Danny's gedacht

Onze gedelegeerd bestuurder Danny Van Assche komt overal te lande en soms zelfs ver daarbuiten, bij ondernemers, politici, beroepsorganisaties, ... Doet daar overal ideeën op, belevenissen en vormt standpunten, ook in de media. Op die manier willen we de stem van jullie, ondernemers, duidelijk laten horen. Via deze blog kunnen jullie volgen wat de acties en strijdpunten zijn van UNIZO op dit moment.

22 september 2020

Recht op ondernemen! Teken de petitie!

Beste ondernemers en ondernemenden,

Deze week trapt UNIZO haar politieke werkjaar op gang. Jammer genoeg niet op de klassieke manier met veel volk en een lekker glas. Maar als ondernemende mensen gaan we niet zeuren en passen we daar een mouw aan.

De UNIZO-boodschap vandaag is heel eenvoudig: laat ons ondernemen! We maken de grootste crisis mee in meer dan 100 jaar. Hoe moeten we hier door raken? Wel al werkende. De beste manier om onze welvaart en ons welzijn te herstellen, is door onze ondernemingen voluit aan het werk te laten. Dit zou vanzelfsprekend moeten zijn, maar dat is het niet. De afgelopen maanden werden we beperkt in onze maatschappelijke en economische vrijheden. En ja, dat was nodig, zeker toen de pandemie ons overviel. Maar stilaan wordt duidelijk dat er al geruime tijd méér mogelijk is. Dat we geschaad worden in ons grondwettelijk recht op ondernemen. En daar lijden we met zijn allen onder. UNIZO eist dus recht op ondernemen.

Wat wil dat zeggen? Recht op ondernemen? Ik zie daarin drie belangrijke punten:

  1. Herstellen van het recht op ondernemen in tijden van Corona
  2. Het stimuleren van ondernemen in een Vlaams en Brussels relanceplan
  3. Het vrijwaren van ondernemen in een federaal regeerakkoord.

Ten eerste willen we het recht op ondernemen herstellen, ook wanneer het virus nog onder ons is. Zelfs en vooral nu het aantal gevallen opnieuw toeneemt. We hebben voor het eerst in ons leven een lockdown meegemaakt. Die was nodig, maar we willen dit nooit meer meemaken. We begrijpen het virus ondertussen beter en we zijn er op georganiseerd. Geef dan ook vertrouwen aan de samenleving. De basisregels moeten worden toegepast, daarover is iedereen het eens. Maar alles wat veilig georganiseerd kan worden, moet ook georganiseerd kunnen worden. Of het nu toerisme, bouwwerven, events, beurzen, feesten of gewoon werken op kantoor betreft. Alles wat veilig kan, mag. En bijna alle activiteiten kunnen ook veilig. Laat ons ondernemen!

Ten tweede is onze economie wel degelijk geschaad door deze crisis. Voor de relance kijken we vooral naar de deelstaten. Het is in Vlaanderen en Brussel dat de sleutels liggen om het ondernemen te stimuleren. Samen met de Vlaamse sociale partners in de SERV zorgden we
al voor een stevige insteek voor een relancebeleid. Voor die bedrijven die nog beperkt worden, is een blijvende steun noodzakelijk. Maar belangrijker nog is dat de Vlaamse regering een investeringsprogramma opzet om onze economische troeven te versterken, zowel op vlak van mobiliteit, digitalisering als energie. Belangrijker is dat de werking van de arbeidsmarkt zo snel mogelijk op de nieuwe situatie wordt aangepast: we mogen geen nieuwe generatie werklozen laten ontstaan. Belangrijker is te investeren in talenten, arbeidsmobiliteit te versterken en wie nog niet of niet meer op de arbeidsmarkt actief is te activeren. Laat ondernemers ondernemen!

Ten derde verwachten we bijzonder veel van een nieuwe federale regering. De uitdagingen zijn groot, zowel economisch, maatschappelijk als budgettair. Het federale regeerakkoord mag het recht op ondernemen niet fnuiken, maar moet het vrijwaren. Door te investeren. Door ondernemerschap niet weg te belasten. Door minder in plaats van meer regels op te leggen. Door samen te werken met de deelstaatregeringen. Door een kader te scheppen om evenwichtig, efficiënt en flexibel werken mogelijk te maken. Laat ondernemers alstublieft ondernemen!

Helpt u mee om het recht op ondernemen op te eisen? Geef ons dan - symbolisch - uw elleboog, omdat uw vuistje of hand nu éénmaal niet coronaproof is. Uw elleboog om op tafel te kloppen. Omdat ondernemers recht hebben op ondernemen! Teken onze petitie op:

www.rechtopondernemen.be

17 september 2020

Gezamenlijke visie

Er is een tijd geweest dat men zei dat de werkgevers en vakbonden van dit land samen geen twee stenen meer op elkaar kregen. Sociale partners waren allesbehalve partners geworden. En die tijd is eigenlijk niet zo lang geleden. Crisissen bieden meestal ook opportuniteiten. Het lijkt erop dat de sense of urgency er ook voor gezorgd heeft dat de sociale partners weer in staat zijn een gezamenlijke visie te ontwikkelen. Vorige week nog lanceerden de federale werkgevers en vakbonden, verenigd in de Groep van Tien, een gezamenlijke visie op hoe de (nieuwe) federale regering de relance moet op gang brengen. Deze week lanceerden we met de Vlaamse sociale partners, verenigd in de SERV, een gelijkaardige boodschap aan de Vlaamse regering. In Vlaanderen staat men trouwens al een pak verder dan op federaal vlak: de rapporten en adviezen van zowel de expertencommissies als van de SERV liggen klaar.

Zoals ik deze week ook al duidelijk maakte in een interview op de VRT, moet de Vlaamse regering nu knopen doorhakken en een visie formuleren, op de hervorming van onze arbeidsmarkt, op levenslang leren, op de prioritaire investeringen, op stimuleren van de export, op herstel van de economie. Als werkgevers en vakbonden geven we de boodschap dat deze relance gedragen én uitgevoerd zal worden door de ondernemers, werkgevers en werknemers van dit land. We willen dus samen met de Vlaamse regering een akkoord sluiten hoe we de stap naar herstel gaan zetten. En dat liever gisteren dan morgen. En tot slot hebben we ook federaal deze week nog een akkoord met de vakbonden kunnen afsluiten over onder meer hoe de kosten van de gelijkstelling van jaarlijkse vakantie voor deeltijds werklozen gespreid kunnen worden.

Kortom zowel in Vlaanderen als in België vinden vakbonden en werkgevers elkaar beter dan voorheen om samen een visie te ontwikkelen op hoe we uit deze crisis raken. Is dat eenvoudig? Absoluut niet. Maar is het nuttig en noodzakelijk? You bet! Als dat geen voorbeeld voor de federale regering kan zijn.

Danny

 

10 september 2020

Drama is nooit ver weg in ons land

In een film zou je het niet geloven. Net op het ogenblik dat er met veel moeite een aantal partijen rond de tafel verzameld worden om een nieuwe federale regering te gaan vormen, test preformateur Egbert Lachaert positief op het Covid19-virus. Over slechte timing gesproken. Ik wens hem alvast veel beterschap toe. Ondertussen mag de formatie niet teveel stilvallen.  Hoewel het belangrijk is elkaar diep in de ogen te kunnen kijken om tot een vertrouwen tussen toekomstige partners te komen, zullen de toppolitici moeten bewijzen dat je ook digitaal regeringen kan vormen. Grenzen worden elke dag verlegd. Ook hier moeten we door.

Ondertussen draait de wereld verder. Niet onbelangrijk is dat we deze week met de federale sociale partners (vakbonden en werkgevers, verzameld in de zogenaamde “Groep van Tien”) Danny Van Assche opiniesamen een oproep aan de regering en de onderhandelaars hebben gedaan om tot een federaal relanceplan te komen. In Vlaanderen en Brussel hebben de deelstaatregeringen daar al veel werk rond verricht. Van de Vlaamse Regering verwachten we dat ze tijdens de Septemberverklaring gaat aankondigen welke maatregelen er zullen komen. In Brussel is er volop overleg tussen de regering en de sociale partners. Op federaal vlak is het vooralsnog wachten. Daarom stelden we als sociale partners een verklaring op. We zien de relance in drie stappen: maatregelen die nu onmiddellijk nog tijdens de coronacrisis moeten genomen worden, maatregelen die onze economie op gang moeten trekken en maatregelen die structureel zaken anders moet aanpakken.

We stellen twee centrale assen voor als relance.

  1. De eerste is een verregaande digitalisering van onze manier van werken en leren. We discussiëren al jaren over digitalisering, maar tijdens corona hebben we er echt werk van gemaakt. Deze drive moeten we verderzetten.
  2. Een tweede as die de sociale partners voorstellen is opmerkelijker: we roepen op om de investeringen op te drijven. Ondanks de moeilijke begrotingstijden waar we voor staan, mag er niet bespaard worden op investeringen. We deden dit al teveel in het verleden waardoor onze economie er schade door kan oplopen. Het doel moet zijn om 4% van onze welvaart jaarlijks in nieuwe investeringen te steken, in mobiliteit, duurzame energie, communicatie, en dergelijke meer. Dit zijn “good costs”: uitgaven die later méér opleveren. In plaats van daarop te bezuinigen, moeten we letterlijk investeren in onze toekomst.

Hopelijk kunnen de onderhandelaars er snel werk van maken!

 

3 september 2020

Doet ie het of doet ie het niet?

Deze vraag domineerde de afgelopen week de Wetstraat. Zal Joachim Coens met CD&V aanschuiven aan de onderhandelingstafel of niet? Het ziet er naar uit dat het dan toch zou gebeuren. Je houdt het bijna niet voor mogelijk, maar het is de eerste keer in maanden dat er partijen op een inhoudelijke manier rond de tafel zouden zitten die bovendien een meerderheid hebben om een regering te vormen. Vraag is nu: moeten we hier blij mee zijn? Kan er uit deze vier seizoenen van Vivaldi een harmonieus geluid komen, dat bovendien ondernemingsvriendelijk is? UNIZO heeft niet de gewoonte om zich te moeien met hoe regeringen moeten samengesteld worden. Dat is onze rol niet. Ook nu niet. Is het onze voorkeurscoalitie?  Wellicht niet, maar is er een voorkeurscoalitie mogelijk in de huidige politieke constellatie? Ze bestaat eigenlijk gewoon niet. Dus krijgen onderhandelaars het voordeel van de twijfel. Het is wél de rol van UNIZO om toe te zien waarover de onderhandelaars het gaan hebben en welk beleid ze willen voeren. UNIZO stelde ondertussen bijna twee jaar geleden haar memorandum op. De wereld ziet er op die twee jaar helemaal anders uit. Dus we pasten onze voorstellen aan. Een aantal basispunten zijn voor ons van groot belang. Leg de basis voor een toekomstgericht relancebeleid dat onze economie op poten zet, maar dat ook de overheidsfinanciën onder controle houdt. De taxshift van de vorige regering was broodnodig, dus schroef deze niet terug.  Bespaar niet op investeringen, want deze uitgaven brengen geld op. Ik noem er maar enkele op. Maar het allerbelangrijkste is waarschijnlijk: kom met een project waar de ganse regering eensgezind achter staat, dat hoop geeft voor de toekomst en zuurstof aan ondernemers. Als ze daar in slagen, zal UNIZO een partner zijn. Als ze daar niet in slagen, ga dan maar liever opnieuw naar de kiezer. Faites vos jeux!

27 augustus 2020

Herstel het vertrouwen!

De "tweede lockdown". Zo hoorde ik gisteren iemand de verstrengde augustusmaatregelen tegen corona noemen. Ik schrok er even van, want als we iets wilden vermijden dan was het wel een tweede lockdown. En was het er één? Nee, niet echt, maar het voelde wel zo aan. En dat is problematisch. De gevolgen waren een enorme schok in het consumentenvertrouwen. Mensen blijven relatief gerust in de eigen situatie maar zien de economische situatie van ons land somber in. Gevolg? Ze sparen de pannen van het dak, om gerust te zijn in onzekere tijden. Hetzelfde geldt voor het ondernemersvertrouwen.  Zolang ondernemers de toekomst niet meer vertrouwensvol tegemoet zien, zullen ze niet investeren, geen mensen aanwerven, of zelfs maar mondjesmaat mensen uit tijdelijke werkloosheid terughalen. En zo krijgen we dat economische vliegwiel natuurlijk niet aan het draaien. Onze economie moet stilaan uit dat dal kruipen en liefst met forse groeicijfers.

"Onze boodschap aan de regeringen in dit land is dus eenvoudig: herstel het vertrouwen!"

Neem verantwoordelijke maatregelen maar stop met de mensen overdreven schrik aan te jagen. Meer dan ooit moeten mensen weer aan het werk en moeten ze kunnen winkelen, uitgaan en zelfs reizen. Steeds op een verantwoorde manier, uiteraard. Maar wel overtuigend in een nieuw normaal. Dus begin met het sociaal-economische leven aan te moedigen in plaats van te beknotten. Haal het verschrikkelijke pessimisme uit onze samenleving en geef hoop voor de nabije toekomst. Helpt dat? Zeker! Toen er vorige week werd aangekondigd dat je opnieuw met twee kon gaan winkelen (sporten mag u trouwens al zwetend met veel meer en met lichamelijk contact, winkelen is blijkbaar veel gevaarlijker), voelden de handelaars dat onmiddellijk. Alsof de mensen erop aan het wachten waren? Dat waren ze ook. Herstel dus dat vertrouwen en breng de samenleving weer op gang, op een verantwoorde manier. Kan dat? Onze buurlanden doen het. Waarom wij niet?

20 augustus 2020

Elke Nationale Veiligheidsraad brengt spanning met zich mee

Welke beslissingen worden er genomen? Want we weten dat deze beslissingen een rechtstreekse invloed hebben op ons leven en werken. De verwachtingen waren hooggespannen voor deze veiligheidsraad (NVR), maar laat ons zeggen dat de berg een muis gebaard heeft. Ik verklaar me nader.

Ben je nu niet wat ondankbaar, meneer UNIZO? De NVR besliste toch om het winkelen met twee in plaats van alleen toe te laten? En events kunnen weer wat ruimer: 200 binnen en 400 mensen buiten. Dat zijn toch economisch belangrijke versoepelingen? Dat is zeker juist. Maar toch ben ik ontgoocheld. Ik heb daar twee redenen voor.

Ten eerste is men niet consequent. Uiteraard is het al beter dat men met twee mag winkelen in plaats van alleen. Maar hoe verklaar je nu dat je met een heleboel mensen mag fietsen, voetballen, basketten of andere (bijna) contactsporten mag uitoefenen, maar dat je met niet meer dan twee mensen mag winkelen? Wat was er mis met een toelating om in je bubbel te mogen gaan?  Hetzelfde met het versoepelen van het aantal personen op een event: het gaat niet om het aantal personen, maar wel over hoe je ermee om gaat. Dat je geen massa’s wil, dat is duidelijk maar voor de rest blijven aantallen zeer arbitrair.

Mijn tweede reden om ontgoocheld te zijn is echter veel belangrijker. Men had ons vandaag een duidelijk kader moeten geven waarmee we voort kunnen. In juli dachten we dat het ergste voorlopig achter de rug was en dat we tot november wel safe zouden zitten. Maar eind juli hadden we al prijs: een eerste opflakkering van het virus en een verstrenging van de maatregelen. We weten nu dat het virus niet seizoensgebonden is en er dus altijd weer kan zijn. We gaan dus voorzichtig moeten zijn, en dit tot het vaccin er is. Maar dat kan nog wel een jaartje duren. Gaan we nog een jaar lang bedrijven en mensen op non-actief zetten? Pleit ik dan voor vrijheid-blijheid? Zeker niet! Dan zou de opflakkering totaal zijn en een nieuwe lockdown onafwendbaar. Nee, wat we nodig hebben is een kader voor “het nieuwe normaal”. We moeten maatregelen hebben die het virus duidelijk indijken, maar die maximaal ons sociaal en economisch leven toelaten.  We kunnen geen sectoren een jaar op slot doen. We kunnen wel een kader afspreken dat overal moet toegepast worden en wanneer er broeihaarden zijn, moeten we lokaal en doelgericht ingrijpen. Toerisme, events, beurzen, zelfs feesten moeten kunnen, maar binnen een veilig kader. Eentje dat duidelijk en stabiel is, en niet als een jojo op en neer gaat.

Dat heeft men ons vandaag niet gegeven. Ik reken erop dat het er in september wel zal zijn.

Danny

Donderdag 9 juli 2020

En het werd zomer…

Eén van de weinige absolute zekerheden die we de afgelopen maanden hebben gekend. Dat de zomer zou aanbreken, ongeacht wat er aan voorafging. Wat een onwaarschijnlijk voorjaar! In normale tijden zou ik jullie nu in alle vrolijkheid een fijne, ontspannende vakantieperiode toewensen. Of net een extra druk topseizoen voor wie, onder meer, in de toeristische sector werkt.  Maar misschien klinkt dat nu wat te makkelijk. Ik weet dat velen onder jullie het tot op vandaag erg moeilijk hebben. Toch moeten we vooral positief blijven, er voluit voor gaan om hier doorheen te komen. Er zijn ook heel wat positieve signalen die er op wijzen dat de meesten onder jullie het wellicht gaan redden. Dankzij uw veerkracht, weerbaarheid en de rotsvaste wil om er te blijven in geloven.

Zelfs in volle coronaperiode hebben het afgelopen voorjaar toch nog meer dan 45.000 starters de sprong gewaagd naar het ondernemerschap, blijkt uit cijfers die UNIZO bij handelsinformatiebedrijf Graydon opvroeg. Dat zijn er amper 13% minder dan in dezelfde periode vorig jaar. In Vlaanderen steeg het aantal starters in juni van dit jaar zelfs met – een bescheiden maar erg betekenisvolle - 1,31% uit boven het niveau van juni 2019. Als dát geen positief signaal is!

Idem dito met het aantal vacatures. Zo deelde Vlaams Economieminister Hilde Crevits afgelopen week mee dat het aantal openstaande jobs opnieuw op hetzelfde niveau staat als voor corona, en dat er dus opnieuw, meer dan ooit, moet worden ingezet op het activeren en klaarstomen voor de arbeidsmarkt van zoveel mogelijke niet werkenden. Het toont aan dat ondernemers niet bij de pakken blijven zitten, dat ze vooruit willen en vooral voortdoen.

"Het gaat goed komen met het herstel van onze economie, ik voel het, áls er tenminste een sterk en allesomvattend relanceplan komt, waarvan we de krijtlijnen nu toch dringend te zien zouden moeten krijgen."

Het ware ideaal geweest om met dat relanceplan de zomer in te gaan. Een plan dat af is en dat klaar staat om het najaar mee aan te vatten. Het zou voor veel meer duidelijkheid en rust in ons hoofd zorgen. Even de riem er af leggen in juli en augustus – voor wie het zich kan veroorloven – en je hoofd even leegmaken, lukt zo veel beter wanneer je weet wat er daarna gaat komen en daar op voorbereid bent. Ook wie de ganse zomer blijft doorwerken om verloren omzetten in te halen of om te overleven, hunkert – zelfs meer nog – naar zo’n concreet perspectief. Beleidsmakers beseffen vaak te weinig wat getalm met ondernemers en hun bedrijven doet, zowel praktisch als mentaal.

Beste ondernemers, in het begin vond ik het nog te vroeg, maar na al mijn voorafgaande beschouwingen ga ik het nu toch doen: jullie een deugddoende zomer toewensen. Wat dat concreet voor jullie betekent, laat ik jullie graag zelf invullen. Maar dat we de komende maanden allemaal een extra dosis vitamine D kunnen gebruiken, staat buiten kijf.

Al onze standpunten lees je hier!

Donderdag 2 juli 2020

Het échte werk begint pas

Beste ondernemer,

UNIZO trekt aan de alarmbel voor de feestsectorWe gaan ze nog missen, die Nationale Veiligheidsraden…  De spanning om op woensdag goed te luisteren wat de premier te zeggen heeft en er vijf minuten na afloop de eerste commentaar op te moeten leveren. Een snelle analyse van wat er gezegd werd en vooral wat er niet gezegd werd. De strijd om de omzetting van de woorden van de premier in een ministerieel besluit op de meest duidelijke en nuttige manier tot stand te brengen. Een MB, dat er meestal pas tegen vrijdagavond kwam. Vervolgens dan de tekstexegese op het MB met alle onduidelijkheden en vragen vandien, die we dan hoopten tegen zaterdag in de “FAQ’s”, de “frequently asked questions” opgelost te krijgen. Als er dan dingen in de FAQ’s stonden die botsten op de woorden van het MB, kon er nog altijd een minister op zondagavond komen toelichten hoe de vork precies in de steel zat. Vorige week maakten we in principe voor een langere periode de laatste NVR mee. Nochtans blijven er sectoren in de kou staan. De organisatoren van beurzen bijvoorbeeld, en de discotheken. Om nog te zwijgen van de onbegrijpelijke opsplitsing tussen private en publieke recepties en banketten. Nodig gerust heel de buurt uit op je trouwfeest, dan mag je vier keer meer volk toelaten dan wanneer je het in besloten kring wil houden. Om die redenen trok UNIZO via de pers aan de alarmbel (zie foto boven). Hopelijk kunnen we deze laatste gevallen nog deze maand deftig geregeld krijgen. 

Zijn we er dus door? Nee, het echte werk begint nu pas. Na de lockdown en de exit, zijn alle ogen nu gericht op de relance. Want er is maar één zaak die ons uit de crisis kan halen, en dat is economische groei. Pas als dat vliegwiel van de economie weer op volle kracht kan draaien, zullen we uit de kosten raken. Het is groei die zal zorgen voor het opdroegen van (tijdelijke) werkloosheid en overbrugginsrechten. Het is groei die faillissementen zal voorkomen of compenseren.  Het is groei die ons toekomst zal geven. En die groei komt er niet vanzelf. Daarvoor hebben we een relancebeleid nodig van de gemeente tot in Europa. Als voorzitter van de SERV (de Vlaamse sociale partners) kon ik de afgelopen weken al enkele keren de relancevoorstellen van de sociale partners toelichten in het Vlaams Parlement en aan verschillende expertengroepen. Ik heb het gisteren nog opgezocht: de SERV is beginnen werken aan de relancestrategie op 25 maart. Dus niet twee weken geleden, maar twee weken na de start van de crisis in ons land.  Daarom kunnen we nu een alomvattende kijk presenteren op zowel economische als maatschappelijke relance, zowel op de arbeidsmarkt als op de internationale markten. Verschillende aspecten worden behandeld. Onder meer dat crisismanagement nog steeds nodig is, zowel met zeer gerichte steunmaatregelen als met een voorbereiding op de te verwachten heropflakkering van het virus (en het absoluut vermijden van een tweede lockdown). Maar ook voorstellen om consumenten- en het ondernemersvertrouwen te versterken, om onze internationale handel op gang te trekken, nieuwe arbeidsorganisatie te implementeren, levenslang leren in te voeren en beter samen te werken tussen alle overheden tot stand te brengen. Kijk gerust eens op www.serv.be

Wat we nu vooral niet moeten doen, is opnieuw gaan palaveren over al dan niet verkiezingen houden en strategospelletjes rond regeringsvorming. De afgelopen weken is er gewerkt in nationale eenheid. Dat liep niet altijd goed en al zeker niet van een leien dakje. Maar eigenlijk is dat wat we nu nodig hebben. Een regering van Nationale Eenheid die op federaal vlak een even sterk relancebeleid kan gaan voeren als in Vlaanderen en in goede samenwerking met de Gemeenschappen en Gewesten. Moeilijk gaat ook.

Al onze standpunten lees je hier!

Donderdag 25 juni 2020

Wat na 1 juli? 

Eindelijk krijgen we duidelijkheid voor de talrijke sectoren die nog steeds gesloten moeten zijn. Er kan eindelijk aan de heropstart gewerkt worden. De versoepelingen zijn een welkome verademing voor onze ondernemers, maar dit kan enkel werken als iedereen in onze samenleving de nog geldende maatregelen volgt. Daarom deze warme oproep om dat ook te doen. Daar wordt iedereen beter van.

Er waren nog zeer veel ondernemers die op een beslissing wachtten. We hebben met UNIZO vanaf het begin van de crisis aangegeven dat een duidelijk perspectief voor ondernemers van vitaal belang is. Niet alleen om terug open te gaan, maar ook om zich daarop grondig te kunnen voorbereiden om tegemoet te komen aan alle veiligheidsvoorschriften. Zeker de eventsector snakte naar perspectief. Het zal nog jaren duren voor de sector deze crisis te boven komt, maar we kunnen eindelijk een stap zetten richting wederopbouw.

De algemene opening van feestzalen juicht UNIZO toe, maar we zijn verwonderd dat enerzijds evenementen toegelaten zijn voor 200 indoor en 400 outdoor vanaf 1 juli, maar anderzijds voor de feestlocaties nog steeds een maximum van 50 personen geldt. Ook voor de huwelijkssector is dit een bittere pil. Deze sector met al haar bijhorende diensten en producten zag namelijk eveneens haar hoogseizoen afgelast door corona.

Marktkramers zijn blij dat er geen onderlinge discriminatie meer is. Tot nu moesten sommige ondernemers verschillende marktlocaties laten vallen door dit maximum. Door deze beslissing kan ook deze sector terug helemaal op gang komen en het lokale leven verder laten openbloeien. Ook het opnieuw mogen consumeren op de markten zelf is een belangrijke stap voor deze ondernemers.

Mondmaskers worden niet verplicht in alle winkels. De Nationale Veiligheidsraad nam daarmee de bezorgdheid, die UNIZO hierover al uitte, mee in rekening. Ondernemers willen namelijk ten alle tijden een heropflakkering van het virus vermijden. Als er objectieve en wetenschappelijke bewijzen zouden zijn dat dit kan door een verplichting van mondmaskers, gaan onze winkeliers daar ook in mee. De Nationale Veiligheidsraad besliste echter dat veilig winkelen nu al kan en een verstrenging dus niet nodig is. Ook het wegvallen van de regel rond wie wel en niet alleen moet winkelen, is een goede zaak. De verantwoordelijkheid om dit te controleren werd bij de winkelier gelegd en resulteerde vaak in een moeilijke situatie door de arbitraire onduidelijkheid. Dit is nu, door het afschaffen van de regel, van de baan.

Deze recente beslissingen doen ons het dichtst bij het normale leven komen sinds het begin van de crisis. We hopen dat de economie hierdoor zo goed mogelijk kan hervatten. Alle neuzen moeten nu gericht worden op een veilige relance.

Check wat er allemaal verandert op 1 juli

Woensdag 24 juni 2020

"Hoe praktijktesten een sereen debat over diversiteit verdringen"

Dat onze samenleving haar ogen opent en een verhoogde aandacht heeft voor diversiteit is alvast een positieve wending. Jammer genoeg moest daar een overlijden aan de andere kant van de wereld aan vooraf gaan. Vooral vele jongeren geven een krachtig signaal en dat is op zich al erg hoopgevend. Discriminatie en racisme kunnen op geen enkele manier geaccepteerd worden en moeten absoluut veroordeeld worden. Maar elke keer het gevoelige onderwerp van non-discriminatie wordt aangesneden, verzanden politici vaak in een stellingenoorlog die zich uiteindelijk beperkt tot het invoeren van praktijktesten of niet. Nochtans gaan die praktijktesten slechts over een zeer beperkt deel van het probleem. Eigenlijk behandelen ze zelfs alleen het symptoom en niet het probleem zelf. Het is maar al te gemakkelijk om enkel naar werkgevers en verhuurders te kijken. De consument, de collega, de buur en de overheid blijven meestal buiten schot. Discriminatie is een algemeen probleem met diepe wortels in onze ganse samenleving.

De cijfers van UNIA worden vaak naar voor geschoven om aan te tonen dat er een substantiële stijging is in het aantal meldingen van vermoedelijke feiten (n = 8.478). Wat belangrijk is in deze discussie is dat een klacht of melding niet per definitie gelijk staat aan discriminatie. Van deze meldingen opende UNIA 2.343 individuele dossiers over alle domeinen heen. Met betrekking tot werk, gaat het over 657 dossiers. Ongeveer 1/3 van deze klachten is te herleiden tot de profit, 1/3 van deze dossiers komt voort uit de publieke sector en het overige derde is toe te wijzen aan oa. onderwijs, non-profit en de sociale werkplaatsen. Maar wat niet duidelijk is, is aan wie de klacht wordt toegewezen. Gaat het over de werkgever, een werknemer of de consument? In slechts 6 gevallen wordt er effectief overgegaan tot een rechtszaak in de verhouding tussen werkgever en werknemer. En raar maar waar, dat is positief. Dit betekent dat UNIA daarnaast ook sterk inzet op de dialoog met betrokkenen om oplossingen te zoeken, wat opnieuw leidt tot bewustwording en waarschijnlijk tot een grotere impact. Ook VDAB kent een sterke werking op het vlak van non-discriminatie. De VDAB kan via software discriminatie opsporen bij zijn vacatures en wanneer dit het geval is, treedt de VDAB in overleg met de betrokkenen. In het laatste klachtenrapport was er sprake van 70 discriminatieklachten (6 klachten minder dan in 2018) in verschillende domeinen zoals opleiding, coaching naar werk, rond matchbare vacatures of de dossierbehandelaar. In 80% van de gevallen vonden de onderzoekers geen enkel spoor van vermoedelijke discriminatie terug.

Met deze cijfers willen we het probleem vooral niet minimaliseren. We willen wel de nodige nuance in het debat brengen. Het is zinloos te focussen op twee cases in de samenleving waar discriminatie kan vastgesteld worden. Het laat immers een veel bredere verspreiding van discriminatie blauw-blauw. Kijk naar onze arbeidsmarkt. Personen met een migratie-achtergrond vinden we meer dan gemiddeld terug in de werkloosheidscijfers maar ze kennen daarnaast nog steeds niet dezelfde werkzaamheidsgraad als autochtonen. Men vindt moeilijker werk, maar men neemt ook minder deel aan de arbeidsmarkt. Als we wat dieper graven dan vragen we ons ook af hoe het komt dat er substantieel meer jongeren met een migratie-achtergrond in het BSO terecht komen of de school ongekwalificeerd verlaten? Misschien zijn we naïef, maar we koesteren nog steeds de hoop dat discriminatie slechts een absolute minderheid is op onze arbeidsmarkt. We zijn en blijven er immers van overtuigd dat we ieders talent nodig zullen hebben. Een bredere analyse is broodnodig om oplossingen te zoeken.

Wij geloven dus niet dat de praktijktesten het probleem zullen aanpakken. Kijk eens naar de voorstellen die de Vlaamse sociale partners doen in het “Iedereen Aan Boord-akkoord” uit 2019. Dan willen we bijvoorbeeld veel meer inzetten op onderwijs en kansen ontwikkelen. De werkgeversorganisaties sloten in 2020 nog een akkoord met UNIA om discriminatie op de werkvloer aan te pakken, en dat gaat een pak verder dan het ogenblik van de aanwerving alleen.

Waar het echt om gaat is dat we in een super diverse samenleving leven, wonen en werken. Laat ons zoeken naar positieve manieren om die diversiteit te omarmen. Wat zou er kunnen gebeuren als we de aantal positieve elementen van diversiteit in het daglicht stellen? Uit onderzoek van McKinsey  is gebleken dat ondernemingen die sterk inzetten op etnische en culturele diversiteit tot 36% meer winst maken dan bedrijven die hierin slecht presteren. Voor geslacht vonden zij een stijging van 25%. In plaats van een strijd te voeren over praktijktesten, kijken we liever naar de kracht van diversiteit op onze arbeidsmarkt, economie en samenleving. Wij reiken alvast de hand om uit de loopgraven te komen.

Door Danny Van Assche & Joris Renard

Donderdag 18 juni 2020

De voorzitter van UNIZO...

Beste ondernemer, Karl Verlinden

Vandaag eens geen verhaal over corona.  Het zou nochtans kunnen. Zo vragen de sociale partners van de Groep van Tien vandaag een algemene verlenging van de tijdelijke werkloosheid corona tot het einde van het jaar voor al wie er al gebruik van maakte. Of ik zou kunnen vertellen over de relance-plannen van de Vlaamse sociale partners. Maar ik ga het vandaag hebben over de voorzitter van UNIZO. Onze voorzitter.

De voorzitter van UNIZO komt minder in het nieuws dan die van het VBO of die van VOKA. Maar hij speelt wel een bijzonder belangrijke rol in onze organisatie.  En gisteren hebben we na zes jaar meer dan trouwe dienst afscheid genomen van onze voorzitter, Karl Verlinden. UNIZO is de organisatie die een betrouwbare en vernieuwende partner wil zijn van, voor en door ondernemers. Daarom worden we ook bestuurd door ondernemers. Hoe zouden we de juiste keuzes kunnen maken voor ondernemers, wanneer we er zelf niet middenin zouden staan? en dat is de bijzondere rol die onze voorzitter speelt.  Hij bewaakt dat wij als medewerkers van UNIZO bij de les blijven en ervoor zorgen dat onze acties steeds ten goede komen van de zelfstandige ondernemer.  Ikzelf als gedelegeerd bestuurden zzat de afgelopen twee-en-een-half jaar bijna wekelijks samen met Karl.  Geen belangrijke beslissing is er bij UNIZO genomen, of ik had zijn advies of reactie er op gekregen.  Of hij had ze zelf gesuggereerd.  Daarnaast speelde Karl een doorslaggevende rol in het professionaliseren van onze organisatie en in het aanhalen van onze banden met Liantis, Markant, Neos, Dyzo, Trias en andere ondernemersvriendelijke partners.  Gisteren was het Karls laatste dag als voorzitter.  Bedankt, Karl, voor je tomeloze inzet voor ondernemend Vlaanderen!

Maar ik heb ook goed nieuws.  We hebben een nieuwe voorzitter!  Peter Brysse is zowaar een even dynamische ondernemer, die al jarenlang ervaring opbouwde in alle geledingen van onze organisatie.  Peter zal de lijn van Karl ongetwijfeld verderzetten.  En hij zal ook ongetwijfeld eigen lijnen beginnen trekken.  En zo hoort het voor een UNIZO-voorzitter. Ik kijk er alvast naar uit!

Danny

Wie is de voorzitter van UNIZO?

Donderdag 11 juni 2020

Zijn die maatregelen wel allemaal nodig?

Beste ondernemer,

Het regent dezer dagen en dat is nodig.  Maar het regent niet alleen buiten, het regent ook maatregelen. Zo werd in de federale regering (en de tien ondersteunende partijen) het afgelopen weekend een resem maatregelen verlengd en werden er sommige nieuwe in stelling gezet. De Vlaamse regering kondigde maandag dan weer een verlenging aan van de hinderpremie voor diegenen die gesloten moeten blijven en nog een laatste eenmalige compensatiepremie voor wie grote omzetverliezen blijft lijden. In de Kamer werd een sterke maatregel goedgekeurd waarbij verliezen van dit jaar ten laste van de winst van vorig jaar kunnen aangerekend worden (‘carry back’). En dan zijn er nog verschillende expertengroepen bezig die de relance op langere termijn bekijken, los nog van de sociale partners die voorstellen formuleren in de Groep van Tien en in de SERV.

En dan komt tegenwoordig de vraag: is dat wel nodig? Is dat allemaal wel doordacht? Wanneer je ondingen ziet verschijnen over gesponsorde tienrittenkaarten op de trein, dan zou je het nog gaan geloven. Maar we mogen ons daardoor niet laten verblinden. We worden geconfronteerd met de grootste crisis ooit sinds de Tweede Wereldoorlog. Zowel onze bedrijven, onze ondernemers als onze gezinnen moeten hier doorgetrokken worden. En zo zie je dat de inspanningen die onze regeringen zich getroosten, niet overdreven zijn in vergelijking met onze omringende landen. Integendeel zelfs. Bovendien kunnen we aantonen dat de tijdelijke werkloosheid en het overbruggingsrecht er net voor zorgen dat de koopkracht in ons land niet in elkaar zakt en vermijden dat de crisis nog zwaarder wordt.  Bovendien spelen de maatregelen soms mooi op elkaar in.  Zo spoort de overheid ons aan om werknemers uit tijdelijke werkloosheid terug te laten komen, door een deel van de bedrijfsvoorheffing op zich te nemen, en kan ze daardoor ook het stelsel van tijdelijke werkloosheid - voor de bedrijven die het echt nodig hebben - nog verder te verlengen.  Wil dit zeggen dat het niet op kan?  Nee uiteraard niet.  Want elk miljard dat nu wordt uitgegeven, moet ooit terugbetaald worden.  UNIZO kijkt er mee op toe dat we de juiste maatregelen proberen tot stand te brengen, maar binnen datgene wat verantwoord is.  

Danny 

Check o.a. onze fiscale voorstellen

Donderdag 4 juni 2020

Wat niet verboden is, is toegelaten.

Beste ondernemer,

“Wat niet verboden is, is toegelaten.”  Dat is de nieuwe richtlijn die de premier ons gisteren gaf. UNIZO had er zelf nog voor gepleit en we zijn blij dat dit het geworden is. Het geeft immers aan dat we een keerpunt hebben bereikt.  Het normale moet opnieuw de norm worden, het abnormale de uitzondering. Het klinkt vanzelfsprekend, maar we weten dat dit de afgelopen maanden anders is geweest. En dat stemt ons blij en triest tegelijkertijd. 

We zijn blij dat de restaurants en cafés weer open gaan (hoe beperkt dan ook), dat er weer gefitnesst kan worden, dat masseurs hun job weer mogen opnemen en dat de campings hun gasten weer welkom mogen heten. We zijn blij dat op 15 juni de grenzen open gaan. Hoe symbolisch is dat! Ik ben bijna vijftig jaar en had nooit meegemaakt dat in Europa grenzen gesloten werden. Het betekent vooral ook dat onze kunststeden en kust weer kunnen hopen buitenlandse gasten te ontvangen én dat onze reisbureaus eindelijk weer reizen kunnen verkopen in plaats van annuleren. Vanaf 1 juli kan er nog meer: sauna, zwembaden, (beperkte) feesten en events, speelhallen, attracties, … Vele redenen dus om blij te zijn. 

Maar ook triest. Want achter dit positieve nieuws zit ook nog veel wanhoop. Het verschil tussen mogen openen op 8 juni, 1 juli, 1 augustus (de kermis) of 1 september (nightlife) is gigantisch. Ik begrijp de verontwaardiging en de wanhoop van diegenen die opnieuw moeten wachten. Er is ook een enorm verschil tussen mogen openen of dit moeten doen onder erg strikte voorwaarden. Voorwaarden die dermate strikt zijn, dat ze velen verhinderen om rendabel te zijn.

We zijn er dus nog niet. Er blijft dus nood aan ondersteunende maatregelen, zowel op korte termijn als om de relance op gang te brengen. UNIZO zet zich er alvast dubbel en dik voor in.

Danny

Bekijk het UNIZO Journaal

Dinsdag 2 juni 2020Danny Van Assche opinie

Morgen weten we meer...

Beste ondernemer,

Ik betrap me erop dat ik steeds in herhaling val: het is weer een spannende week deze week, en dat voor vele ondernemers.  Alle weken sinds het begin van deze crisis zijn spannende weken geweest.  We verwachten morgen de beslissing voor de lang verwachte opening van de horeca en hopelijk van nog zoveel mogelijk andere activiteiten, zoals fitness, sauna, massage, camping, kleine evenementen, enzovoort.  Voor diegenen die nog steeds niet aan de beurt zijn, moet er perspectief komen.  Morgen weten we meer.

Maar we weten wel dat er ondertussen een heel aantal nieuwe ondersteuningsmaatregelen uit de bus komen.  En ze zijn niet van de minste.  In Vlaanderen lanceerde Hilde Crevits gisteren een Vlaams herstelplan en vandaag horen we (eindelijk) ook nieuws over een Vlaams noodfonds.  Op federaal vlak worden de belangrijkste sociale maatregelen verlengd (ik denk bv aan de tijdelijke werkloosheid en het overbruggingsrecht) en worden belangrijke nieuwe fiscale maatregelen op voorstel van Alexander De Croo besproken.  Het gaat over verschillende KMO-vriendelijke voorstellen, zoals een taxshelter, een “carry back”-systeem en zelfs een systeem om via lastenverlaging aan te sporen mensen na tijdelijke werkloosheid terug aan het werk te zetten.  Ook de Brusselse regering werkt nieuwe initiatieven uit op maat van het ondernemen in de grootstad.

Dit betekent niet dat we er stilaan zijn.  We moeten nog een lange weg gaan voor herstel en er zitten nog heel wat bedrijven in diepe miserie. Maar elke stap in de richting van relance is een goede stap.  We trekken ons op aan die ondernemers die hun omzet terug zien toenemen om des te meer energie te steken in diegene waarvoor het einde van de tunnel nog lang niet in zicht is. 

Ben jij al klaar voor je heropening volgende week? Check hier onze Back To Business-toolkit!

Back to business

Donderdag 28 mei 

Week van de Totaalbeslissing

Voor de zoveelste week op rij staan we voor een week waarin bijzonder belangrijke beslissingen gaan vallen.  Op de Nationale Veiligheidsraad van volgende week zal er gekeken worden welke activiteiten op 8 juni opnieuw toegelaten zullen worden en hoe dit zal gebeuren. 

Je weet dat UNIZO oproept om volgende week een “totaalbeslissing” te nemen.  Wat bedoelen we daarmee?  Wel, dat men niet alleen beslist over die activiteiten die op 8 juni mogen openen, maar dat men ook meegeeft wanneer en hoe de andere activiteiten opgestart mogen worden.  Al is het 1 juli, 1 augustus, 1 september of niet, het is belangrijk voor ondernemers om te weten hoe de komende maanden georganiseerd kunnen worden, welke antwoorden aan klanten gegeven kunnen worden en welke maatregelen nodig zijn om überhaupt te overleven.

Ook daarvoor is het een uitermate belangrijke week.  We verwachten dat er opnieuw een batterij begeleidende maatregelen zullen voorgesteld worden om de lijdende ondernemingen (en hun ondernemers en werknemers) door deze crisis te loodsen.  UNIZO pleit alvast voor een verlenging van de tijdelijke werkloosheid en van het overbruggingsrecht tot het einde van het jaar.  In Vlaanderen kijken we naar de opvolger van de hinder- en/of compensatiepremie. 

 

 

Maar er zijn meer maatregelen nodig om het kapitaal van kmo’s te versterken. Ik liet dit ook nog eens duidelijk verstaan in de krant De Tijd vandaag. Vele ondernemers verbruiken deze dagen hun reserves.  Wanneer deze op zijn, stopt het.  Dat moet vermeden worden.  En wat met de combinatie ontslag/tijdelijke werkloosheid, huur, overbruggingskredieten, belastingsaftrekken, ... ?  We horen het graag.  En wanneer deze algemene maatregelen er zijn, kunnen we ook kijken welke sectoren hier door de mazen van het net glippen.  Het ziet er naar uit dat de horeca bijzondere steun zal krijgen (en terecht), maar ook andere lijdende sectoren moeten gered worden.  We volgen het mee voor je op!

Bekijk het UNIZO Journaal

Dinsdag 26 mei 2020

Elk nadeel heb zijn voordeel...

Sinds 4 mei is de zogenaamde 'deconfinement' langzaam aan op gang gekomen. Steeds meer ondernemers en bedrijven kunnen weer aan de slag. Voor de bedrijven die dat nog niet konden, eist UNIZO een duidelijk perspectief: zowel op opening als op ondersteuning.  We hunkeren terug naar het normale.  We willen dat we terug kunnen werken zoals vroeger.  Helemaal?  Nee, misschien toch niet helemaal.  Want deze crisis heeft ons ook wel dingen geleerd. “Elk nadeel heb zijn voordeel”, zei een groot filosoof ooit (of “never waste a good crisis”, je kiest maar).  De stappen in digitalisering die we de afgelopen twee maanden hebben gezet, hadden we nooit voor mogelijk gehouden. Al jaren debatteren we erover, organiseren we proefprojecten en experimenten.

De afgelopen maanden deden we het: telewerken, vergadering op afstand, online leren, noem maar op.  en waar we vroeger geregeld tegenpruttelden dat het niet kon en dat het toch niet hetzelfde was, hebben we het nu zonder meer in praktijk gebracht. En we ontdekken dat het kan. Jawel, we botsen soms ook op de beperkingen ervan.  Zeker weten. Maar geef toe dat er meer wél dan niet gaat.

Dus wanneer we opnieuw aan het werk gaan, mogen we niet vergeten wat we geleerd hebben.  Moet elke vergadering fysiek doorgaan?  Is elke vergadering het waard om een uur in de file te gaan staan?  En bij werknemers die willen telewerken, ontdekken we dat ze niet noodzakelijk misbruik maken (integendeel zelfs!) en dat er heel wat voordelen zijn.  We hebben minder ruimte nodig op kantoor en er zijn minder pendelkosten. We ontdekken ook de uitdagingen: een onderbreking in de internetverbinding is rampzalig.  Investeringen in IT worden nog belangrijker. En wat met onze cybersecurity? Uitdagingen genoeg, maar wel met de zekerheid en de ervaring dat het kan. 

Ik wens jullie dus allen een goede heropstart toe en probeer niet meteen opnieuw in de file te gaan staan.

Danny

Bekijk het UNIZO Journaal van vandaag

Dinsdag 19 mei 2020

Laat de vergeten sectoren niet echt vergeten zijn...

Helaas, de lucht klaart vandaag niet voor elke ondernemer op...

Jouw bedrijf is mogelijks al vanaf dag één van de lockdown gesloten zijn - of bij gebrek aan werk kon je misschien niet anders dan je deuren dichtdoen - en tot nog toe heb geen enkele hoop op beterschap. Misschien ben je een ondernemer uit één van deze getroffen sectoren: de reisbureaus, de autocarbedrijven, de fitnesscentra, de eventbedrijven, de campings, de foorkramers, de taxibedrijven, en nog vele andere. En de vooruitzichten in die sectoren zijn al niet goed. De algemene peiling geeft aan dat 8 à 9% van de ondernemingen vreest dat ze deze crisis niet zullen overleven. Maar in de evenementen- en recreatiesector alleen al gaat het over 30%, en dan zwijgen we nog over alle toeleveranciers die van die organisaties afhankelijk zijn. Het gaat in totaal over 10.257 ondernemingen, goed voor 136.089 arbeidsplaatsen. Al die mensen hebben geen énkel perspectief - niet wanneer ze weer kunnen opstarten, niet welke bijkomende steunmaatregelen ze vanwege de overheid mogen verwachten. Wij vragen voor deze bedrijven een perspectief op dubbel vlak. Dat is ook de boodschap die ik gisteren in Het Laatste Nieuws gegeven heb.

Ten eerste, geef deze ondernemers een datum waar ze naartoe kunnen werken - mét de bemerking dat daar nog van afgeweken kan worden bij een heropflakkering van de besmettingen. Men was goed begonnen, nochtans. Op 4 mei: de bedrijven. Op 11 mei: de winkels. Op 18 mei: de contactberoepen. Maar nu valt het stil: al die bedrijven die niet onder die definitie vallen, hebben geen énkel perspectief meer. In Nederland heeft de overheid tot in september aangeduid wanneer wat mogelijk zou zijn - zoú, hé. Maar dat geeft tenminste duidelijkheid aan de ondernemers, of ze hun personeel moeten proberen aan te houden of niet, of ze hun klanten zullen kunnen bedienen en nieuwe klanten kunnen binnenhalen of niet, of ze investeringen moeten doen of niet. Bij ons heeft niemand uit de vergeten sectoren de houvast om belangrijke bedrijfseconomische beslissingen te nemen.

Ten tweede moeten er dringend adequate steunmaatregelen komen om te voorkomen dat al die ondernemingen de coronacrisis niet overleven. Anders gaan er volledige sectoren overkop gaan. Minister De Croo werkt aan een systeem waarbij je de huidige verliezen mag boeken op de winst van vorig jaar en waarbij je belastingvrije reserves kan aanleggen - dat zijn goede initiatieven. Maar dat gaat vooral naar bedrijven die de voorbije jaren goed boerden. Niet alleen de kampioenen moeten we erdoor sleuren. In sectoren met kleine marges - zoals de reisbureaus, de autocars, de fitnesscentra, de horeca, de eventorganisaties - werkt dat niet, of staat het toch niet in verhouding met de impact die de crisis nu heeft. We zullen diép in de zakken moeten tasten om te voorkomen dat het economische weefsel niet onherstelbaar beschadigd wordt. Doen we dat niet, is de schade voor kmo-land België niet te overzien.

Danny

Bekijk het UNIZO Journaal met Danny

Donderdag 14 mei 2020

"Geef iedere ondernemer een perspectief"

Beste ondernemer,

Enkele weken geleden gaf de Nationale Veiligheidsraad ons een perspectief op de heropstart van de economie. Op 4 mei konden de bedrijven (die gestopt waren) heropstarten, mits de nodige veiligheidsmaatregelen. Ook de zorg kon dan grotendeels opnieuw werken. 

Vanaf 11 mei konden de winkels en handelszaken de deuren openen. Dat was een belangrijke omdat vele ondernemers last hadden van een wekenlange oneerlijke concurrentie, waar eindelijk een einde aan kwam.

Volgende maandag volgen dan de zogenaamde contactberoepen. We hebben dus het gevoel dat de economie stilaan terug kan beginnen draaien. We mogen echter niet vergeten dat er nog heel wat ondernemers zijn die weinig of geen perspectief hebben. De horeca zal niet voor 8 juni kunnen openen, en ook hoe is nog niet duidelijk. Maar wat met de toeristische ondernemers, van reisbureaus over autocarbedrijven tot hoteliers of campinguitbaters? Wat met de feestzaal die niet weet of er in augustus trouwfeesten mogen plaatsvinden? Wat met de events die nog steeds niet weten welke groepen eventueel toegelaten zullen worden in de loop van de zomer? En de beurzen? Grote beurzen van het najaar en voorjaar 2021 worden nu voorbereid en kosten nu veel geld. Maar kunnen ze doorgaan? 

Vanuit UNIZO vragen we een duidelijk perspectief. We vragen niet om eerder open te mogen dan veilig is. Wel een tijdslijn die ondernemers enige houvast biedt om hun zaken te organiseren. Nederland en vele andere landen voorzien dat van nu tot het najaar, dus het kan. Bovendien beseffen we dat het steeds onder voorbehoud is. Maar het is wel dringend dat het er komt. Trouwens niet alleen over wanneer wat mag herstarten, maar ook over de nodige ondersteuning die bedrijven nodig hebben om te overleven.

UNIZO blijft zich er alvast voor inzetten.

Danny.

Wil je op de hoogte blijven van onze strijdpunten?

Schrijft je dan in op onze coronanieuwsbrief

Maandag 11 meiDanny Van Assche

Een goede stap naar herstel...

Na 4 mei 'vieren' we op 11 mei weer een feestelijke dag.  Nadat vorige week de ondernemingen, de bouw en de zorgberoepen aan de beurt waren, mag nu de handel open in de ruime zin van het woord. Het gaat niet alleen om de klassieke winkels, maar ook over garages, fotografen, immokantoren, meubelzaken, en alle andere zaken die we tot de b2c rekenen. Ook de bloemenwinkels mogen open, en hopelijk verkopen ze de dag na Moederdag nog vele bloemen voor moeders. Mag iedereen open?  Nee, dat nog niet.  De contactberoepen (zoals kappers, schoonheidssalons, tattooshops en dergelijke meer) en de markten kunnen al uitkijken naar de volgende golf openingen op 18 mei. Horeca, evenementen, cultuur en toerisme is hopelijk voor volgende maand.

Ik ben blij dus dat de meeste ondernemingen in ons land eindelijk weer aan de slag kunnen. Zelfs wanneer we weten dat het nog niet zal zijn zoals het was. Zowat de helft van onze leden verwacht de eerste weken een omzet die lager dan de helft ligt van wat ze vroeger gewoon waren. En ook alle problemen zijn niet opgelost. De regels van social distancing blijven van kracht. Sommige regels werden zelfs verstrengd zoals die van maximum 2 klanten in een kleine winkel, en dat nadat het zonder deze beperking in de voeding twee maanden perfect heeft gelopen. Wel werd het uiteindelijk mogelijk om - na afspraak - langer te kunnen winkelen dan 30 minuten en niet alleen. Dat was van groot belang voor bv. keukenwinkels, meubelzaken, autoverkoop maar evengoed voor het kiezen van trouwringen.

Het is dus allemaal nog niet perfect, maar we gaan niet te veel zeuren. We zetten weer een goede stap naar het herstel. En laat ons daar alvast blij mee zijn.

Danny

Bekijk het UNIZO Journaal met Danny

Woensdag 6 mei 2020

Vandaag goed nieuws voor álle handel?

Voor de zoveelste keer in de afgelopen weken staan we voor een belangrijke beslissing. Nu maandag alle bedrijven konden opstarten, evenals de bouwsector en het grootste deel van de zorg, rekenen we erop dat de Nationale Veiligheidsraad vandaag het licht op groen zet voor alle handel.  Die beslissing is van belang voor tienduizenden ondernemers, hun werknemers en hun klanten. 

We hopen dat de beslissing op zijn minst duidelijk zal zijn en niet geïnterpreteerd zal moeten worden. Dat betekent ook dat ze duidelijk afbakent wat een contactberoep is, want die mogen pas op 18 mei openen. En zijn we ook zeker wat er onder handel valt? We zien geen beletsel om bijvoorbeeld markten te heropenen (mits voldoende afstand tussen kramen en brede gangen) en ook de fitness- en de saunaondernemers stelden protocols op die het veiliger maken om te gaan fitnessen of te gaan zweten, dan het niet te doen. Maar het blijft onzeker of we over hun lot morgen duidelijkheid hebben. 

En dan volgen nog de spannende weken voor de horeca, het toerisme, de events. Vooral het gebrek aan perspectief is voor vele ondernemers genoeg om moedeloos van te worden. Het wordt alleszins tijd dat de economie op gang getrokken kan worden.  De cijfers van de Economic Risk Management Group geven aan dat het aantal bedrijven dat faillissement vreest licht aan het stijgen is, en zeer hoog ligt in de net genoemde sectoren. En welke steunmaatregelen er ook nog komen (en dat moet!), de beste remedie tegen faillissement is rendement: omzet kunnen draaien. 

Laat ons hopen dat we daar op 4 mei een eerste bescheiden stap toe hebben gezet, en dat we op 11 en 18 mei terug leren lopen.  Dansen zal voor later zijn, wanneer toerisme en horeca er weer bij zijn.

Bekijk ons UNIZO-Journaal

25 april 2020

De exitstrategie - Ontgoocheling en tevredenheid

Zoals ik gisterenavond op Het Journaal al zei, zijn we uiteraard tevreden met de aankondiging dat onze bedrijven op 4 mei opnieuw mogen starten. Maar samen met veel handelaars uit diverse sectoren zijn we teleurgesteld, omdat zij nog tot 11 mei moeten wachten om opnieuw open te gaan. Ook zij stonden nochtans klaar om op een veilige manier op 4 mei her op te starten. Ze hebben zo hard hun best gedaan om ervoor te zorgen dat ze de noodzakelijke social distancing in hun bedrijf kunnen garanderen, samen met alle andere voorschriften: bestickering om de noodzakelijke afstand tussen klanten aan te duiden, schermen in plexiglas aan onder meer de kassa's, ontsmetting voor handen... Met 4 mei in het vooruitzicht hadden ze overigens nog rustig een week de tijd om zich verder voor te bereiden...

We moeten hen nu gaan vertellen dat de Veiligheidsraad vreest voor een overrompeling in bepaalde winkelstraten - hét argument voor het extra uitstel - terwijl we daar zelf onze twijfels bij hebben. Als we, bijvoorbeeld kijken naar Nederland, waar de meeste winkels open zijn gebleven, dan stelt het probleem van een te grote toeloop zich daar niet. Ook consumenten zelf zijn zich voldoende bewust van risico's om zich daarnaar te gedragen en grote volkstoelopen te vermijden. En werken op afspraak kan een manier zijn om, waar dat nodig zou blijken, te grote stromen bezoekers te vermijden. Onze handelaars zijn vindingrijk, soepel en bereid genoeg om daar een mouw aan te passen.

Velen zitten op hun tandvlees en elke week extra voelt dan aan als een eeuwigheid. Een eeuwigheid waarin ze extra geld verliezen en waarin ze andermaal moeten toezien hoe winkels die al wél open zijn producten uit hun assortiment verkopen, wat heel terecht en begrijpelijk als oneerlijke concurrentie wordt ervaren. Zo hebben we bijvoorbeeld begrip voor bloemisten die kwaad reageren dat ze gesloten moeten blijven tot 11 mei, terwijl supermarkten al die tijd en dus ook op moederdag wél bloemen kunnen verkopen.

Het is dan wel weer positief dat alle handelszaken, ongeacht hun omvang, sector of assortiment mogen openen op 11 mei en dus een concreet perspectief hebben om naar uit te kijken. Daarmee komt dan toch een einde aan de discriminatie en oneerlijke concurrentie tussen bedrijven en sectoren onderling, iets waar we vanuit UNIZO en onze sectorwerking sterk hadden op aangedrongen. Dat is alvast een enorme stap vooruit. Ook het feit dat kapperzaken en andere contactberoepen vanaf 18 mei zouden mogen heropstarten, mits strikte voorzorgsmaatregelen, en dat de heropstart van andere sectoren zoals de horeca tegen 8 juni alvast wordt onderzocht, vinden we bemoedigend. We hopen nu vooral dat het aantal coronaslachtoffers gunstig blijft evolueren, zodat aan de vandaag voorgestelde data niet meer moet worden getornd.

Het is nu cruciaal dat de tijd tussen de aankondiging van vandaag en de heropening maximaal wordt benut om alles op punt te zetten, ook en vooral door de overheden. We denken daarbij aan het openbaar vervoer, aan de kinderopvang. Maar we kijken vooral ook naar de lokale besturen. Zij moeten de lead nemen in het overleg met onze ondernemers over afspraken en maatregelen voor een ordentelijk verloop van de heropstart.

Bekijk ons UNIZO Journaal

20 maart 2020

Corona en minnelijke invordering

Beste ondernemer,

‘Veel blaten, weinig wol’ is een oud Vlaams spreekwoord.  Ik heb er deze week twee keer aan moeten denken; een keer in de positieve en een keer in de negatieve zin. Laat ons met dat laatste beginnen. UNIZO voerde deze week bij een kleine 1500 ondernemers een enquête uit om de impact van het Corona-virus te meten. We deden dat in voorbereiding van zowel een Vlaams als een federaal overleg tussen de regeringen en de sociale partners. Daaruit blijkt dat de belangrijkste impact van het virus op dit ogenblik angst en paniek is, die leidt tot onrust op de werkvloer, annuleringen, ...  We zeggen niet dat er nog geen echte economische impact is (bv. bij importeurs en in de logistieke keten), maar wel dat de hysterie het alleen erger maakt. Veel geblaat en weinig wol dus.

Intussen zetten we ons in voor jullie belangen. Zo lag er een wetsvoorstel op tafel in de Kamer dat voor sectoren die verplicht zijn facturen aan consumenten uit te schrijven plots een betaaltermijn voorzag van wel 42 dagen en een verbod op contante betaling. In samenwerking met sectororganisaties Traxio, Bouwunie, Nelectra, Brafco en BKV onderhandelen we momenteel met verschillende politieke fracties om dat voorstel om te buigen. Dat moet ervoor zorgen dat in die sectoren de huidige betaalgewoonten kunnen verdergezet worden. Zo moet een autohandelaar of verhuizer contante betaling kunnen blijven vragen en moeten werken van de bouwfirma of de elektricien binnen de 8 dagen betaald worden. Niet langer wachten op je geld, want elke factuur telt. Dat is ons motto!

Lees hier de stand van zaken over het dossier ‘minnelijke invordering’

Danny

21 november 2019

Danny in China

Veel blaten, weinig wol’ is een oud Vlaams spreekwoord.  Ik heb er deze week twee keer aan moeten denken; een keer in de positieve en een keer in de negatieve zin. Laat ons met dat laatste beginnen. UNIZO voerde deze week bij een kleine 1500 ondernemers een enquête uit om de impact van het Corona-virus te meten. 

Heb je deze blog gemist? 

Check hem hier!