UNIZO voert volgehouden strijd voor betaalbare lonen

Danny Van Assche gaat in debat met Minister Dermine in Terzake.Onze kmo’s worden momenteel geconfronteerd met sterke stijgingen van kosten: van grondstoffen en materialen, van transport, van energievoorziening, van sommige diensten én ook van loonkosten. Daarom maakt UNIZO een vuist: de kosten van deze crisis kan men niet enkel afwentelen op de schouders van ondernemers. Er moet nu ingegrepen worden om de lonen niet verder te laten ontsporen en ze betaalbaar te houden voor onze werkgevers.

UNIZO trekt al geruime tijd aan de alarmbel als het gaat over de stijgende loonkost. Zo lanceerde het in juni 2022 al haar manifest: recht op betaalbare lonen. De situatie is nog niet veranderd. Sterker nog, het wordt voor vele bedrijven stilaan onhoudbaar door de hoge inflatie en de automatische indexering: "Iemand die tien mensen in dienst heeft, gaat in januari plots 11 mensen moeten betalen. Over twee jaar gaat hij zelfs 12 mensen moeten betalen terwijl er maar 10 werken. Het gevolg zal zijn dat er misschien nog 8 werknemers overblijven om er 10 betaald te krijgen." Gedelegeerd bestuurder van UNIZO Danny Van Assche trok op 3 oktober in "Terzake" op Canvas aan de alarmbel

Gedelegeerd bestuurder Danny Van Assche en VBO topman Pieter Timmermans benoemen de problematiek op 4 oktober in De Standaard: bedrijven houden dit niet lang meer vol. De topmannen willen oplossingen. Ze bieden een uitgestoken hand naar de vakbonden om tot een oplossing te komen: "We kunnen toch niet blijven de impact van de energiecrisis volledig doorschuiven naar bedrijven? Laten we met de bonden en de regering aan tafel zitten, want als de banen sneuvelen, is er geen loon meer om te indexeren." 

 

Het UNIZO-manifest: Recht op betaalbare lonen!

 

Groepsfoto

We verwachten dit jaar een inflatie van maar liefst 7,8%, en nog eens 3,4% volgend jaar, samen meer dan 11% op twee jaar tijd. Het is van begin jaren ’80 geleden dat de inflatie een dergelijk niveau liet optekenen. Door de automatische indexering stijgen de lonen in ons land mee met de evolutie van de gezondheidsprijsindex. België is quasi uniek in de wereld met dit systeem van koopkrachtbescherming. Door die automatische indexering krijgen we te maken met een loon-prijsspiraal met hoge prijzen en torenhoge loonkosten. De stijgende kosten dwingen veel ondernemers om uiteindelijk hun prijzen op te trekken willen ze nog rendabel werken. Hierdoor stijgt de inflatie weer en zullen bijgevolg ook de lonen en dus de kosten weer stijgen. Bij ondernemers die hun prijzen niet kunnen optrekken staat de rendabiliteit onder druk. Investeringen en aanwervingen worden uitgesteld, en zelfs het voortbestaan van heel wat kmo’s komt in het gedrang.

Dit en volgend jaar samen stijgen de lonen in België bijna 5 procentpunt sneller dan in onze buurlanden. Dat maakt Belgische ondernemingen minder competitief t.o.v. buitenlandse ondernemingen.

We prijzen onszelf volledig uit de markt en rijden op deze manier onze economie recht de afgrond in, met jobverlies als gevolg. De economische situatie is zeer uitzonderlijk en bijzonder ernstig.

"Om faillissementen en jobvernietiging tegen te gaan moeten de lonen betaalbaar blijven voor onze ondernemers!"

Danny Van Assche

Daarom vraagt UNIZO:

  • Een ingreep in het systeem van automatische loonindexering. Dat kan via een algemene aanpassing , een sociaal gecorrigeerde indexsprong, een netto-indexering, of minstens een ‘opting-out’ voor ondernemingen in moeilijkheden.
     
  • Het behoud en de strikte toepassing van de loonnormwet, ook de volgende jaren. Anders gaan de lonen bij ons nog sneller stijgen dan in de buurlanden.
     
  • Een hervorming van de personenbelasting waarbij werknemers meer netto overhouden van hun brutoloon, en dus werken lonender wordt.
Danny Van Assche Elke Tielemans Jos Vermeiren Vincent Kint Bart Lodewyckx Carl Van Dyck

Danny Van Assche
Ged. bestuurder
UNIZO Nationaal

Elke Tielemans
Directeur UNIZO
Vl.-Brabant & Brussel

Jos Vermeiren
Directeur UNIZO
Oost-Vlaanderen

Vincent Kint
Directeur UNIZO
West-Vlaanderen

Bart Lodewyckx
Directeur UNIZO
Limburg

Carl Van Dyck
Directeur UNIZO
prov. Antwerpen