UNIZO Persarchief

UNIZO: "99% coronapremies werd op rechtmatige basis toegekend, blijkt uit cijfers van VLAIO. In amper 1% van de gevallen bleek na controle sprake van misbruik."

UNIZO tevreden dat corona-ontslagwet alvast niet retroactief mag worden toegepast: "Maar een verdere bijsturing blijft nodig."

UNIZO verwelkomt bijsturing bankenbazooka van federale regering: "Het aangepaste akkoord komt beter tegemoet aan de noden van onze kmo's"

UNIZO over beslissingen Veiligheidsraad: "Blij dat onze economie weer stilaan haar vleugels mag spreiden, voorzichtig, maar met de blik vooruit."

UNIZO positief over zopas voorgesteld Vlaams herstelplan: "De versterking van het kmo-kapitaal is cruciaal."

Caroline Deiteren, coördinator sociale zaken bij UNIZO, wordt kabinetschef van nieuw Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert

UNIZO: "Breid de tax shelter voor starters tijdelijk uit voor álle kmo's!"

Koepelvereniging voor de eventsector, Conferation Events, sluit samenwerkingsovereenkomst met UNIZO: "We hebben nood aan een eigen Paritair Comité."

UNIZO blij voor contactberoepen en markten. "Maar geef nu ook andere sectoren op zijn minst het perspectief waar ze naar snakken! Dit is onhoudbaar!"

UNIZO kijkt uit naar heropening winkels, morgen, en roept klanten op veilig te winkelen.

Vlaamse regering realiseert door UNIZO bepleite ondersteuningskader voor handelshuur: "De nood aan deze ondersteuning is hoog!"

UNIZO over uitbreiding winwinlening: "Slimme maatregel, iedereen wint!"

UNIZO dringt aan op bijkomende cruciale fiscale steunmaatregelen: "Zonder extra hulp zullen veel bedrijven ten onder gaan!"

UNIZO tevreden voor de vele winkeliers die maandag mogen herstarten. "Jammer dat marktkramers nog moeten wachten, maar ze hebben nu een perspectief."

UNIZO naar aanleiding van rapport Rekenhof over wegenwerken: "Hoog tijd voor een meer realistische en voorspelbare aanpak, zodat onze ondernemers weten waar ze aan toe zijn."

Onderzoek online UNIZO-platform Overnamemarkt.be: Tot een kwart minder overnametransacties aan lagere prijzen.

UNIZO opgetogen over effectieve heropstart bedrijven op 4 mei: "Nu nog een duidelijk ministrieel besluit!"

UNIZO verwelkomt vandaag in werking tredende wet voor kortere wettelijke betalingstermijn, "maar er moeten nog 30 extra dagen af!"

UNIZO bepleit Vlaams ondersteuningssysteem om betalingsmoeilijkheden handelshuur op te vangen

UNIZO schaart zich achter voorstel minister-president Jan Jambon om moederdag een week op te schuiven

Pagina's