Bedrijfsbeheer

    De Vlaamse Regering besliste om het attest ‘Basiskennis bedrijfsbeheer’ in de toekomst niet langer als een verplichting te voorzien voor wie een zaak wil starten. Wie een zaak wil starten in Vlaanderen, zal in de toekomst dus niet langer dat attest moeten kunnen voorleggen. Lees er hier meer over.