zal kunnen betalen. Maar wat gebeurt er als de verkoop een beetje minder is dan verwacht of als bepaalde klanten niet op tijd betalen? Vaak hebben starters te weinig startkapitaal voorzien waardoor men geen buffer heeft die dergelijke probleemstellingen kan opvangen.

Zorg ervoor dat je van bij het begin beschikt over voldoende financiële middelen. Een gouden regel hierbij is dat het startkapitaal best bestaat uit 1/3 eigen middelen en 2/3 vreemd vermogen (lening bij kredietinstelling, business angel,…)

Vergeet ook niet dat een dergelijke raming van de te verwachten kosten en omzet onmisbaar is. Maak daarbij berekeningen waarbij je rekening houdt met verschillende scenario’s (meer of minder verkoop, hogere kosten dan voorzien,..). Dit zal je een goed onderbouwd beeld geven van het kapitaal dat je nodig hebt bij de opstart van je zaak.

4. Tekort aan klanten

Een tekort aan klanten of een onevenwichtige klantenportefeuille is een andere reden waarom veel starters snel in de problemen komen. Als de belangrijkste klant wegvalt, betekent dit voor veel bedrijven de strop om de hals.

Wij raden starters aan om zo snel mogelijk voldoende diversificatie in hun klantenbestand na te streven. Als basisregel wordt daarvoor gebruikt dat één klant nooit mag instaan voor meer dan 20% van uw omzet. Indien dit toch het geval zou zijn, kan je best op zoek gaan naar nieuwe klanten zodat je een buffer bouwt tegen het mogelijke verlies van die belangrijke klant.

5. Administratieve rompslomp

Zonder een degelijke administratie zal een bedrijf niet lang bestaan. Dit geldt ook voor startende ondernemingen. Bij de start en de uitbouw van een onderneming komt heel wat papierwerk kijken. Bedrijven die dat verwaarlozen, komen al snel in de problemen door onbetaalde facturen, boetes, … .

Voor de administratie binnen je bedrijf geldt één regel: orde! Heel wat zelfstandigen komen in de problemen omdat ze hun administratie totaal verwaarlozen. Technisch kan je nog zo bekwaam zijn, maar indien je een puinhoop maakt van het papierwerk kom je toch in de problemen.

6. Te weinig begeleiding

Veel starters laten zich te weinig adviseren. Voor hen volstaan een boekhouder en een bank om hun zaak op te starten. Maar dat betekent slechts een klein deeltje van het ondernemerschap. Zeer veel startende ondernemers hebben een gebrek aan juridische, boekhoudkundige en fiscale kennis.

Een degelijke begeleiding is essentieel bij de start en de uitbouw van je onderneming. Een goede boekhouder zal niet alleen je boeken in orde brengen, maar je ook degelijk begeleiden in de groei van je bedrijf. In Vlaanderen bestaan er momenteel verschillende instanties die starters begeleiden, waarvan UNIZO Startersservice zeker en vast de bekendste is. Daarnaast hebben ook banken adviseurs in dienst die instaan voor de begeleiding van  startende ondernemers.
 
7. Gebrek aan sociaal leven

Starters onderschatten zeer vaak de impact van het zelfstandig ondernemerschap op hun sociaal leven. Starten doe je immers niet alleen. Wie zelfstandige wordt, moet immers rekening houden met lange werkuren.

Als starter moet je je ervan bewust zijn dat het zelfstandig ondernemerschap een inbreuk zal teweeg brengen op je sociaal leven. Je moet rekening houden met lange werkuren, wat betekent dat er ook offers zullen moeten gebracht worden. Daarom is het zeer belangrijk dat je dit eerst goed overlegt met je partner.

8. Te hoge vaste kosten

Veel starters geven duizenden euro’s uit aan bedrijfslokalen of dure wagens nog voor ze werkelijk één product hebben verkocht. Hierdoor lopen de vaste kosten (kosten die niet gekoppeld zijn aan het verkoopvolume) hoog op.

Bij deze valkuil geldt een belangrijke regel: hoe lager de vaste kosten zijn, hoe lager ook het break-even punt (minimumomzet die je moet realiseren om geen verlies te maken) ligt. Daarom kan je in het begin dus beter de hoge, terugkerende kosten (huur, auto, …) proberen te vermijden.

9. Te enthousiast over eigen product of dienst

Als startende zelfstandige is het belangrijk dat je enthousiast en gepassioneerd bent over je eigen product of dienst. Toch dringt enige realiteitszin zich wel op. Niet iedereen zal je passie delen en misschien is niet iedereen even enthousiast over je aangeboden producten of diensten.

Alvorens van start te gaan, kan je best je idee voorleggen aan een neutraal persoon die je dan advies kan geven. Daarnaast kan je voor je start ook trachten na te gaan hoe je doelpubliek reageert.

10. Actief zijn in een sector of markt die niet de jouwe is

Veel zelfstandige ondernemers zijn al ten onder gegaan aan de onaangename verrassingen die ze ondervonden bij het najagen van een nieuwe markt of aan een te uiteenlopend aanbod van producten en diensten.

Bij het beheer en de uitbouw van je activiteiten geldt de volgende gouden regel: houd je steeds aan je “core business”, je basisactiviteiten. Wat je absoluut dient te vermijden is de versnippering van je activiteiten over verschillende sectoren.

Pas je zaak opgestart en wil je weten of je goed bezig bent?

Neem je onderneming onder de loep!

En kom samen met je UNIZO coach te weten op welke punten je kan bijsturen om succes op langere termijn te garanderen. 

Meer over: Starten, Nuttige starterstips

Op zoek naar meer ondernemersinfo?

Voor andere nuttige ondernemersinfo
raadpleeg hier het UNIZO Kennisnet:
geef je zoekterm in of zoek per thema
of trefwoord in onze databank.

Of contacteer UNIZO Ondernemerslijn voor
een persoonlijk eerstelijns advies of een
nuttig contact.

Ons adviesteam staat voor je klaar!