UNIZO Persarchief

UNIZO bepleit verlenging van meest cruciale steunmaatregelen tot eind dit jaar: "Nu steeds meer bedrijven rechtveren, mogen we hen niet plots op droog zaad zetten"

UNIZO-topman Danny Van Assche verdedigt "evenwichtig G10-akkoord"

UNIZO en Koninklijke Belgische Vereniging van Transportverzekeraars roepen met klem op om wijzigingen in Scheepvaartwetboek nu donderdag NIET te stemmen.

UNIZO verwelkomt bevestiging eerder aangekondigde versoepelingen Overlegcomité. "Nu niet talmen met publicatie duidelijke uitvoeringsregels"

UNIZO spreekt van "historisch moment" na zopas definitief gestemde afschaffing correctiecoëfficiënt zelfstandigenpensioenen

Vaccinatiebereidheid bij zelfstandigen haalt topscore van 94%: "Motivatie om pandemie te crushen nergens groter!"

UNIZO op 3de verjaardag GDPR-wetgeving: "Kmo's leverden al grote inspanningen, maar complexiteit blijft vragen oproepen."

UNIZO opgetogen over zopas unaniem gestemde afschaffing correctiecoëfficiënt zelfstandigenpensioen in Kamercommissie Sociale Zaken

UNIZO staat achter vergroeningsbeleid bedrijfswagenpark, "maar laadpalen moeten nu als paddestoelen verrijzen"

Nu digitaliseringsgeld voor Vlaamse scholen in omloop raakt, roept UNIZO lokale instanties en overheden andermaal op tot maximaal winkelhieren

UNIZO ziet licht aan het eind van de tunnel branden nu Overlegcomité effectief gedetailleerd exitplan op tafel legt

UNIZO vraagt en bekomt broodnodige verlenging waarborgmechanisme voor overbruggingskredieten aan kmo's

UNIZO noemt regeringsbeslissingen omtrent loonakkoord goede basis voor hernieuwd overleg met sociale partners

UNIZO dringt aan op inwerkingtreding basisbankendienst voor de zomer

Het misbegrepen belang van het minimumloon - Open brief Danny Van Assche

UNIZO stelt uitgebreid plan op voor preventie en re-integratie van stijgende groep langdurig zieken

UNIZO aan het Overlegcomité: "Nog altijd niet concreter over de zomer en het najaar durven spreken, dat kruidt de frustratie"

UNIZO tevreden met arrest Grondwettelijk Hof waardoor gefailleerden niet onherroepelijk schuldkwijtschelding verliezen bij te late aanvraag. "Maar kwijtschelding mag wel niet lichtzinnig gebeuren"

UNIZO: "Alle verplicht gesloten sectoren en sectoren met heel groot omzetverlies moeten kwijtschelding van RSZ-bijdragen op vakantiegeld arbeiders krijgen."

UNIZO positief over nieuwe federale steunmaatregelen: "Maar de regering kan en mag niet doof blijven voor onze roep om ook die andere, even belangrijke steunmaatregelen door te voeren"

Pagina's